english srpski
poslovna edukacija menadzera

Biznis seminari treninzi obuke menadzera edukacija Srbija


Ako niste jedini na tržištu?
Ako želite da vam klijenti, kupci, ali i zaposleni budu lojalni?
Ako vam je potrebno da vaši zaposleni znaju i mogu više i bolje od konkurencije?


  Prodaja


(1) P01 - Trening 'Telefonska naplata potraživanja' - 3 dana

Kako povećati prodaju na malo? -- Trener: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Zašto je važna naplata? Šta utiče na naplatu potraživanja? Zašto kupci ne plaćaju? Koji su koraci u naplati? Koji su najčešći izgovori kupaca? Kako odgovoriti na izgovore?>

(2) P02 - Trening 'Veštine prodaje na malo (retail selling)' - 1 dan

Kako povećati prodaju na malo? -- Trener: Miodrag Kostić
Kako ostvariti prvi kontakt sa kupcem? Kako otvoriti komunikaciju i podstaknuti kupovinu? Kako preneti pravu informaciju o proizvodu i premostiti poteškoće u prodaji?

(3) P03 - Trening ‘Prodajne veštine i lojalni kupci’ - 1 dan

kako razumeti prodajnu situaciju? -- Trener: Marko Burazor
Šta je ustvari prodaja? Šta kupci kupuju? Kako da kupac kupi? Savetnik u prodaji! Kako organizovati prodajnu silu? Timski rad i sinergija u prodaji. Loyalty programi.

(4) P04 - Trening ‘Veštine uspešne direktne prodaje’ - 2 dana

Kako povećati direktnu-ličnu prodaju? -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Kako prepoznati različite tipove kupaca? - Uvod u sistematski prodajni proces (10 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa klijentima.

(5) P05 - Trening ‘Prodaja na malo i briga o kupcima’ - 2 dana

Kako poboljšajti prodaju na malo? -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Prepoznavanja različitih tipova kupaca? - Sistematski prodajni proces (12 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa kupcima.

(6) P06 - Trening ‘Telefonska prodaja i komunikacija’ - 2 dana

Kako povećati telefonsku prodaju? -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Organizaciona kultura i uticaj - Komunikacija telefonom stilovi telefonskog komuniciranja - priprema i prezentiranje informacija upravljanje vremenom i stavovima klijenata

(7) P07 - Trening ‘Uverljiva prodajna prezentacija’ - 2 dana

Kako uverljivo prezentirati proizvode? -- Treneri: Marko Burazor i Miodrag Kostić
Prodajna prezentacija - Informisanje i uveravanje - Ne-verbalna i para-verbalna komunikacija - Imate samo jednu šansu za prvi utisak - Ljudi kupuju od ljudi koje vole


(8) P08 - Trening ‘Kreiranje programa lojalnosti’ - 1 dan

Mehanizmi kreiranja “loyalty” programa -- Trener: Danijel Tavčioski
Suština relacije između kompanije i kupca - Lojalnost, relacija koja nastaje po predvidljivom scenariju - Kreiranje scenarija za privlačenje pažnje i razvoj odnosa.

(9) P09 - Trening ‘Uspešno prodajno pregovaranje’ - 2 dana

Kako efektno pregovarati u prodaji? -- Treneri: Marko Burazor i Miodrag Kostić
Šta je pregovaranje? - Interesovanje i pozicija - 3 C interesovanja - 6 elemenata pregovaranja - Kako praviti ustupke – najbolja alternativa pregovaranom dogovoru.

(10) P11 - In-house trening ’Merčandajzing u maloprodaji' - 2 dana

Kako upravljati robom i utiscima kupaca? -- Treneri: D. Tavčioski i M. Kostić
Šta je merčandajzing i koja je njegova uloga? - Kako osmisliti prodajno mesto, izložiti robu i cene? - Planiranje prodajnog prostora - Tehnike prezentovanja robe.

(11) P10 - In-house trening ’Usluživanje u maloprodaji' - 1 dan

Kako uspešno uslužiti kupce? (customer service) -- Trener: M. Kostić
Šta kupci žele i očekuju od prodavca - Pet nivoa očekivanja kupaca - Otkrivanje potreba i želja kupaca - Pozitivna komunikacija u prodaji - Post prodajna komunikacija.

(12) P12 - In-house trening ’Izrada plana prodaje' - 3 dana

Kako do bolje uspešne prodaje i lojalnosti kupaca? -- Treneri: M. Kostić i Marko Burazor
Kako ostvariti prodajne ciljeve - Kako pratiti rezultate prodaje? - Kako organizovati prodaju (organizacija prodaje) - Kako kontrolisati i meriti ispunjenje prodajnih ciljeva?.

(13) P13 - In-house trening ’Info centar i telefonsko usluzivanje' - 2 dana

Kako uslužiti kupce u info centru? -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Šta je usluživanje klijenata? Šta je sistematsko usluživanje? Koji su koraci u usluživanju? Kako otkriti šta klijenti žele? Kako da kažete NE kada morate? Šta je lojalnost kupaca?

(14) P14 - Trening ’B2B prodaja ključnim kupcima' - 2 dana

Kako prodavati ključnim kupcima? -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Šta je i zašto B2B metodologija prodaje? Kako otkrivati i razvijati želje i potrebe ključnih kupaca? Kako uticati na kupca da se obaveže na kupovinu? Šta su prodajna pitanja?

(15) P15 - Trening ’Strategija ključne prodaje' - 2 dana

Kako kreirati strategiju B2B prodaje? -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Šta je cilj ključne prodaje i ko je za vas ključni kupac? Kako uticati na kriterijume donošenja odluka pri razmatranju opcija? Kako da pregovarate sa ključnim kupcem?

(16) P16 - Trening ’Upravljanje ključnim kupcima' - 2 dana

Kako upravljati ključnim kupcima? -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Šta je upravljanje ključnim kupcima? Ko su ključni kupci? Koje su im potrebe? Šta je prodaja ključnim kupcima? Žalbe ključnih kupaca? Kako kreirati lojalnost kupaca?

  Komunikacija


(17) K01 - Trening ‘Timski rad i uspešna komunikacija’ - 1 dan

Efektan timski rad -- Treneri: Miodrag Kostic i Marko Burazor
Kako organizovati i voditi efikasne timove? Kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i kolaboraciju? Kako postići sinergijski efekat tima i vrhunske poslovne rezultate?

(18) K02 - Trening ‘Veštine upravljanja i rešavanja konflikata’ - 1 dan

Rešavanje konflikata -- Trener: Marko Burazor
Kako upravljati konfliktnim situacijama, kako prepoznati njihove uzroke, kako ih uspešno razrešiti, kako ih sprečiti, razvijanjem potrebnih komunikacionih veština?

(19) K03 - Trening 'Uspešno rešavanje sporova medijacijom’ - 1 dan

Uspešno rešavanje sporova -- Trener: Dragan Pantić
Kako izbeći sudski postupak i konflikte među zaposlenima, brzim i efikasnim rešavanjem sporova, efektnim posredovanjem i medijacijom?


(20) K04 - Trening ‘Veštine uverljivog i jasnog prezentiranja’ - 2 dana

Kvalitetno i uverljivo prezentiranje -- Trener: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Kako da efektno predstavite, prezentirate i jasno komunicirate svoju marketinšku ili prodajnu poruku i lako uverite vaše sagovornike ili kupce?


  Menadžment


(21) M01 - Trening ‘Inovacijama do konkurentne prednosti’ - 2 dana

Kako stimulisati inovacije? -- Treneri: Miodrag Kostić i Sandra Savanović
Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja, kao i konkurentnu prednost na tržištu, stimulisanjem procesa kreiranja i primene novih profitabilnih ideja.

(22) M02 - Trening ‘Praktično upravljanje projektima’ - 1 dan

Metodologija upravljanja projektima -- Trener: Darko Plamenac
Pojam i vrste projekata, savremene metode i tehnike upravljanja projektima, softverski paketi za upravljanje projektima, Microsoft Project i Primavera Project Planner.

(23) M03 - In-house trening ‘Projektni menadžer’ - 2 dana

Upravljanje projektima -- Trener: Milan Kukrika
Značaj projektnog menadžmenta, metodologija projektnog menadžmenta, upravljanje rizikom na projektu, model zrelosti projektnog menadžmenta, projektni marketing.

(24) M04 - Trening ‘Upravljanje pomoću ciljeva (MBO)’ - 2 dana

Upravljanje poslovanjem pomoću ciljeva (MBO) -- Trener: Milan Kukrika
Premošćivanje jaza između planiranja i operativnog izvođenja, problemi neizvesnosti i nerazumevanja, primene metoda MBO i BSC (izbalansirano merenje performansi).

  Odnos sa kupcima


(25) O01 - Trening ‘Upravljanje odnosima sa kupcem’ - 2 dana

Kvalitetni odnosi sa kupcem -- Trener: Miodrag Kostic i Marko Burazor
Menadžment odnosa sa kupcima (CRM) ili kako upravljati odnosima sa kupcem, tako da poboljšate razumevanje sopstvene baze korisnika i povećate njihovu lojalnost.

  Marketing


(26) MA01 - Trening ‘Kako pridobiti i zadržati kupca’ - 2 dana

Upravljanje očekivanjima kupaca i klijenata -- Trener: Marko Burazor
Kako prikupiti neophodne informacija sa tržišta, kako kreirati poruke kupcima, kako pronaći adekvatne komunikacione kanale ka njima, kako koncipirati marketing plan?

(27) MA02 - Trening 'Od proizvoda do brenda’ - 1 dan

Brend kao strateško sredstvo -- Trener: Tatjana Mamula
Da steknete praktična znanja iz oblasti izgradnje brenda - pregled metodologije i modele vrednovanja - praktično merenje vrednosti brenda i strateško upravljanje brendom.

(28) MA03 - Trening ‘Planiranje i izrada marketing plana’ - 3 dana

Marketing plan i strategija -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodtrag Kostić
Razumevanje elemenata marketing plana, analiza konkurentskog konteksta i situacije na tržištu, kanali komunikacije, brendiranje, pozicioniranje, promocija, određivanje budžeta.

  E-poslovanje


(29) E01 - Trening ‘Do boljeg poslovanja primenom Interneta’ - 1 dan

Praktična primena Interneta -- Treneri: Miodrag Kostić i Miloje Sekulić
Kako primeniti Internet kao svakodnevni praktični alat za unapređenje vaših poslovnih performansi kao i kvaliteta komunikacije sa kupcima i partnerima?

(30) E02 - Trening ‘Koristite savremeno e-poslovanje’ - 1 dan

Praktična primena informacionih tehnologija u cilju povećanja profitabilnosti vašeg poslovanja -- Trener: Miodrag Ranisavljević
E-banking - E-commerce – B2B, B2C i B2E - Intranet i ekstranet, korporativni portali - Informacije za zaposlene - Google apps ili MS office - SharePoint ili Custom Made softver?

  Razvoj poslovanja


(31) R01 - Trening ‘Uspešno upravljanje rizikom’ - 3 dana

Upravljanja rizikom (menadžment rizika) -- Trener: Milan Kukrika
Poslovna inteligencija, holistički pogled na biznis, metodologija svođenja rizika poslovanja na minimum, postizanje maksimalne preciznosti, model poslovne izvrsnosti.

(32) R02 - Trening 'Kontinuitet poslovanja ISO BS 25999’ - 2 dana

Praktična primena standarda BS 25999 -- Trener: Milan Kukrika
Kontekst u kojem organizacija radi – kritični ciljevi - mere umanjenja poslovnih pretnji - upravljanje sigurnosnim incidentima - proces upravljanja kontinuitetom poslovanja.

(33) R03 - Trening 'Odgovornost poslovanja ISO 26000’ - 2 dana

Praktična primena standarda ISO 26000 -- Trener: Milan Kukrika
Zašto postoje kompanije? - menadžment reputacije - principi društvene odgovornosti - uporišta korporativne društvene odgovornosti u zahtevima ISO 14001 9001 18001
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_odgovornost_MKukrika.pdf

(34) R04 -Trening 'Upravljanje kvalitetom ISO 9000’ - 2 dana

Praktična primena standarda 9000:2000 -- Trener: Milan Kukrika
Principi sistemskog upravljanja kvalitetom - organizacija upravljanja kvalitetom - delotvornost sistema za upravljanje kvalitetom - audit sistema proizvoda postupka.

(35) M05 - Trening ‘Životni ciklus preduzeća’ - 2 dana

Kako da otkrijete u kojoj fazi razvoja i životnog ciklusa se nalazi Vaše preduzeće? -- Trener: Milica Jovanović
Šta je životni ciklus Kompanije? Šta je stategijsko upravljanje? Šta je redefinisanje strategije? Kako se formulišu taktički planovi? Kako se delegira odgovornost?

Da spoznamo vaše potrebe, u radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovne edukacije i konsaltinga.
  • Ustanovićemo vaše edukacione potrebe sprovođenjem odgovarajućih upitnika.
  • U odnosu na vaše specifične potrebe, predložićemo konkretan edukacioni program.
  • Okupićemo vrhunski tim eksperata-praktičara u odgovarajućim oblastima.
  • Organizovaćemo potrebne seminare, praktični trening, ili interaktivne radionice.
Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Ako želite bolje poslovne rezultate, ne oklevajte, pozovite nas.


Rezultat ovog programa je uspešno upravljanje promenama i uviđanje neophodnosti kontinuiranog poboljšanja prodaje (da se troši manje, a postiže više)


Poslovna Znanja from Miodrag Kostic

NOVO - Program optimizacije poslovanja! KAIZEN - Kako sprovesti promene?Video sa javnog treninga "Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a" održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@poslovnaznanja.com, ili pozovite: +381 63 60 80 26  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed