srpski english
Savremena poslovna edukacija

Unapredite vašu organizaciju kroz kontinuirano učenje

Novi tekst iz konsultantske prakse: Kako unaprediti radni učinak zaposlenih?

Ako niste jedini na tržištu???
Ako želite da vam klijenti, kupci i zaposleni budu lojalni?
Ako želite da vaši zaposleni znaju i mogu više i bolje od vaše konkurencije?


Nove informacije + Odgovarajuće studije slučaja + Praktičan rad = Kompetencija

Ovo postižemo korišćenjem modela "aktivnog učenja", koje predstavlja obučavanje polaznika u korišćenju praktičnih poslovnih alata koji se mogu odmah upotrebiti na poslu ili projektu.

Poslovna Znanja from Miodrag Kostic

Korporativno upravljanje porodičnim firmama KAKO transformisati firmu?


Video sa javnog treninga Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine

SMS vizit karta

Preuzmite na?u SMS vizit kartu, unesite svoj broj mobilnog telefona.

pozovite

 Kontaktirajte: info@poslovnaznanja.com  Pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na dru?tvenim mre?ama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed
0.01