english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Savremena poslovna edukacija

Šta je definicija liderstva? Motivisanje drugih ljudi - Akter magazin
Prijavite se novi otvoreni treninzi počinju na proleće 2010 godine.

Autor: Miodrag Kostić - Akter magazin - Ponedeljak, 19 jul 2010

Sledeći tekst >>

Da li ste mu poverovali?

Pre neki dan premijer Mirko Cvetković objavio je da smo konačno krenuli put oporavka iz recesije. Prolazio sam pored buvlje pijace u Novom Beogradu i primetio po okolnim ulicama neuobičajeno veliki broj ljudi koji su na prostrtim šatorskim krilima prodavali stare stvari po trotoarima. Pitam se šta su oni rekli na premijerovu optimističku izjavu? Da li su i oni videli svetlo na kraju tunela i da li su sretni što makro ekonomski indikatori pokazuju da će im biti bolje?

Ipak ne želim da mi tema ovog teksta bude pljuvanje po postignućima aktuelne Vlade. Ionako ih kritikuju u svim ostalim medijima. Ono o čemu bih želeo da vam kažem u ovom tekstu je nešto drugo. O tome šta je liderstvo i kako se pojedinac, malo ili veliko preduzeće, pa i države pokreću napred, ka boljoj i lepšoj budućnosti? Setimo se naše ne tako davne prošlosti. Zamislite da je 1945 godine premijer Mirko Cvetković izašao pred masu naroda na Trgu Republike i onim njegovim emocionalno praznim, unjkavim i monotonim glasom, izjavio da dolazi oporavak i brza i uspešna obnova ratom razorene zemlje. Šta mislite koliko bi potrajalo (decenija) da se izađe iz posleratne krize da je u obnovu zemlje, umesto vatrenih kom-partijskih agitatora, narod pozivao na akciju aktuelni premijer Srbije. Koliko bi njegov izgled (deda mraza), uspavljujući ritam govora, monotoni tonalitet glasa i usporeni govor tela uverio napaćeni narod da bolja vremena stvarno dolaze i motivisao ih na akciju?

Verovatno najvažnija definicija liderstva (rukovođenja) je da je to motivisanje drugih ljudi. Pravi lider nije onaj koji izdaje i čita proglase i ume dobro da naređuje, već onaj koji može da motiviše i stimuliše ljude da potrebne aktivnosti preduzmu i sprovedu kao da su ih po sopstvenoj želji preduzeli. Dobar lider je onaj koji će kod ljudi izazvati emociju poverenja i kreirati duboko uverenje da je to što im predlaže najbolje po njih same. Setite se svih uspešnih vođa kroz istoriju i videćete jednu zajedničku osobinu, neverovatnu sposobnost kreiranja i kontrole emocija (visoku emocionalnu osetljivost). Da bi nekome poverovali, prvo se morate uveriti da on veruje samom sebi. To znači da onaj koji uverava mora pokazati snažnu emociju duboke uverenosti u istinitost onoga što govori, da bi slušaoci makar započeli da mu veruju.

Zaboravimo šta je te večeri na TV dnevniku premijer Srbije rekao (ja se ne sećam). Ono što mi je ostalo u sećanju je njegov izgled penzionisanog birokrate, prazni pogled sa mrtvim očima i unjkavi uspavljujući glas. Kao da nabraja listu odevnih predmeta koje je spremio da odnese na hemijsko čišćenje, a ne proglas koji treba da nas pokrene i preokrene katastrofalnu ekonomsku situaciju u Srbiji. Koliko su vam te reči koje je on izrekao i kako ih je izrekao, kreirali uverenje da nas stvarno čekaju bolja vremena?

Šta mislite koliko je važno da duboko verujete u bolja vremena, da bi vam se ta bolja vremena uopšte i desila? Setite se da li ste i kada u životu doživeli da vas nečiji govor, nečije reči, pobude na razmišljanje, na promenu stanja svesti, na akciju? Da li je to bilo zato što je izrekao neke duboko misaone reči, ili zato što je emocija bila ona prava? Da li ste taj govor doživeli u stomaku, ili u glavi? Kad vam neko nešto kaže, vaš um te reči analizira, obrađuje i skladišti. Ali da bi te reči uticale na vas, neophodno je da ih prati određeni emocionalni naboj, jer jedino tada, poruka ima kompletni smisao. Reči kažu šta ste želeli da kažete, a emocije pokazuju vašu rešenost da to što kažete stvarno i učinite. Reči bez emocija znače da se plašite da pokažete emocije, a to što nema emocija sagovorniku kazuje da vi u to što govorite ne verujete i plašite se da ih pokažete baš zato što bi emocije otkrile da ne govorite istinu.

Najpoznatiji i najbolje plaćeni ljudi današnjice, najveće zvezde, nisu slavni zbog toga šta kažu, već kako to kažu i šta učine, sa koliko i kakvim emocijama. Volimo ih i verujemo im ne zato što su mnogo pametni, već zato što nam pozitivnim emocijama, pozitivno promene stanje svesti. Živeći u sivilu sadašnjice, okruženi lošim ljudima i ružnim mislima, crnim predviđanjima i akutnim pesimizmom, oni nam daju zračak svetla da opstanemo u mraku tunela. Pogotovu danas, u vreme prezasićenosti informacijama, jedini način da informacije prihvatimo sa poverenjem je da budu praćenje emocijama koje će to poverenje potvrditi. Šta mislite koliko je ljudi poverovalo izjavi premijera da nam dolaze bolja vremena kad ju je on izrekao sa potpunim odsustvom emocija? Koliko su te njegove emocionalno prazne reči mogle da vas pokrenu da sledeći dan dočekate sa više vere i optimizma? Kako da se sa osmehom na licu suočite sa izazovima budućnosti, kad je njegovo lice izgledalo kao da je na sahrani? Da nismo u kriznim vremenima, možda bi nam i dobro došao staloženi birokratski administrator, ali se bojim da naša ekonomska situacija zahteva liderstvo i ličnu energiju koja motiviše, a ne da uspavljuje i nagoni na zevanje.

U komunikaciji samo 7% uverljivosti proizilazi iz reči (šta smo rekli), 38% od tona (kako smo to rekli), a čak 55% od govora tela (kako smo se držali).


Lista objavljenih autorskih tekstova predavača Poslovnih ZnanjaProgram optimizacije poslovanja - Kako sprovesti neophodne promene?


Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge.biz from Miodrag Kostic

Kontakt: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26