english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Savremena poslovna edukacija

Srbija i Crna Gora uporedna lista globalne konkurentnosti! AKTER magazin
Prijavite se novi otvoreni treninzi počinju na proleće 2011 godine.

Autor: Miodrag Kostić - Akter magazin - Ponedeljak, 22 novembar 2010

Sledeći tekst >>

Gde smo mi, a gde je Crna Gora?

Da smo se mi priključili Crnoj Gori, umesto što se ona od nas odvojila, gde bi nam danas bio kraj?

Sećate se komentara u medijima kad se Crna Gora odvajala 2006 godine? “Sad će da vide ko ih je hranio! Biće gladni! Propašće! Zaplakaće oni za majčicom Srbijom! Izdajice!“. Sada već možemo racionalno sagledati ko je dobitnik, a ko gubitnik njihovog odvajanja. Upravo je izašla lista rangiranja zemalja Svetskog Ekonomskog Foruma za 2010/11 godini. Za nepunih pet godina, na listi globalne konkurentnosti, Srbija je pala na samo dno tabele, a Crna Gora se popela u vrh među najnaprednije zemlje Sveta.

Pre pet godina, državna zajednica SCG bila je 87 od 125 zemalja Sveta. Danas, od 139 zemalja, Srbija je na 96, a Crna Gora na 49 mestu po globalnoj konkurentnosti. Šta to znači? Da smo mi ostali u društvu zemalja trećeg sveta (Senegal, Jamajka, Honduras), a Crna Gora odskočila u društvo najboljih (Slovenija, Španija, Portugal). Nego da ne pričamo otprilike, hajde da konkretno pogledamo gde se ko nalazi po kategorijama rangiranja za globalnu konkurentnost (od 139 zemalja):

Institucije
SCG 2005 god. 97 mesto – Srbija 2010 god. 120 mesto (Crna Gora 45)

Koliko država otežava ili olakšava život i poslovanje. Od 139 zemalja Srbija je:
• po nezavisnosti sudstva 124 (Crna Gora je 57)
• po teretu državne regulative 134 (Crna Gora je 31)
• po rasipništvu države 124 (Crna Gora je 23)
• po organizovanom kriminalu 111 (Crna Gora je 53)
• po mitu i korupciji 87 (Crna Gora je 58)

Infrastruktura
SCG 2005 god. 90 mesto – Srbija 2010 god. 93 mesto (Crna Gora 67)

Stanje infrastrukture. Od 139 zemalja Srbija je:
• po opštem kvalitetu infrastrukture 122 (Crna Gora je 118)
• po kvalitetu puteva 123 (Crna Gora je 112)
• po transportnoj infrastrukturi 124 (Crna Gora je 91)
• po fiksnoj telefoniji 41 (Crna Gora je 6)

Makroekonomsko okruženje
SCG 2005 god. 106 mesto – Srbija 2010 god. 109 mesto (Crna Gora 37)

Makroekonomska stabilnost ili nestabilnost? Od 139 zemalja Srbija je:
• po izbalansiranom budžetu države 73 (Crna Gora je 47)
• po inflaciji 115 (Crna Gora je 83)
• po interesnim ratama 106 (Crna Gora je 82)

Efikasnost tržišta
SCG 2005 god. 97 mesto – Srbija 2010 god. 125 mesto (Crna Gora 44)

Da li je zdrava tržišna konkurencija? Od 139 zemalja Srbija je:
• po efektivnosti anti-monopolske politike 137 (Crna Gora je 84)
• po tržišnoj dominaciji monopola 138 (Crna Gora je 52)
• po stranom vlasništvu kompanija 107 (Crna Gora je 81)
• po trgovinskim barijerama 82 (Crna Gora je 37)

Tehnološka spremnost
SCG 2005 god. 73 mesto – Srbija 2010 god. 80 mesto (Crna Gora 44)

Agilnost u prihvatanju novih tehnologija. Od 139 zemalja Srbija je:
• po raspoloživosti najnovijih tehnologija 117 (Crna Gora je 85)
• po prihvatanju novih tehnologija 134 (Crna Gora je 90)
• po visokopojasnom internetu 64 (Crna Gora je 41)
• po stranim investicijama i transferu tehnologija 113 (Crna Gora je 44)

Visoko školstvo
SCG 2005 god. 61 mesto – Srbija 2010 god. 74 mesto (Crna Gora 52)

Kvalitet školstva, onako kako ga vidi privreda. Od 139 zemalja Srbija je:
• po kvalitetu edukacionog sistema 86 (Crna Gora je 37)
• po kvalitetu škola za menadžment 101 (Crna Gora je 48)
• po treningu zaposlenih u kompanijama 130 (Crna Gora je 69)

Finansijsko tržište
SCG 2005 god. 83 mesto – Srbija 2010 god. 94 mesto (Crna Gora 28)

Razvijenost i zrelost finansijskog tržišta. Od 139 zemalja Srbija je:
• po raspoloživosti finansijskih usluga 111 (Crna Gora je 76)
• po mogućnosti da priušte finansijske usluge 99 (Crna Gora je 62)
• po lakoći pristupa kreditima 91 (Crna Gora je 25)
• po složenosti bankarske regulative 115 (Crna Gora je 48)

Sofisticiranost biznisa
SCG 2005 god. 94 mesto – Srbija 2010 god. 125 mesto (Crna Gora 70)

Efikasnost i produktivnost lokalnih kompanija. Od 139 zemalja Srbija je:
• po kvalitetu lokalnih snabdevača 107 (Crna Gora je 80)
• po sofisticiranosti proizvodnje 125 (Crna Gora je 84)
• po stepenu razvoja marketinga 122 (Crna Gora je 63)
• po spremnosti da se delegira odlučivanje 127 (Crna Gora je 36)

Inače, sve ove podatke možete naći na www.weforum.org Šta je rezultat ove tužne i žalosne priče? Prošle godine i Srbija i Crna Gora imale su podjednako, oko milijardu dolara stranih investicija. Da vas podsetim, Crna Gora je deset puta manja od Srbije???


Lista objavljenih autorskih tekstova predavača Poslovnih Znanja


Kontakt: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26