english srpski
savremena poslovna edukacija

Ključne reči pretraživanje Interneta Emarketing - COM-Magazin br.82


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Ključne reči i pretraživanje Interneta - E-poslovanje (11)

Prave ključne reči

U prethodnom članku smo razmatrali korake koje bi ste preduzeli da pripremite vaše Web stranice za prijavljivanje pretraživačima, sa ciljem postizanja optimalnih rezultata u pretrazi. Konkretno to znači da kreirate vaše Web stranice tako da prenesu pretraživaču pravu informaciju o vašem sajtu i njegovom sadržaju. Metod korišćenja pretraživača je putem unošenja ključnih reči, koje se posebnim programom (algoritmom) porede sa Web stranicama sadržanim u njihovim bazama podataka. Kao rezultat pretrage, korisniku se onda prikazuju najrelevantniji rezultati u odnosu na unesene ključne reči. Samim tim, prvi i najvažniji korak koji bi ste učinili u pripremanju vašeg sajta je da definišete ključne reči (keywords), koje će najbolje opisati vaš sajt i dovesti mu posetioce koji njemu najbolje odgovaraju. Na primer, ako je vaš sajt recimo o kompjuterskim igrama, vaše ključne reči bi bile “kompjuterske igre“ (computer games), “pc igre“ (pc games) pa onda nazivi pojedinih igara koje opisujete i još dosta toga o čemu ćemo u ovom članku razgovarati.

Pažljivo birajte

Ne zaboravite da su pretraživači kompjuterski programi, koji bez obzira koliko su kompleksni ipak imaju svoja ograničenja. Informacija koju će vaše ključne reči preneti pretraživaču mora biti jasna i nedvosmislena. Ne odgovarajuće ključne reči doneće vam pogrešne posetioce koji za vaš sajt nisu zainteresovani, ili ih neće ni biti. Prave ključne reči doneće vam posetioce koji će u vašem sajtu naći baš ono što su tražili, bilo da je to informacija koju slobodno nudite ili proizvod ili usluga koju prodajete. Time dobijate takozvani ciljani saobraćaj (targeted traffic) koji onda lako možete da pretvorite u profit. Vrednost bilo kog sajta ogleda se prvenstveno u kvalitetu ciljanog saobraćaja, odnosno u tome koliko su posetioci vašeg sajta zadovoljni vašim sajtom u odnosu na to šta su od svoje pretrage očekivali unošenjem određenih ključnih reči.

Napravite listu ključnih reči

Prvi korak je da sednete i napravite listu ključnih reči koje najbolje opisuju vaš sajt. Onda odložite tu listu na stranu i pitajte vaše prijatelje da daju njihove ključne reči. Lista koju ste pripremili vama verovatno izgleda naj optimalnije, ali ne zaboravite da vaše stranice treba da nađu drugi ljudi a ne vi. Budite sigurni da će oni imati u vidu kombinacije kjučnih reči koje vama nikada ne bi pale na pamet. Zatim nađite dobar rečnik i upotrebite reči ili kombinacije reči sa istim značenjem. Za te reči onda kombinujte i jedninu i množinu. Na kraju probajte i takozvanu žetvu ključnih reči (keyword harvesting), a to je da pokupite ključne reči od vaše konkurencije. Pregledajte njihove stranice i vidite šta oni koriste i zašto su njihovi rezultati dobri u odnosu na pojedine pretraživače. Na Web-u postoje čak i programi koji tu funkciju žetve pogodnih ključnih reči mogu da obavljaju automatski, za vas.

Fraze u obliku ključnih reči

Prvih godina Web-a čak i unošenje jednostavnih ključnih reči u obliku jedne jedine reči moglo je da vam donese rezultate, vaša stranica bi verovatno bila odabrana i prikazana. Danas sa milijardama kombinacija ključnih reči u opticaju, moraćete da koristite fraze (keyword phrases) a nikako pojedine reči. Davno je još osnivač pretraživača “Web Crawler“ Brian Pinkerton izjavio: “Zamislite da u biblioteci priđete bibliotekaru i kažete mu jednu jedinu reč “putovanje“. Verovatno bi vas sa čuđenjem pogledao i ne bi vam ni odgovorio na pitanje“. Da bi uspešno kreirali odgovarajuće fraze, razmislite koje su to kombinacije ključnih reči koje imaju smisla kao celina, kao mala rečenica, a da najbolje opisuju vas Web sajt. I u ovom slučaju, nemojte da zaboravite da se o smislu tih vaših fraza posavetujete sa vašim prijateljima i pitate ih za primedbe i sugestije.

Greške u izgovoru

Verovatno se pitate otkud greške u izgovoru (misspellings) mogu da imaju značaja u vašoj pretrazi za pravim ključnim rečima. Prvo, kad ih budete ispisivali pazite da niste pogrešili u njihovom ispisivanju, da niste ispustili koje slovo. Drugo, neke reči ćete namerno pogrešno uneti u nadi da će i vaš budući posetilac napraviti sličnu grešku. Neke analize su pokazale da se čak 20% svih ključnih reči unese pogrešno na brzinu. Pogotovu je to važno ako ciljate ključne reči na engleskom jeziku. Ne zaboravite da oni nisu imali Vuka Karadžića i da je problem izgovora na engleskom govornom području problem većine ljudi i to bilo kog stepena obrazovanja. Te pogrešno unesene reči vam skoro stopostotno garantuju da će te na listi rezultata pretraživača biti na prvoj i jedinoj strani od svega nekoliko rezultata.

Kad ste već prijavili vaše stranice

Kad ste već prijavili vaše stranice onda vam predstoji ozbiljan posao. Redovno će te proveravati da ustanovite kada je vaš listing prihvaćen ? Da li ste među prvih deset rezultata? Unećete vaše ključne reči da vidite koje stranice izlaze među prvih deset. Pregledaćete njihov kod (source) da vidite zašto su uspešni. Često će pozicija ključnih reči u vašem naslovu (title) odlučiti o dobroj poziciji. Nekada je razlog i gustina ključnih reči (keyword density), što je inače odnos vaše ključne reči i ostalog teksta na vašoj Web stranici. Fino podesite vaše fraze, što najčešće znači nalaženje prave kombinacije koje se vaša konkurencija nije setila. Redovno proveravajte saobraćaj vaših posetilaca i nabavite dobar program za analizu podataka posećenosti, koji će vam tačno reći na kojim pretraživačima su korišćeni vaše ključne reči. Onda i njih ponovo iskombinujte na drugim neuspešnim stranicama tako da i one dovedu posetioce. Ukratko učinite sledeće:

• Po prijavljivanju, proverite ključne reči
• Proverite ključne reči vaše konkurencije
• Proverite zašto donose dobre rezultate
• Fino podesite vaše ključne reči (optimizirajte)
• Pronađite fraze koje su vaši konkurenti propustili
• Analizirajte saobraćaj na vašem sajtuv • Proverite uticaj gustine ključnih reči
• Izmešajte uspešne ključne reči i ubacite u neuspešne stranice
• Ponovo prijavite neuspešne stranice i ponovite proces

Ovi saveti važe za rad sa bilo kojim pretraživačem. Za detaljnije informacije o načinu optimiziranja ključnih reči za pojedine pretraživače pogledajte:
www.searchenginewatch.com
Tajna uspeha u radu sa pretraživačima je samo strpljenje i upornost.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača-trenera Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26