english srpski
savremena poslovna edukacija

Parametri posete url, referrers, search string - COM-Magazin br.90


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Parametri posete web sajta: url, referrers, search string - E-poslovanje (20)

U prethodnom broju govorili smo o Webalizer-u. To je program koji se instalira na Web serveru a do njegovih rezultata analize dolazi se korišćenjem Web browser-a. Razmatrali smo šta znače pojedini termini koji opisuju saobraćaj posetilaca, a na koje nailazite njegovom upotrebom. U ovom broju nastavićemo priču o Webalizer programu time što ćemo razmotriti još neke termine vezane za analizu saobraćaja posetioca na vašem sajtu. Da napomenemo da su ovo generalni opšteprihvaćeni termini vezani za analizu saobraćaja, nevezano od programa koji koristite.

Site (mesto)

Označava udaljenu mašinu (kompjuter) koja daje zahtev vašem serveru za Web stranicom. Bazira se na IP adresi provajdera preko koga vaš posetilac pristupa Internetu. S obzirom da većina posetilaca na Internetu nema fiksne IP adrese, već im se dodeljuje drugačija adresa pri svakom pristupanju Internetu, ovaj podatak vam stvarno ne može pružiti preciznu informaciju lokaciji posetioca.

URL (Uniform Resource Locator)

Svi zahtevi vašem serveru moraju da zahtevaju nešto. URL je to nešto, i označava objekat na vašem serveru koji se traži prilikom zahteva vašem serveru. To je adresa koju vaš posetilac ukucava u svoj browser da bi pogledao vašu Web stranicu. To ne mora da bude samo HTML fajl. Često puta to je adresa slike na vašem sajtu, muzičkog ili video fajla. Ovo je već odomaćeni termin na Web-u i često puta će te imati priliku da u konverzaciji sa prijateljima, kada neko želi da vas pita o vašem sajtu, pitaće za njegov URL.

Referrers (preporučioci)

Su adrese (URL) na Web-u, koje su dovele posetioca na vaš sajt, odnosno adrese stranica koje sadrže vaš link na koji je vaš posetilac kliknuo da bi do vaše stranice došao. Ovo je jedna od najvažnijih informacija u analizi saobraćaja vašeg sajta. Ona će vam pokazati sa kojih sajtova (linkova) ste dobili najviše posetilaca. Videćete koji pretraživači su vam poslali najviše posetioca kao i vaše linkove na drugim sajtovima koji su najviše puta kliknuti. Najveći broj zahteva vašem serveru, doći će zapravo sa vaših sopstvenih Web stranica. Svaka od njih u sebi sadrži linkove ka fajlovima koji su deo njene konstrukcije (grafički, muzički fajlovi ... itd). Recimo da vaša stranica sadrži 10 slika, to znači da bi njenim pozivanjem bilo pozvano i 10 adresa (URL) tih slika, a njihov referrer bi bila ta vaša stranica koja ih je pozvala.

Search String (tražena reč)

Je tražena reč ili fraza, odnosno ključna reč ili fraza (keyword phrase), koju je vaš posetilac uneo u pretragu putem pretraživača. U zavisnosti od programa vašeg servera, odnosno sadržaja vašeg log fajla, ovaj podatak će biti uključen u listu rezultata Webalizer-a. Ovaj podatak će vam biti dostupan ukoliko je vaš server konfigurisan da prepozna Search String za odgovarajuće pretraživače. U većini slučajeva osnovna konfiguracija servera prepoznaće glavne pretraživače na Web-u. Ovaj podatak ima izuzetan značaj u finom podešavanju ključnih reči u vašim Web stranicama, o čemu smo pričali u ranijim brojevima. Naime, Search String-ovi (koji su ustvari vaše ključne reči) će vam pokazati koje su od vaših ključnih reči bile uspešnije od ostalih. Ukoliko ih je vaš posetilac uneo i došao na vašu stranicu, to znači da ste ih za taj pretraživač pravilno upotrebili. Takođe, saznaćete i tačan broj posetioca sa određenih pretraživača kao i kako da fino podesite kombinacije ključnih reči u postizanju optimalnih rezultata prilikom pretrage.

User Agents (browser-i)

Predstavlja ime Web browser-a koji je vaš posetilac koristio pri pregledavanju vaših stranica. To su Explorer, Netscape, Opera, Konqueror i ostali browser-i. Svakako da ćete najčešće viđati Explorer i Netscape. Neki od browser-a dozvoljavaju svojim korisnicima da promene ime pod kojim će oni biti prijavljeni tako da ova informacija ne mora biti potpuno pouzdana. Svakako da će te se potruditi da vaše Web stranice izgledaju što bolje u najčešće korišćenim browser-ima. Kao i prethodna, ova informacija će biti prikazana u zavisnosti od konfiguracije servera, odnosno ukoliko je sadržana u vašem log fajlu.

Entry/Exit pages (ulazne/izlazne strane)

Su one stranice koje su prve zahtevane prilikom posete (Entry), odnosno zadnje viđene u toj poseti (Exit). Ova informacija je u vezi sa prethodno (u prošlom broju) objašnjenim terminom posete (Visits). Ona je izuzetno važna u analizi efektivnosti vaših Web stranica, jer će vam omogućiti da otkrijete slabe strane u organizaciji sadržaja vašeg sajta. Koliko je važno znati gde je vaš posetilac ušao na vaš sajt, toliko je interesantno saznati gde je izašao, i na osnovu toga zaključiti zašto ga je napustio.

Countries (zemlje)

Ovaj termin je vezan za “Top Level Domain“, sa koga je za vašom stranicom krenuo zahtev. U principu on bi trebao da vam pruži informaciju o lokaciji vašeg posetioca. Međutim, danas više nije slučaj da se domeni kao recimo .COM (US commercial), nalaze isključivo u Americi. Uglavnom, .COM domeni se danas nalaze širom sveta tako da je izgubljena originalna zamisao o preciziranju lokacije. Najpopularniji domeni su još i .NET (Network), ORG (Non-profit organization) ili .EDU (Educational). Veliki procenat zemalja biće prikazan kao Unresolved/Unknown (Nerešen/Nepoznat) s obzirom da mnoge dial-up i druge pristupne tačke Internetu (ISP) ne koriste ime već samo IP adresu.

Response Codes (Kodovi odgovora)

Oni su definisani kao deo HTTP/1.1 protokola i njih smo detaljnije obradili u pretprošlom broju. Predstavljaju kodirani odgovor vašeg servera u odnosu na upućeni zahtev od strane browser-a vašeg posetioca. Čuveni je kod 404 (not found) kada željeni resurs nije pronađen.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača-trenera Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26