english srpski
savremena poslovna edukacija

Interaktivnosti - Analiza prodajnog programa - COM-Magazin br.101


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Interaktivnosti - Analiza prodajnog programa (2) - E-marketing (11)

U prošlom broju započeli smo priču o posebnoj funkcionalnosti sajta kompanije Maui Divers. Radi se o praktičnom primeru, koji je rezultat mog ličnog iskustva pri izradi Web sajta www.mauidivers.com. U priči oko izrade tog sajta ja sam učestvovao kao nezavisni saradnik na polju Internet marketinga.

I u sledećem broju poslužićemo se primerom ovog sajta da prikažemo još neke mogućnosti kvalitetne interakcije sa svojim članovima. U ovom broju pokazaćemo o čemu je sve razmišljao marketinški tim kompanije Maui Divers pri izradi svoga sajta.

Stimulisati posetioce

Prvi korak bio je da se ustanovi sistem članstva na sajtu, i pokrene program posebnih promocija, i popusta, koji bi važili samo za članove. Ti stimulativni programi bili su neophodni da bi se podstaklo učlanjivanje i time omogućilo kvalitetno posmatranje ponašanja posetilaca, odnosno praćenje njihovog kretanja kroz sajt, (njihovo ponašanje), i podatci o tome upisivali u bazu podataka. Svi proizvodi grupisani su u kategorije i pod kategorije, kako bi se lakše definisala pojedinačna interesovanja posetilaca. Cilj je bio omogućiti posetiocu da lakše nađe proizvod koji baš njemu odgovara. Za članove sajta, to je značilo da im se pri dolasku na sajt sugerišu oni artikli koji pripadaju grupi, odnosno kategoriji nakita, za koje su oni u prethodnim posetama pokazali najveće interesovanje. Takođe, artikli su prikazivani u maloj grupi (do šest) kako bi se zadržala pažnja na prikazanim artiklima, ali je postavljen i link “more like this“ koji bi prikazao sledeću grupu proizvoda, po mogućstvu iz iste kategorije za koju je ranije pokazano interesovanje.

Dobra pretraga

Bez obzira na mogućnost da se posetiocu prikažu oni proizvodi koji po prethodno zabeleženom, (u bazi podataka), iskustvu imaju najviše šanse da im se dopadnu, na svakoj stranici ostavljena je mogućnost slobodnog izbora putem detaljne pretrage. Naime, u vidu padajućih menija omogućeno je da posetilac odabere ono što mu u tom trenutku najviše odgovara. Izbor je bio sledeći:

• Dizajn nakita – delfin, ananas, cveće ...
• Vrsta nakita – tip dragulja, korala ...
• Vrsta plemenitog metala – zlato, platina ...
• Tip nakita – prsten, ogrlica, brazletna ...
• Raspon cena u intervalima
• Broj prikazanih rezultata

Veza sa internom bazom podataka

Baza podataka na Web-u bila je povezana sa internom bazom raspoloživih artikala, tako da je kupac ustvari pregledavao trenutni inventar kompanije. Zahvaljujući toj bazi podataka sa inventarom, pored svakog prikazanog proizvoda, prikazano je na sajtu i koliko je komada preostalo. Pored važnosti da kupac o tome bude na vreme obavešten, jer se mnogi artikli prave u ograničenom broju primeraka, veoma je važan i psihološki momenat pri odlučivanju da li da se proizvod kupi ili ne. Naime, kada posetilac vidi da je od artikla koji mu se sviđa preostao samo jedan primerak, često puta će sama činjenica da je artikal redak pomoći da se o kupovini lakše i brže odluči. Pored toga smanjuje se mogućnost kolebanja kupca, zbog saznanja da pri sledećoj poseti željeni artikal verovatno neće naći. Važnost prikazivanja trenutnog inventara posebno je značajna za prodavca, jer time onemogućuje moguće konflikte sa kupcem i njegovo razočaranje ukoliko artikal nije trenutno na raspolaganju. Pogotovu kada se radi o artiklu vrednom više hiljada dolara.

Praćenje ponašanja kupaca

Kompanija Maui Divers je i ranije vršila istraživanja preferencija kupaca u odnosu na pojedine kombinacije nakita. Praćenjem ponašanja kupaca u odnosu na pojedine kombinacije tipa nakita, odnosno kako idu jedno sa drugim, (kao recimo prstena, brazletne i ogrlice), stimulisano je prodavanje u paketu. To je bilo povoljno ne samo zbog mnogo veće cene celokupnog iznosa kupovine (paketa), već i zbog mogućnosti da se kupcu ponudi jedinstvena kombinacija nakita. Naime, nakit je dizajniran tako da je u jednoj seriji artikala bilo više mogućih kombinacija nakita koji su odgovarali jedno drugom, po stilu, dizajnu, boji, itd. Time je omogućeno kupcu da sam izabere jedinstvenu kombinaciju nakita, kao paketa, koja je pretstavljala unikat.

Analiza prodajnog programa

Dinamika sajta je sada omogućila da se prethodno izvršena istraživanja praktično primene a i unaprede. Naime, kupcu je sada bilo moguće ponuditi da sam bira svoju idealnu kombinaciju, i to on-line. Tako je sajt pored funkcije prodavanja nakita, dobio i funkciju kvalitetne analize proizvodnog programa. Prednost u odnosu na ranija istraživanja je bio da su kupci sada punili bazu korisnim podatcima a da toga nisu bili ni svesni. Njima je to izgledalo kao igra, dok se kroz tu igru kvalitetno kreirao profil pojedinih kupaca, koji je kasnije koristio ne samo u odnosu na njih, već je omogućavao donošenje generalnih zaključaka o uspešnosti dizajna pojedinačnih nakita, kao i celih kolekcija. U bazi podataka su time za svakog člana sajta postojali i stalno se ažurirali podatci o njegovim prethodnim interesovanjima, što je pružalo mogućnost da mu se u svakom sledećem dolasku, predstave novi artikli, koji bi po ranije definisanim kategorijama interesovanja, kod njega izazvali pozitivan efekat, da otkrije šta mu od nakita najviše odgovara i da ga kupi.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača - konsultanata Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26