v PR taktika - Ciljani mediji i javnosti - PR (5) - COM-Magazin br.107
english srpski
savremena poslovna edukacija

PR taktika - Ciljani mediji i javnosti - PR (5) - COM-Magazin br.107


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>PR taktika - Ciljani mediji i javnosti - On-line PR (5)

Usluge konsaltinga - Odnosi sa medijima - Hristov Consulting

U prošlom broju govorili smo da PR proces, pored kreativnosti, zahteva i detaljno planiranje akcija. Pričali smo o tome kako da praktično isplanirate i izvedete jedan kompletan proces PR aktivnosti. Pomenuli smo da pojedinačne taktičke akcije vaše PR kampanje moraju u sebi da sadrže sledeće elemenate: elemenat vesti i elemenat komercijalne poruke. Pored toga one moraju da sadrže i elemenat ciljanja medija, i elemenat ciljanja javnosti.

Elemenat ciljanja medija

Koliko god uspešnost PR kampanje izgleda zavisna od sreće i proviđenja, do uspeha se retko dolazi slučajno. Ako ciljate na određenu oblast medija, vaša poruka moraće da sadrži takve elemente koje bi privukli pažnju baš tih ciljanih medijskih kuća. Ovo može da vam deluje banalno, ali se ovo pravilo vrlo često ne primenjuje kako treba. Razlog tome je što se često o PR-u razmišlja na sličan način kao o klasičnoj reklami. U slučaju plasiranja reklame, veoma je skupo ciljati posebno svaki od medija i kreirati reklame pojedinačno. U poređenju sa reklamnim kampanjama koje koštaju puno para, uspeh u PR-u se mahom bazira na vašoj kreativnosti. Zašto onda ne kreirati posebne elemente (vesti i komercijalne poruke), za svaki medij posebno, u odnosu na njihove specifičnosti? Recimo da promovišete Web sajt namenjen zdravoj ishrani. Vi se svakako ne bi ste orijentisali na sajtove (direktorije) posvećene samo zdravoj ishrani. Ali ako bi ste u listu sajtova (medija), koje bi ste kontaktirali, ubacili i one posvećene zdravlju, sportu, medicini, lekovitom bilju, i slično, svakako da bi ste vašu poruku prilagodili pojedinačnim slučajevima. Svaki od njih dobio bi vest koja bi isticala one delove vašeg sajta za koju bi oni konkretno bili zainteresovani da je prenesu svojim posetiocima.

Elemenat ciljanja javnosti

Dok ciljate određene medije, vi ćete ciljati vašu publiku, bilo to u celini ili kao pojedinačne ciljne grupe. Naizgled, ciljanjem određenih medija vi privlačite pažnju njihove ciljne grupe, koja bi time automatski trebala da bude i vaša ciljne grupa. U stvari, u PR-u, nije toliko ni važno da tačno pogodite, odnosno komunicirate, isključivo svojoj ciljnoj grupi. Ne zaboravite da je fundamentalna razlika između reklame i PR-a u tome da kada je vaša vest objavljena od strane medija, vi za to ne plaćate. U reklamiranju postoji opravdan strah da ako vaša reklama bude objavljena na pogrešnom mestu, onda su sav trud i uloženi novac propali. Kod PR-a, najvažnije je da vaša vest (priča) bude prihvaćena i objavljena. Dok god objavljena vest o vama jasno komunicira vašu komercijalnu poruku, to je za vas uspešan potez. Čak i kada ciljate na medije, (sajtove, magazine ...), koji imaju jako široku čitalačku publiku, vas publicitet u slučaju PR-a ne košta ništa, pa zašto onda ne iskoristiti priliku i pročuti se i u široj javnosti.

Taktički potezi

Da budemo praktični, nabrojaćemo korake koje bi ste preduzeli kako bi vaše PR akcije bile što originalnije i kreativnije, odnosno kako bi rezultat vaše PR kampanje bio što uspešniji:

 Uvek imajte na umu da su mediji uvek u potrazi za vestima. Po svojoj definiciji vest mora da bude nova, kreativna i različita. Mediji su u biznisu komuniciranja vesti, i na vama je da im svoju vest ponudite i time pomognete u njihovom poslovanju.

 Najkreativnije PR ideje ne moraju uvek da budu potpuno originalne. Ustvari, veoma je teško, ako ne i nemoguće biti uvek potpuno originalan. Recimo, uobičajena je praksa da se sopstveni proizvodi ponude besplatno kao deo posebne promocije, i time kreira sadržaj vesti. Nažalost, to i nije neka originalna vest, ali je moguće biti kreativan u načinu kako bi se promocija izvela i time pojačao elemenat vesti. Na primer: “Za svaki naš kupljeni proizvod (recimo čokoladu), obavezujemo se da u određenom roku po jednu čokoladu poklonimo đacima u susednoj školi”.

 Uvek imajte u vidu za koga kreirate publicitet. Vaš krajnji cilj je uvek vaša ciljna grupa, ili šire gledano kompletna javnost. Vaša kampanja mora biti kreirana sa tačke gledišta javnosti. Vaš zadatak je da se uvek postavite tako da vidite ugao posmatranja krajnjeg korisnika kome je vest i namenjena. Vaša poruka (vest) nikako ne sme da liči na reklamu, ona mora biti komunicirana indirektno.

 Uvek probajte da testirate svoju ideju. Probajte da prethodno ispitate reakciju publike. Na Web-u probajte sa forumima. Ako možete, probajte neku emisiju na radiju. Vidite kako na vašu vest (poruku), reaguju ljudi kojima je i namenjena.

 Probajte da iskoristite neku od važnih aktuelnih vesti i vašu vest vežete za nju. Pratite redovno važne vesti i uvek razmišljajte kako vaša vest može da se uklopi uz nju, i time privuče pažnju već zainteresovane (zagrejane), publike.

Prava PR priča!

Da pomenemo jednu interesantnu PR priču. Čuvena PR firma “Jericho Communication” dobila je zaduženje da kreira i plasira vest u vezi lanca picerija “Domino’s Pizza” iz SAD-a. Pitaćete se kako od jednog uobičajenog prehrambenog artikla kao što je pica napraviti vest. Oni su se onda setili da zamole zaposlene u Vašingtonskom restoranu Domino lanca da naprave statistiku koliko pica se naručuje iz Bele Kuće, i kada. Pošto je pica idealan prehrambeni proizvod u slučajevima kada se ostaje prekovremeno na poslu, ni zaposleni u Beloj Kući nisu bili izuzetak. Uskoro je uspostavljena relacija u odnosu na događaje u svetu i količinu naručenih pica. Kad god bi negde u svetu pretila kriza, porudžbine iz Bele Kuće su se povećavale, i to u proporciji sa njenom ozbiljnošću. To je odjednom postala veoma interesantna vest. Mnogi mediji prihvatili su i objavili ovu priču (vest). Tako su činovnici Bele Kuće ostajući preko noći i naručujući Domino picu pomogli da se njeno ime pomene u medijima i postigne zavidan publicitet. Promotivni efekat za kompaniju “Domino’s Pizza” bio je ekvivalentan milionima dolara koje bi se potrošile za reklamu, a sve što je trebalo uraditi bilo je napraviti grafikon narudžbina iz Bele Kuće i to povezati sa događanjima u svetu.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača - konsultanata Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26