english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Moderna poslovna edukacija

Kako doći do prikladnog slogana za vaš web sajt? - eMagazin br.28
Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Internet Brending 5 - Izgradnja brenda, vrhunski Slogan - Brending (16)

U prošlom broju počeli smo priču o tome kako kreirati brend na Internetu. Put do svetski, pa i lokalno, prepoznatljivog brenda je trnovit. Pitaćete se koji su to sve metodi brendiranja proizvoda, usluge, ličnosti, pa i web sajta. Već smo napomenuli da je brending proces koji se odvija u svesnosti ljudi. On je psihološka kategorija. Kako se dolazi do svesnosti ljudi? Pre svega komuniciranjem razumljive, jasne, i nedvosmislene poruke.

Da bi vaš sajt postao brend on mora svima značiti isto. Svi ljudi o njemu moraju imati identično znanje (iskustvo).

Šta je komuniciranje?

Komuniciranje je proces razmene informacija (poruka) putem zajedničkog sistema simbola (www.wikipedia.org). Očito je da je komuniciranje u osnovi svega što u životu radimo. U svakom trenutku svesnosti naš um prikuplja informacije u vidu simbola, poredi ih sa simbolima koji su mu poznati i kreira nova znanja i iskustva.

Šta je informacija (poruka)?

Informacija je proces i predstavlja aktivnost komuniciranja. Informisati, znači preneti znanje nekome. Tražeći informaciju mi ustvari zadovoljavamo svoju ličnu potrebu da tom informacijom svoje znanje upotpunimo. Ukoliko neki podatak, ili mnoštvo podataka koje smo primili ne poveća nivo našeg postojećeg znanja, onda ti podatci ne predstavljaju informaciju.

Šta je znanje?

Znanje je svesnost i razumevanje činjenica, istina i informacija stečeno iskustvom učenja. Očito je da znanje nije gomilanje podataka u memoriji, već je vezano za iskustvo. Znati nešto, znači doživeti iskustvo spoznavanja nečega, kada smo ga postali svesni i razumeli ga. Da bi imala smisla i proizvela znanje, informacija (poruka) mora da izazove u primaocu željeno iskustvo.

Pitaćete se što vas gnjavim ovim definicijama? Složili smo se da je brending psihološka kategorija. Koji je krajnji cilj brendinga? Njegov krajnji i suštinski cilj je da dovede do promene svesti ljudi, odnosno njihovog znanja (putem ličnog iskustva). To znači da naše poruke o brendu (informacije koje komuniciramo), moraju u svesti ljudi izazvati promene, po mogućnosti u nama željenom smeru. Promene u svesti ljudi jedino su rezultat iskustva koje oni dožive, pa je i brending direktno vezan za iskustvo ljudi koji sa brendom dolaze u kontakt.

To znači da je pitanje jasnoće i nedvosmislenosti poruke koju vaš sajt komunicira od suštinskog značaja za njegovo brendiranje u svesnosti ljudi, inače će njihovo doživljeno iskustvo biti neželjeno. Svi smo čuli za Nielsena i korisnost (usability), ali da li stvarno razumemo koliko je kvalitet poruke u komuniciranju značajan? U principu, suština svakog web sajta je da prenese poruku posetiocu, ali tako da je on razume i kao rezultat tog iskustva (koje će pamtiti) promeni svoju svest u odnosu na njega.

Slogan

Kako ovu dosadašnju priču praktično primeniti na vaš web sajt? Konkretno, šta su simboli koje komuniciramo putem web sajta, i kako oni utiču na promenu svesti vaših posetilaca. U principu svaki piksel na ekranu koji prikazuje vaš sajt komunicira neku poruku, doduše nerazumljivu. Svakako, grupe piksela uobličene u slova, reči, paragrafe teksta, kao i slike, animacije i video, konkretno komuniciraju vaše željene poruke posetiocu. Na šta prvo treba obratiti pažnju kada se formiraju ove poruke posetiocima? Najvažnije je prvo osmisliti koja je osnovna poruka sajta. Sve ostale poruke biće u funkciji ove osnovne poruke. Čuli ste za izraz slogan. Smatra se da je to je fraza koja se lako pamti i predstavlja ponavljani izraz neke ideje ili svrhe.

U haosu savremenog tržišta, posebno na Internetu, gde je prosečni potrošač postao previše izložen svakovrsnom tipu reklamnih, pa i ostalih poruka i postao “pre-komuniciran” (over-communicated), jedini način privlačenja njegove pažnje je pre-pojednostavljenom porukom (over-simplified message). Funkcija slogana je da ljudima u dve tri reči prenese poruku koja će u njegovoj svesti jasno i brzo predstaviti ponuđenu ideju. Dobar slogan omogućava brzu, jasnu i nedvosmislenu komunikaciju.

Pogledajte bilo koji od poznatijih Web sajtova i slogan će najčešće biti uz naslov same web stranice, kao za: EBay.com (The World's Online Marketplace), Amazon.com (Earth's Biggest Selection). Bilo koji od ovih slogana jasno opisuje o čemu i o kome je reč, i šta je njihova osnovna poruka. Reći ćete, pa dobro, veliki imaju svoje jasno definisane slogane, ali šta će to meni i mom malom web sajtu ili firmi. Server na kome se vaš sajt nalazi verovatno neće pasti ukoliko nemate prigodan slogan. Ali da bi postali veliki, ne samo da je neophodno da ga imate, nego uz to on mora biti i efektan.

Kako doći do prikladnog slogana?

Jednostavno, pokušajte da u par reči ili bar u jednom redu opišete šta je to što vašu ponudu (predlog) čini jedinstvenom. Šta je to što vaš web sajt razlikuje od ostalih? Možda je još bolje poći indirektnim putem pa se upitati, koji su problemi ili strahovi potencijalnih slušalaca ili čitalaca vašeg slogana koje vi njima možete rešiti. On mora izazvati željenu emociju, jer jedino kroz doživljeno iskustvo on u svesti ljudi postaje saznanje. Nešto što se pamti ne kao podatak, već kao spoznaja.

Takođe čuli ste za termin USP (Unique Selling Proposition) ili jedinstveni prodajni predlog, odnosno izjavu koja simbolično komunicira vašu osnovnu prodajnu poruku kupcima. Iako je to pojam, različit od pojma slogana (koji možete vezati uz bilo koju ideju), USP možete posmatrati kao neku vrsta slogana vezanog za pojedinačnu prodajnu priču. Iz samog naziva sledi da je neophodno da prodajna ponuda o kojoj je reč mora biti jedinstvena, u odnosu na njoj slične ponude. Takođe radi se o predlogu gde se svest potrošača indirektno nagoni na identifikaciju sa određenim imenom, idejom ili proizvodom.

Dok će slogan reflektovati osnovnu ideju i svrhu (misiju) vašeg sajta, USP ćete koristiti za pojedinačne prodajne ponude. To znači da ukoliko na vašem sajtu nudite različite grupe proizvoda, za svaku od njih kreiraćete poseban USP. Svakako oni će se razlikovati od vašeg slogana, koji je u neku ruku vaš glavni prodajni predlog, jer će svaki pojedinačno ponuditi nešto posebno posetiocu.

U smišljanju vašeg slogana (kao i USP-a), možete se poslužiti AIDA strategijom, korišćenom u pisanju reklama. To znači da vas slogan treba da: A (Attention) privuče pažnju, I (Information) pruži informaciju, D (Desire) izazove želju, A (Action) proizvede akciju. Svakako u par reči nemoguće je postići sve ove efekte, ali ko je ikad rekao da se do pravog slogana lako dolazi. Velike marketinške agencije naplaćuju desetine hiljada dolara za dobar slogan.

U komuniciranju, manje je bolje

Da bi otkrili šta je suština poruke koju želite da prenesete posetiocu, koristite se čuvenom sugestijom Al Ries-a i Jack Trout-a, tvoraca marketinške teorije o pozicioniranju:

“U marketingu kao i u Arhitekturi, manje je više (bolje). Morate izoštriti vašu reklamnu poruku kako bi se usekla u svest slušalaca. Izbacite sve kontradikcije u vašoj poruci, pojednostavite je, a onda je pojednostavite još više, ukoliko želite da postignete trajnu impresiju kod onih kojima je namenjena”

Najvažnije je imati na umu da vaš slogan nije namenjen samo vama ili vašim saradnicima. Vi verovatno o tome šta on predstavlja ili predlaže znate već dovoljno. Imajte na umu da je on namenjen običnom čoveku, koji o ideji koju želite da predstavite nikada nije čuo. Vaša poruka mora biti prepoznatljiva svakome, pa makar nekima zvučala i banalno. Da bi se našla prava mera između jednostavnosti (minimalne prepoznatljivosti poruke) i njenog obima (dužine teksta) najbolje je izvršiti detaljno testiranje. Pokažite vaš slogan svuda i zamolite što više ljudi za komentar. Efektivnost vašeg slogana zavisiće isključivo od toga kakvu reakciju izazove u svesti običnih ljudi kojima je i namenjen.

U pojednostavljenju vašeg slogana morate ići do granice gde njegova poruka maltene postaje banalna. Ne plašite se ako sam za sebe on možda zvuči čak i glupo, ne zaboravite da će on obavezno ići u nekom kontekstu, recimo sa vašom reklamom, katalogom ili Web prezentacijom. Ukoliko vaš slogan liči na nečiji slogan, ne uzbuđujte se, fond reči koji se koristi pri kreiranju teksta slogana veoma je mali (pouzdan, kvalitetan, jeftin, brz, dobar ...). Svakako napisaćete više verzija vašeg slogana i odabrati najbolju.

Sledeći tekst >>
Autor Miodrag Kostić, CMC
(Certified Management Consultant www.icmci.org)
Suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting Veza d.o.o.
www.poslovnaznanja.com


Lista objavljenih autorskih tekstova trenera-konsultanata Poslovnih Znanja


Program optimizacije poslovanja - Kako sprovesti neophodne promene?


Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen from Miodrag Kostic

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed