english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Moderna poslovna edukacija

Šta je inovacija - definicija inovacije - Inovacije (2) - eMagazin br.38
Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Inovacije (2) - Šta je inovacija - Definicija inovacije - Menadžment (3)

U prethodnom članku govorili smo o inovacijama i zaključili da se one mogu stimulisati, odnosno da se njima može upravljati. Sada ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje šta je inovacija, ili šta nije inovacija.

Pre nego što uđemo u metodologiju, da vidimo šta je definicija inovacije?

Profitiranje, na neki način (ekonomski, socijalno, ili zaštitom sredine), od latentnog potencijala ideja koje su nove za vašu organizaciju.
(CENTRIM, UK – http://centrim.mis.brighton.ac.uk)

Profitiranje

Koje su ključne reči (važne reči) ove definicije. Najvažnija je reč ’profitiranje’. Ona nam kaže da inovacija, da bi uopšte bila inovacija, a ne samo dobra ideja, mora biti profitabilna. Mora doneti profit. To ne znači samo da inovacija mora zaraditi novac. Vladine organizacije ne zarađuju novac, ali i one mogu biti inovatori. Za njih, inovacija je profitabilna ako unaprede svoje usluge građanima, ili pronađu bolje, efikasnije načine u trošenju novca poreskih obveznika. Generalno, inovacije, ili nove ideje, kada se primene, moraju doneti pozitivne rezultate, u našem okruženju, ekonomiji, ili društvu.

Latentni potencijal ideja

Zatim imamo ključne reči ’latentni potencijal ideja’. Svaka organizacija ima neki kapacitet da inovira. Najčešće to je samo potencijal, s obzirom da sve nove ideje u većini slučajeva ne izađu na videlo. Suština menadžmenta inovacija je da razotkrije ovaj skriveni potencijal svake organizacije - dobre, profitabilne ideje. To ne znači da se ideje moraju po svaku cenu uvesti iz spoljnjeg okruženja, već to da se stimulišu ljudi u okviru same organizacije da inoviraju, ili da nauče da razmišljaju van zatvorene kutije (eng. out of the box). To znači da kreiraju situaciju gde bi puno malih ideja-varnica upalilo plamen inovacija i oslobodilo taj latentni potencijal novih ideja.

Nove za vašu organizaciju

Ove reči ’nove za vašu organizaciju’ nam kažu kakve ideje možemo da razotkrijemo u vašoj organizaciji. Naravno, te ideje moraju biti nove, ali reči ’za vašu organizaciju’ nam kažu da te ideje ne moraju biti revolucionarne, već da moraju biti nove za vas. U našem okruženju postoji jako puno ideja koje su druge organizacije otkrile i uspešno eksploatisale (i na njima profitirale). Ako su ih one uspešno iskoristile, zašto ne bi i vaša organizacija. Suština je u eksploataciji ideja, ne u njihovom posedovanju. U većini poslovnih škola, veliki deo edukacionog programa je posvećen dobrim idejama, koje su uspešno primenjene u praksi. Ove uspešno primenjene ideje zovu se poslovne studije slučaja (eng. business case studies).

Pijaca Vidikovac

Pa hajde da napravimo studiju slučaja postojeće organizacije, recimo pijacu u Vidikovcu (otvoreni tržni centar). Za one koji ne znaju Vidikovac je deo opštine Čukarica, ili grada Beograda. Razmotrićemo slučaj njihove pijace. Ova pijaca je deo javnog preduzeća Gradske Pijace. Verovatno se pitate zašto koristimo ovaj primer. Za većinu ljudi u Srbiji na pijace se ne gleda kao na poslovno-profitne organizacije. Ako su javna preduzeća, onda kao takva ona ne moraju da inoviraju (da budu konkurentna). Da li je to ispravno gledište?

Ako se bavite inovacijama, prvi korak koji biste učinili je da napravite analizu konkurencije kao i analizu industrijske grane. U ovom trenutku, nećemo se baviti propisanom metodologijom, već hajde da koristimo samo zdravi razum. Koji su generalni trendovi u zapadnoj Evropi po pitanju pijaca? Nažalost one polako izumiru. Ljudi postaju suviše zauzeti da bi provodili većinu jutra ležerno hodajući između tezgi kao u stara dobra vremena. Na osnovu ove informacije prva impresija je da bi pijace trebalo da čine sve što mogu kako bi opstale i nastavile sa svojom delatnošću i u budućnosti. U stvari prvi korak koji bi uprava pijaca trebalo da učini je da shvati da su pijace kojima upravljaju ustvari poslovne organizacije. Ne dobrotvorne organizacije, ne besplatni servis građanima, već biznis. To znači da ako upravljate biznisom, onda nemate izbora već da stalno inovirate i borite se sa konkurencijom.

Široka perspektiva

Ako biste ušetali u upravu bilo koje od pijaca i rekli im: ’Vi morate da inovirate, morate biti konkurentni’, verovatno bi vam odgovorili: ’Mi ne moramo da budemo konkurentni, mi samo moramo da pružamo servis građanima, mi smo javno preduzeće’. Problem je u tome da se uvek mora sagledavati široka perspektiva (slika realne situacije). To znači realno posmatrati svoje okruženje. Analiza industrijske grane pokazala bi im da ništa ne ostaje onako kako je bilo, i da sigurno neće ostati isto u budućnosti. Njihovi uslovi okruženja mogu biti bolji (malo verovatno), ili postati mnogo gori (kao u zapadnim zemljama).

Ukratko, da li uprava pijace treba da se oseća sigurnom i opuštenom, ili treba nešto da promeni, unapredi? Preneću vam samo neka od mojih opažanja na trenutnu situaciju u Vidikovcu. Prvo, kad stignete tamo, ne znate kako da uđete, niti možete da vidite gde je pijaca. Mnoštvo vozila parkirano je svuda, po travnjacima, na trotoarima, čak unutar pijace pored tezgi. Scena koju vidite podseća na putopise iz Bombaja ili Kalkute. Blato na trotoarima, naneseno vozilima, često dostiže do visine gležnjeva. Đubre je svuda jer do njega niko ne može prići, a leti, mirisi su nezamislivi. Zgrade koje izgledaju depresivno, prekrivene su plakatima sa svih izbora u zadnjih nekoliko godina. Roba se utovaruje i istovaruje po najvećoj gužvi. A o buvljaku koji je organizovan po obodima pijace da ne pričamo. Samo zamislite kako se oseća potencijalni kupac, posetilac ove pijace. Šta mislite, koje su šanse da ovakva kakva je, ova pijaca konkuriše modernim lancima samoposluga?

Arhitektonski san

Smešno ili žalosno, ova pijaca je renovirana pre neku godinu. Problem je da je dizajnirana od strane arhitekata čiji je jedini cilj bio da pobede na konkursu za najbolje arhitektonsko rešenje. I verovatno je to rešenje na planovima i 3D modelima izgledala prelepo. Sa širokim travnjacima i drvoredima, kao mali pešački raj. Samo je neko zaboravio da je još u pretprošlom veku izmišljen automobil. Nažalost, do pijace se mora nekako stići, a i dostaviti roba. Sa tačke gledišta inovacija, možemo reći da su napravljene promene i primenjene nove ideje. Ali, da li su to bile i inovacije? Ako pogledamo u pomenutu definiciju inovacija, vidimo da nedostaje ključni momenat. Da li su primenjene ideje-promene profitabilne, da li su korisne ljudima koji ih koriste, kupcima, ali i trgovcima? Na nesreću nisu, jer niko nije razmišljao o tome da li su primenjene ideje rezultirale promenama na bolje, ili na gore. Svakako da zelenilo i drvoredi izgledaju prelepo, ali ljudi ipak nekako moraju da se prevezu do pijace, dostave robu i po mogućstvu parkiraju. Doduše postoji mali parking u blizini ali je od ranog jutra popunjen trgovcima. Šta se onda dešava? Ljudi parkiraju svuda, po travnjacima i pešačkim stazama, tako da pijaca ne izgleda kao arhitektonski raj, već pre kao svinjac pun blata i đubreta.

Zaključak ove priče (studije slučaja) je jednostavan. Suština inoviranja je da mora biti bazirano na realnosti. Ne na tome šta bi mi želeli da postignemo primenjujući nove i originalne ideje, već na onome što je moguće postići. Nove ideje, da bi bile korisne, moraju pre svega biti praktične. Da uključe pozitivne primere iz prošlosti, ali uz detaljna istraživanja postojećih uslova okruženja. Za pijacu Vidikovac, to znači potrebu za stalnim inovacijama i promenama koje su odgovor na potrebe ljudi koji će je koristiti. To je i suština menadžmenta inovacija. Prvo, da se pažljivo istraže uslovi okruženja, i time stekne prava slika postojećeg stanja. Drugo, je uvođenje i eksploatacija novih ideja (promena), ali samo kao rezultat realnih potreba ljudi. Samo tada kad su svi zahtevi i glasovi uslišeni, mogu nove ideje biti profitabilne i korisne, i samo tada one postaju inovacije.

Sledeći tekst >>
Autor Miodrag Kostić, CMC
(Certified Management Consultant www.icmci.org)
Suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting Veza d.o.o.
www.poslovnaznanja.com


Lista svih objavljenih autorskih tekstova predavača Poslovnih Znanja


Program optimizacije poslovanja - Kako sprovesti neophodne promene?


Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed