english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Moderna poslovna edukacija

Inovacioni miks - 4P inovacija - Inovacije (4) - eMagazin br.41


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Inovacije (4) - Inovacioni miks - 4P inovacija - Menadžment (5)

U prethodnim člancima pričali smo o inovacijama i zaključili da mogu biti stimulisane i da se njima može upravljati. Takođe definisali smo pojam inovacija i videli kako se one stimulišu. U ovom tekstu razmotrićemo kako da posmatrate i analizirate proces inoviranja u vašoj organizaciji.

Komunikacija sa ljudima

Problem je to što inovacije možete primeniti bilo gde. Sve je moguće unaprediti (učiniti boljim). Menadžment inovacija je multi disciplinarna oblast koja pokriva svaki aspekt kompanije ili organizacije na koju je primenjen. Kako onda suziti fokus i posmatrati specifične oblasti vašeg poslovanja.

Inovacioni miks

Sigurno ste čuli za 4 P marketinga ili takozvani marketing miks. To su cena-Price, proizvod-Product, distribucija-Place, promocija-Promotion. Oni su kreirani kako bi se proces istraživanja i analize u marketingu suzio i sveo na specifične probleme. Takođe postoje i 4 P inovacija. To su proizvod-Product, proces-Process, pozicija-Position i paradigma-Paradigm. Hajde da sagledamo svaki od ovih pojmova i vidimo šta znače, koristeći studiju izmišljenog slučaja (case study).

Da se poslužimo jednostavnim primerima, nečim što bi svakome bilo prepoznatljivo. Recimo da zamislimo malu pekaru. Gde god da živite sigurno možete vizualizovati pekaru u vašem komšiluku gde redovno svraćate i kupujete peciva. Takođe, hajde da iskoristimo još jedan paralelan slučaj. Na primer, vašu lokalnu opštinu, ili još preciznije, kancelariju gde vadite vaše izvode iz knjige rođenih. Hajde da ove primere zovemo ’pekara’ i ’krštenica’.

Proizvod

Kako bi ste inovirali proizvod ukoliko vi lično upravljate tom zamišljenom pekarom? Prvo što nam pada na um je da probamo nove proizvode, nove sastojke, oblike, boje i tome slično. To sve zvuči u redu, i ako se novi proizvodi lepo prodaju, imamo pravu inovaciju. Ali kao i njegov brat marketinški P, i sa inovacionim P postoje mnogi dodatni aspekti koje možemo da uzmemo u razmatranje. Takođe možemo da unapredimo i pakovanje, metode isporuke, svežinu proizvoda, i tome slično. To važi za bilo šta vezano za proizvod vaše pekare, što može da se unapredi. Da ne zaboravimo, najvažniji uslov koji primenjene nove ideje moraju da ispune, kako bi postale inovacije, je da budu isplative, profitabilne.

Da pogledamo sada slučaj krštenica. Oni maju proizvod koji je štampano parče hartije, ali je suština ovog proizvoda u uslugama, koju vama kao građaninu pružaju. Naravno oni mogu promeniti izgled krštenice i učiniti je lepšom, stilizovanijom i sa više boja, ali da li je to suština inovacije ovog proizvoda? Kao građanin vi bi ste verovatno bili zainteresovani u inoviranje drugih aspekata, kao vreme isporuke (čekanje na red), kvalitet usluge (nasmejani službenici), i vreme rada (24 časa?). Tu možete videti da se posmatranje pojma proizvoda može vršiti iz različitih aspekata. Koji aspekt bi ste odabrali? Pa, verovatno potrošača ili korisnika usluga. Već odavno, na globalnom tržištu, zadovoljstvo korisnika usluga je nešto o čemu se više i ne diskutuje, već se prihvata kao nešto neprikosnoveno. To znači da bi promene proizvoda-krštenice sa vašeg aspekta korisnika usluga, vas učinile zadovoljnim građaninom-glasačem i nedvosmisleno kvalifikovalo ove nove ideje, promene kao pravosnažne inovacije.

Čak i u ovom prvom primeru, možemo uočiti važnost potrebe da svaki član organizacije ima svoje učešće u inoviranju, ili da bude deo inovacione kulture organizacije. Ukratko, potrebno je da svako inovira. Zašto? Pa zato što su recimo u pekari prodavci uz tezgu ti koji direktno komuniciraju sa mušterijama. Kao što smo već pomenuli, u modernoj ekonomiji zadovoljni kupac je sinonim za profitabilnost. Samim tim ovo razmišljanje važi i za opštinu, odnosno naš slučaj krštenica. Nasmejani građani su jasan znak profitabilnosti kako za pekaru tako i za opštinu. Samo što se za opštinare ova profitabilnost očitava u trenutku izbora za opštinske političare-činovnike.

Proces

Koji sve procesi postoje u poslovanju jedne pekare? Možemo pomisliti na direktne procese proizvodnje, kao na pripremu testa, pečenje peciva, i još mnogo štošta. Međutim postoje i mnogi drugi procesi, kao oni povezani sa nabavkom ili prodajom, upravljanjem, zapošljavanjem radne snage, pa čak i knjigovodstvom. Ovde možete videti da pojedini ’P’ inovacija nisu striktno izdiferencirani. Mnogi aspekti inovacije proizvoda koje smo prethodno razmatrali su ustvari procesi, tako da ih i ovde možemo razmatrati. To znači da su inovacije u oblasti procesa sve ono što možemo učiniti da unapredi procese u našoj organizaciji, tako da budu brži, efikasniji, ili jeftiniji. Sve u svemu to su sve one nove ideje primenjene na unapređenje postojećih procesa koje rezultiraju povećanom profitabilnošću. To znači i inoviranje potpuno novih procesa da zamene one postojeće.

Što se tiče primera opštine i krštenica, siguran sam da biste rado pogledali u njihove procese (brzine puža). Za svaku organizaciju, da bi efikasno funkcionisala, suština je u inoviranju kako spoljnih (u odnosu na korisnike), tako i unutrašnjih procesa (između sebe). Kako komuniciraju međusobno, kako se njima upravlja, kakav je sistem odlučivanja, i tome slično?

Pozicija

Možda smatrate inovacionu poziciju sličnu promociji u marketing miksu, ali to nije slučaj. Pozicija je vezana za ličnu percepciju ljudi. Ona je psihološka kategorija, dok je promocija samo jedan od procesa u organizaciji koji utiče na ovaj aspekt inoviranja, na poziciju. Pogledajmo slučaj pekare. Koju percepciju njihove mušterije imaju o njima? Šta je sa zaposlenima, ili njihovim poslovnim partnerima, ili pod izvođačima? Da li plaćaju račune na vreme, ili isplaćuju plate? Mnoge stvari utiču na percepciju koju ljudi mogu o vama imati. Danas, na globalnom tržištu, pozicija znači sve. Šta čini organizaciju profitabilnom nije u tome koliko su njihovi proizvodi ili usluge dobri, već kakvu percepciju o njima imaju kupci. Ko što već pomenusmo, suština je u osmesima na licu kupaca ili korisnika. Za opštinu to su osmesi zadovoljnih glasača.

Paradigma

Ovo je dosta specifična inovaciona kategorija. Tiče se promena (uglavnom radikalnih) u načinu funkcionisanja neke organizacije. Može biti u vezi bilo čega. Za pekaru to može biti u načinu prodaje proizvoda, recimo prelazak od direktne prodaje u radnji, na prodaju na veliko (catering), ili na prodaju na internetu. Zamislite on-line pekaru. Naravno, da bi postala inovacija ta primenjena nova ideja, promena mora biti profitabilna. Radikalne promene ne podrazumevaju obavezno i bolje poslovanje. Prelazak na proizvodnju i distribuciju vegetarijanske hrane u kraju gde se jede jako puno mesa, verovatno ne znači i bolji biznis.

Opština takođe može da inovira pomerajući paradigmu načina na koji funkcioniše. Mogu da pređu na korišćenje interneta i omoguće prijavu za izdavanje krštenica on-line. Takođe. mogu da omoguće i plaćanje usluga on-line, pa i isporuku gotovih dokumenata poštom. Možda smo otišli suviše daleko, ali to su sve realne mogućnosti koje kao rezultat primene profitabilnih ideja predstavljaju korisne inovacije. Zamislite da umesto u dugačkom redu, svoju potrebu za krštenicom rešavate putem kompjutera i interneta od kuće.

Ne zaboravite da ovaj inovacioni miks ne predstavljaju uske i nezavisne kategorije. Granice između njih su isprepletene i maglovite. Kompanija ili bilo koja organizacija može koristiti neke, ali i sve zajedno u isto vreme. Unapređenje procesa može rezultirati boljim proizvodom. Bolji proizvodi doveli bi do bolje pozicije. Važno je da bilo koji deo inovacionog miksa odabrali, uvek postoji jedinstveni cilj, a to je da primena inovacija učini vašu organizaciju boljom, efikasnijom i profitabilnijom.

Sledeći tekst >>
Autor Miodrag Kostić, CMC
(Certified Management Consultant www.icmci.org)
Suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting Veza d.o.o.
www.poslovnaznanja.com


Lista objavljenih autorskih tekstova trenera-konsultanata Poslovnih Znanja


Program optimizacije poslovanja - Kako sprovesti neophodne promene?


Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge.biz from Miodrag Kostic

Korporativno upravljanje porodičnim firmama KAKO transformisati kompaniju?


Video sa javnog treninga “Unapređenje poslovanja primenom LEAN i KAIZEN-a” održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed