english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Moderna poslovna edukacija

Menadžerska znanja - osobine vrhunskog menadzera - eMagazin br.53
Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Intervju - Isak Adižes - Menadžerska znanja - Menadžment (7)

Ovih dana u Srbiji je po sedmi put boravio profesor Isak Adižes. Povod je bilo okupljanje lokalnih podružnica njegove globalne konsultantske organizacije iz preko 20 zemalja širom sveta čiji je domaćin bila kancelarija Adižes Southeast Europe u Srbiji (www.adizes.co.yu). Profesor Adižes je jedan od najvećih svetskih autoriteta iz domena menadžmenta i organizacione terapije preduzeća. Za više stotina menadžera vodećih kompanija u Srbiji, u zgradi KPC Jugopetrola u Beogradu, održao je i predavanja “Ključni koraci na putu ka top formi“.

Sa profesorom Adižesom razgovarali smo u prostorijama Adižes centra za Jugoistočnu Evropu u Beogradu. Prvi utisak koji odaje je njegova neverovatna energija. Po osmehu i vedrini pogleda, imate osećaj da ste u društvu mladića, a ne čoveka koji je decenijama jedno od najvećih imena menadžmenta. Profesor Adižes rođen je 1937 godine u Jugoslaviji i kao veoma mlad pre skoro 50 godina otišao je u Ameriku. Odlično govori i komunicira na srpskom jeziku, a vreme provedeno u njegovom prisustvu doživljava se kao događaj koji se pamti.

EM: Kako bi ste u nekoliko reči predstavili osnovnu delatnost vaše organizacije?

Isak Adižes: Odgovor je “upravljanje“ promenama u organizaciji (organizational change management). Mi pomažemo organizacijama širom sveta da uspešno vode promene. Naravno mi pomažemo poslovnim (i drugim) organizacijama na više nivoa, što zovemo organizacionom terapijom. Naš cilj je da organizacijama pomognemo da postignu top formu. Iz tog razloga je tema mog predavanja u Beogradu bila “Ključni koraci na putu ka top formi“, a naslov upravo objavljenog srpskog izdanja moje najnovije knjige je “Težnja ka top formi“.

Ako želite da promenite ponašanje ljudi u organizaciji, nemojte pokušavati da njih promenite. Jedino pravo rešenje je da se promene uslovi njihovog okruženja, koji će sami po sebi izazvati željene promene u ljudima.

EM: Na koji način pomažete organizacijama da postignu top formu?

Isak Adižes: Oduvek sam verovao da svo znanje koje je potrebno da se reše problemi u organizacijama već postoji u tim organizacijama. Moj zadatak je da spoznam gde su prepreke tokovima znanja i stvorim povoljnu klimu koja će omogućiti da članovi organizacija sami reše svoje probleme.

EM: Da li možete slikovito da nam predstavite ovaj vaš pristup konsaltingu?

Isak Adižes: Najbolje je da zamislite organizaciju kao veliki brod koji treba sprovesti u nepoznatu luku. Moja uloga konsultanta nije da sednem i upravljam brodom, već da pružim podršku kapetanu onako kako to čini pilot u luci. To je čovek koji recimo kapetana pita kakav je bočni vetar, gde se nalazi u odnosu na svetionike, kakve su morske struje, i slično. On pomaže kapetanu da pravilno proceni situaciju (da li prebrzo vozi, kuda ide …), tako da onda on sam može doneti pravu odluku. Za mene je konsultant pre svega katalizator koji će svojim uticajem pomoći da se u organizaciji kreiraju i razviju oni procesi koji će je dovesti i održati u top formi.

EM: Kako onda neka organizacija dolazi do top forme?

Isak Adižes: Potrebno je postići pravu ravnotežu između fleksibilnosti i kontrolisanosti. Ja to zovem kontrolisanom fleksibilnošću. Ako ste suviše kruti ne valja, ako nema nikakve kontrole ne valja. Suština je u pravom odnosu koji donosi maksimalnu vrednost.

EM: Ako se sve menja, da li se vremenom menja i vaša metodologija konsaltinga?

Isak Adižes: Svakako. Ja stalno učim i menjam se. Količina ukupnog znanja u Svetu se uveličava svakog trenutka. U odnosu na to neverovatno uvećanje i promenu znanja ja danas znam manje, ali mi dugogodišnje iskustvo pomaže da razumem bolje i dublje. Šanse pojedinca da to široko znanje u nekoj oblasti akumulira u potpunosti, sve su manje i manje. Od jednog poglavlja u stručnim knjigama nastaju cele knjige, a od nje vremenom više knjiga i posebnih oblasti.

EM: Koje je vaše lično iskustvo sa tom rapidnom promenom znanja?

Isak Adižes: Sećam se davne 1967 godine, pre 40 godina, kada sam doktorirao na Kolumbijskom Univerzitetu u Njujorku, i kada sam sa puno ponosa nosio svoju diplomu i prolazio pored učionica gde su postdiplomci tek polagali svoje ispite. Dobro se sećam da sam poželeo da im priđem i s ponosom pomognem u rešavanju zadataka ispisanih na tabli. Kad sam pogledao na tablu shvatio sam da ja ne bih znao da na ta pitanja odgovorim. Bio sam u šoku, moje znanje zastarelo je posle svega par godina. To je za mene bilo svojevrsno otrežnjenje gde sam shvatio da je jedino rešenje kontinuirano učenje.

EM: Koje vrste znanja su potrebne savremenom menadžeru?

Isak Adižes: Smatram da prava reč nije znanje već razumevanje (eng: understanding). Inteligentan čovek zna, dok mudar čovek razume. Čovek od znanja zna kako da rešava probleme, dok mudar čovek zna kako da ih izbegne. U intenzivnim promenama klasično znanje nije najvažniji faktor jer ste često izloženi novim i nepoznatim opasnostima. Mnogo je važnije kakav je menadžer kao čovek, da li uliva poštovanje kod podređenih, da li stvara pozitivnu kulturu u organizaciji koja će da spreči ili ublaži moguće probleme. Da opasnosti pretvori u prilike koje će doneti korist.

EM: Koje su to onda osobine vrhunskog menadžera?

Isak Adižes: Vrhunski menadžer je pre svega neko ko ume da motiviše one koji znaju. On ne mora (i ne može) sve da zna. On mora znati kako da motiviše svoje ljude da steknu potrebna znanja i primene ih na konkretne probleme, kao i da uče jedni od drugih.

Najbolje je to slikovito prikazati na primeru. Pogledajte moju šaku sa pet prstiju. Koji je prst najvažniji. Naravno palac. Zašto? Zato što on jedini radi sa ostalim prstima. Ne može se reći da su ostali prsti manje neophodni, ali je palac ipak onaj koji pomaže ostalima da dođu do izražaja. Sam za sebe, kao i oni bez njega, ne mogu ništa uraditi.

EM: Koja su vaša zapažanja o Srbiji, u odnosu na vašu prethodnu posetu?

Isak Adižes: Mnogo je čistije. Oseća se mnogo manje tenzije među ljudima. Ljudi na ulicama su vedriji, lepo su raspoloženi, boje odeće su svetlije. Osećam da se odvijaju pozitivne promene. Mislim i nadam se da je ovo proleće nove, lepše i bolje Srbije.

Sledeći tekst >>
Autor Miodrag Kostić, CMC
(Certified Management Consultant www.icmci.org)
Suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting Veza d.o.o.
www.poslovnaznanja.com


Lista objavljenih autorskih tekstova trenera-konsultanata Poslovnih Znanja


Program optimizacije poslovanja - Kako sprovesti neophodne promene?


Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja from Miodrag Kostic

Korporativno upravljanje porodičnim firmama KAKO transformisati kompaniju?


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed