english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Moderna poslovna edukacija

Kako sprovesti promene? - upravljanje promenama - eMagazin br.55
Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Intervju - Dajana Kromer - Upravljanje promenama - Menadžment (8)

Ako ste menadžer ili poslovni čovek, političar ili samo neko koga interesuju moderne metode poslovanja, ove jeseni u Beogradu dešava se nešto što morate upisati u vaše rokovnike. Poznati međunarodni ekspert za upravljanje promenama Dajana Kromer (Diane Cromer) organizuje seriju javnih seminara na različite teme kao što su: „upravljanje organizacionim promenama“, „napredni PR“ i „poslovno liderstvo“. Kao deo mog novinarskog posla, imao sam priliku da učestvujem na mnogim poslovnim treninzima i seminarima koje su držali čuveni Svetski gurui poslovanja. Ove seminare vam od srca preporučujem. Lično sam video i čuo Dajanu Kromer, i mogu vam reći da se njeni seminari ne zaboravljaju. Takođe znam da ćete uživati u ovom intervjuu onoliko koliko sam i ja uživao praveći ga.

Ko je Dajana Kromer?

Dajana Kromer je specijalista strateške komunikacije i konsultant organizacionog razvoja sa više od 25 godina radnog iskustva u SAD-u i internacionalno. Zadnjih 12 godina radila je u Istočnoj i Centralnoj Evropi, posebno u Srbiji. Ona već godinama uspešno koristi svoju ekspertizu organizacionog razvoja, iskustvo bivšeg novinara, kao i iskustva poslovnog komunikacionog stratega, da pomogne svojim klijentima u rešavanju kompleksnih poslovnih i političkih problema.

Počela je svoju karijeru kao TV reporter. Sa samo 23 godina, bila je jedina žena koja je putovala u predsedničkom autobusu pokrivajući izbornu kampanju bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Džeralda Forda. U svojoj dugoj i uspešnoj karijeri, uz mnoge velike poslovne klijente, Gospođa Kromer radila je sa tri Senatora, 13 članova Američkog Kongresa, JBF Finansijskim Servisima Pensilvanije, kao i za Američku Medicinsku Asocijaciju.

Jedan od najvećih projekata koje je Dajana Kromer pomogla u sprovođenju je rad sa Odsekom za Upravljanjem Ljudskim Resursima Ministarstva Odbrane SAD, od 2005 do 2006 godine, na restrukturiranju civilne radne snage ministarstva. Zadatak je bio da se uvede nova organizaciona struktura za 750000 zaposlenih civila u vojsci SAD-a. U okviru programa IBM Business Consultant Group-a, Dajana Kromer rukovodila je strategijama za prihvatanje ključnih reformi ekonomskih principa u Srbiji, uključujući tu razvoj malih i srednjih preduzeća, privatizaciju i antimonopolske mere. Nadgledala je proces obuke za mala i srednja preduzeća u 10 gradova i opština u Srbiji.

Dajana Kromer je predavala na “Campaign School for Women“ Univerziteta Yale i na “Robert H. Smith School of Business“ Merilend Univerziteta, gde je učila MBA studente poslovnoj komunikaciji, javnom nastupu i prezentiranju.

Šta vas je motivisalo da se “vratite“ i poslujete u Srbiji?

Odrasla sam u Pensilvaniji i ne znam zašto, ali me Srbija nekako podseća na moje mesto rođenja. Beograd leži na dve reke kao što se i Pitsburg u Pensilvaniji nalazi na ušću dve reke. Vi imate sličan smisao za humor, radni ste i snažni ljudi, pa naravno da i ja imam jako puno prijatelja u Srbiji. Od mojih sedam zadnjih rođendana, četiri sam dočekala ovde u Beogradu. Radila sam i boravila u Srbiji na prekide od proleća 2000 godine.

Srbija je zemlja koja prolazi duboke transformacione promene. Sa mojim bogatim ličnim iskustvom u komunikaciji i menadžmentu promena, verujem da mogu da pomognem u toj transformaciji na više nivoa: u privatizaciji, stranim direktnim investicijama, kao i unapređenju efikasnosti i efektivnosti poslovanja u Srbiji. Osnovna delatnost moje kompanije je “Razvoj radne snage“ (workforce development). Da bi ste uspeli na globalnom tržištu samo trening ili edukacija zaposlenih nije dovoljna. Mi izvodimo procenu zaposlenih, da otkrijemo kako i koliko je vaša radna snaga usaglašena sa vašom misijom i poslovnim ciljevima. To ostvarujemo kroz partnerstva sa odeljenjima za ljudske resurse kompanija (HR departments) pomažući im da kreiraju organizaciju koja kontinuirano uči.

Svako ko vas je slušao kaže da ste izvanredni predavač. Šta je potrebno da se uspešno prenese znanje drugima?

Da ostvarimo transfer znanja, koristimo poslovne studije slučajeva i praktične vežbe. Uzimamo primere iz sveta poslovanja i istražujemo ih i prikazujemo do detalja. To su studije slučajeva internacionalnih kao i lokalnih kompanija. Na taj način ljudi se lakše identifikuju sa problemom, poredeći poslovnu praksu globalnih kompanija sa njihovim lokalnim primerima. Na primer, u našem seminaru o menadžmentu promena jedan tim polaznika dobija da pripremi plan promena vezan za poslovno sjedinjavanja (business merger), drugi recimo za akviziciju (acquisition), dok treći tim priprema plan promena vezano za neku treću, potpuno različitu aktivnost poslovanja. Ono što želimo da postignemo je da naši polaznici ne uče samo poslovne veštine, već da nauče kako da misle i samostalno (kao i timski) donose odluke.

Šta je ključ upravljanja promenama?

Naj važnije je da svi zaposleni u organizaciji veoma dobro razumeju promene. Da možete da im ih jasno demonstrirate tako da razumeju kako se te promene odnose na njihove lične interese, kao i na interese njihove organizacije. Jedna od naj važnijih vežbi u našim treninzima je kako kreirati viziju organizacije? Jasna i nedvosmislena vizija je osnovni elemenat uspešnog upravljanja promenama.

Istraživanja u Svetu su pokazala da je oko 66% svih inicijativa upravljanja promenama neuspešno. Glavni razlog tolikog procenta neuspešnosti je da kompanije ne kreiraju vremenske tačke provere (milestones) i ne prate postignuća (šta se i kad ostvarilo). One donose odluke o tome šta i kako treba promeniti, započinju proces promena, ali ne prate kako se promene stvarno odvijaju u funkciji vremena. Posebno kad se ostvarene promene porede sa željenom (prethodno planiranom) vremenskom linijom događanja tih promena.

Kako ostvariti željene promene?

Promene su u suštini svode na promenu ljudi (njihovog stanja svesti), a menjate ih tako što menjate njihova ponašanja i stavove. Takođe, promene se proizvode komunikacijom. Komunikacija nije samo deo procesa promena, ona je celokupnost procesa promena. Promene ne mogu biti diktirane, one moraju biti interpretirane ljudima na pravi način, tako da im budu potpuno jasne, da ih razumeju u potpunosti. Oni moraju razumeti razlog promena, posebno sa svog ličnog stanovišta (svoje tačke gledišta). Da znaju šta oni lično dobijaju tim promenama (šta je tu za njih – what’s in it for them)?

Sledeći tekst >>Za treninge i konsalting UPRAVLJANJA PROMENAMA pozovite HRISTOV CONSULTING


Sledeći tekst >>


Autor Miodrag Kostić, CMC
(Certified Management Consultant www.icmci.org)
Suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting Veza d.o.o.
www.poslovnaznanja.com


Lista svih autorskih tekstova predavača Poslovnih Znanja


Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge.biz from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed