english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Savremena poslovna edukacija

Najbolje kompanije u Srbiji - Kako postati najbolji? - Profit Magazin br.17
Prijavite se na otvorene treninge prodaje www.ProdajnaZnanja.com
Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Radionica (workshop) - Kako da postanete najbolja kompanija u Srbiji?

Da li ste u top formi?

Kako izgleda organizacija koja je u top formi? Na kojoj mudrosti je bazirano delovanje kompanija kao što je Toyota? Koji su aksiomi na kojima je zasnovan LEAN? Da li je i vaša organizacija u vrhunskoj formi? Da li uspešno pobeđuje svoju konkurenciju?

Ako je vaš odgovor na sledeća pitanja potvrdan, onda ste sigurno najbolji:

1. Da li vam je kupac u osnovi svih poslovnih funkcija?

Osnovni razlog postojanja svake kompanije je kupac kome ona služi. Vaši kupci su vaš fokus. Sve što radite je u krajnjoj instanci orijentisano služenju kupaca. Vi razumete ono što kupci žele, prevodite njihove želje u proizvode ili usluge koje oni kupuju i pružate im to po ceni koja njima odgovara. Vaši kupci definišu šta je vrednost vaših proizvoda ili usluga, a šta nije. Da li je za vas kupac u centru univerzuma vašeg poslovanja?

2. Da li kontinuirano eliminišete otpad, u svemu što radite?

Vaša sposobnost da eliminišete otpad (nekorisne elemente poslovanja) je u osnovi pružanja vrednosti vašim kupcima. Postoje mnogi razlozi postojanja štetnih procesa u vašem poslovanju. Da li kontinuirano radite na otkrivanju uzroka ovih štetnih procesa i načinima njihovog eliminisanja. Da li je sprečavanje štetnih radnji i otkrivanje onih aktivnosti koje donose vrednost za klijenta u osnovi vašeg poslovanja?

3. Da li poštujete vaše ljude?

U osnovi LEAN organizacija je poštovanje i briga za ljude koja ne postoji u tradicionalnim kompanijama. Vi ste organizacija koja stalno uči. Radite na kontinuiranom obrazovanju zaposlenih, redovno organizujete treninge, radionice i seminare. Posvećeni ste razmeni znanja i iskustava zaposlenih. Vaši zaposleni uče jedni od drugih i stečeno iskustvo pamte i zapisuju. Od njih se očekuje da se suoče sa okruženjem, uče od svojih greški, i prošire svoje vidike. Za vas ljudi predstavljaju veću vrednost od mašina. Da li je briga o zaposlenima u osnovi vaše poslovne filozofije?

4. Da li ste sve učinili vizuelnim?

Transparentnost eliminiše otpad. Ako brzo možete uočiti šta se dešava, onda štedite energiju, trud i vreme da na to pravovremeno odgovorite. Koristite slike, grafikone, crvena svetla, ili druge vizuelne tehnike da brzo i lako razumete informacije kako bi ste na njih efektno i na vreme reagovali. Vizuelni menadžment (menadžment očima) pomaže vam takođe da lako uočite promene u trendovima i na tržištu. Izveštavanje vam je jednostavno i koncizno (na A4 papiru). Izveštaje vam čini: opis problema-situacije, preduzete akcije, datum i način rešenja. Cilj vizuelnog izveštavanja je da pruži informacije koje vaši zaposleni mogu odmah iskoristiti u rešavanju tekućih problema. Da li je vaš način interne komunikacije vizuelan, jasan i precizan?

5. Da li je vaše poslovanje održivo i dugoročno?

Tačno je da primena LEAN metodologije proizvodi trenutna unapređenja, ali da bi održali ta unapređenja morate biti u igri na duže staze. Održavanje top forme vam je kao i dijeta. Ako na brzinu oslabite i ne poštujete režim stalnog održavanja kondicije, vrlo brzo ćete povratiti štetne kilograme. Ako bi LEAN poredili sa trkom, onda je najbolji trkač pre kornjača nego zec. Poenta je u malim ali mnogobrojnim (kontinuiranim) unapređenjima i promenama, tako da se na njih organizacija može brzo priviknuti. Da li ste promene i unapređenja uveli u svakodnevnu rutinu vašeg poslovanja, da postanu integralni deo vaše poslovne kulture?

6. Da li vam je moto: Jednostavno je bolje?

U današnje vreme život je postao pre-komplikovan. Potrebno je jako mnogo znanja i iskustva za nekad jednostavne poslove. Nažalost sva ova kompleksnost okruženja nije donela i vrednost za poslovanje (i kupce). Što je nešto jednostavnije, lakše ga je naučiti, i lakše je sa njim raditi kad nastanu problemi. Jednostavnost je jedna od osnovnih postulata LEAN-a (KISS – Keep It Simple Stupid). To ne znači da ne rešavate kompleksne probleme, već da težite jednostavnim rešenjima, Da li su vaša rešenja problema, brza, jednostavna i efektna, na kraće, kao i na duže staze?

7. Da li vam poslovni procesi slobodno teku?

Postavite vaše radne procese da teku ravnomernim ritmom. Jedna od osnovnih postavki LEAN-a je da poslovni procesi teku glatko i kontinuirano. Pauze u proizvodnji, prodaji ili nabavci automatski znače gubitak vremena i profita. Da li vaši poslovni procesi kontinuirano teku u jednom ne ometenom toku, bez pauza i zaustavljanja?

8. Da li se kvalitet ostvaruje na izvoru?

Nemojte da očekujete ostvarenje kvaliteta proizvoda ili usluga kao rezultat inspekcija na kraju procesa proizvodnje ili prodaje. Mnoge kompanije pokušavaju da otkriju defektne proizvode postavljajući inspekciju kvaliteta pred samu isporuku proizvoda na tržište. Nažalost inspekcija sama po sebi ne utiče na kvalitet proizvoda. LEAN insistira na kreiranju kvaliteta proizvoda na svakom koraku toka vrednosti, ili u svakoj fazi poslovnih procesa. Ako dođe do greške, ona se rešava i popravlja u onoj fazi u kojoj je i nastala. Da li je postizanje kvaliteta ostvareno na izvoru, na svakom koraku vašeg poslovanja?

9. Da li sistemi merenja podržavaju uspešnost poslovanja?

Ljudi reaguju u odnosu na to kako se mere njihove performanse. Postoji stara izreka: Ne možete upravljati nečim ako ga ne merite (You can’t manage something, if you don’t measure it). Jedan od alata koje uspešne organizacije koriste je Balanced Scorecard, koji prati i beleži parametre kao: sigurnost, ljudi, kvalitet, isporuka, troškovi, itd, koji mnogo bolje pokazuju zdravstveno stanje organizacije nego klasični finansijski pokazatelji. Merenje i prikaz rezultata ima i poseban motivacioni efekat i razvija zdravi takmičarski duh. Da li merite, i kako često, sve one parametre koji će vam pokazati pravo stanje vašeg poslovanja?

10. Da li kontinuirano učite i inovirate?

Učenje se događa hiljadu puta dnevno u LEAN organizaciji. Učenje i kontinuirano unapređenje kroz posmatranje, eksperimente i greške su osnova KAIZEN-a (Toyotinog sistema kontinuiranog unapređenja). Posle svakog stečenog znanja i iskustva, ono je institucionalizovano kroz ažurirane poslovne standarde i procedure. Da li je kontinuirano učenje, unapređenje i inoviranje u osnovi vaše poslovne filozofije?

LEAN je termin koji opisuje holistički, održivi pristup poslovanju (organizaciji i menadžmentu) koji koristi manje svega (resursa, investicija, troškova), da pruži više (kvaliteta, profita, zadovoljstva kupaca). Rodno mesto LEAN filozofije poslovanja je TPS (Toyota Production System), odakle potiče većina elemenata LEAN metodologije. Odatle potiče i KAIZEN (sistem kontinuiranog unapređenja), JIDOKA (kontrola kvaliteta na izvoru), Just-in-time (proizvodnja u realnom vremenu), Value Stream Mapping (mapiranje toka vrednosti). LEAN organizacija je organizacija koja je maksimalno efektna u onome što radi, trošeći minimum potrebnih resursa, a pružajući najbolji mogući kvalitet proizvoda ili usluga.

Sledeći tekst >>
Autor Miodrag Kostić, CMC
(Certified Management Consultant www.icmci.org)
Suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting Veza d.o.o.
www.poslovnaznanja.com


Lista svih objavljenih autorskih tekstova trenera Poslovnih Znanja


Program optimizacije poslovanja - Kako sprovesti neophodne promene?


Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti from Miodrag Kostic, CMC


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed