v Spoljni i unutrasnji faktori, analiza uspešnog poslovanja Profit Mag. br.24
english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Savremena poslovna edukacija

Spoljni i unutrasnji faktori, analiza uspešnog poslovanja Profit Mag.br.24
Prijavite se na otvorene treninge prodaje www.ProdajnaZnanja.com
Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Prodaja na malo (21) - Lean six sigma u prodaji - Usluživanje (10)

Analiza toka vrednosti za kupca (2) - LEAN metodologija

U prošlom nastavku ove serije članaka o unapređenju odnosa sa kupcima govorili smo o analizi mape toka vrednosti kao jednom od glavnih alata LEAN metodologije. U ovom broju pokazaćemo kako detaljno analizirati mapu toka vrednosti, sagledavajući razne uticaje na doživljaj vrednosti kupaca.

Zašto je važno analizirati mapu toka vrednosti što šire, sa što više uglova gledanja? Mapa toka vrednosti odslikava vaše poslovanje. S obzirom da na vaše poslovanje utiče jako puno spoljnih i unutrašnjih faktora i učestvuje veliki broj ljudi sprovodeći raznovrsne radne procese i razmenjujući veliku količinu informacija, sve to se mora odslikati u mapi toka vrednosti. Kreiranje mape toka vrednosti kao i svaki drugi konsultantski posao praktično se sprovodi postavljanjem pravih pitanja. Odgovori na ta pitanja preslikani u mapu toka vrednosti za kupce najbolje pokazuju trenutno stanje vašeg poslovanja. U ovom članku predložićemo vam neka od pitanja koje možete postaviti u sledećim oblastima:

1. Lean princip
2. Kvalitet
3. Snabdevanje
4. Inženjerstvo
5. Informacije

1. Pitanja sa aspekta očuvanja LEAN principa

Zadatak LEAN-a je da vodi i pokazuje organizaciji da uči, primenjuje, i odslikava LEAN filozofiju poslovanja. LEAN pogled zahteva odgovore na sledeća pitanja:

• Koliko je trajanje procesa blisko vremenu takta (idealnom vremenu trajanja)?
• Kako se procesi mogu učiniti što vizuelnijim?
• Koliko zaposleni mogu odstupiti od procedura ako nastanu problemi kvaliteta?
• Kako materijali i proizvodi teču kroz proces poslovanja?
• Gde u procesu poslovanja može kontinuirani protok biti najbolje primenjen?
• Da li se standardizovane procedure u radu koriste i da li su vidljive?
• Kako mogu biti kombinovane operacije-procesi da unaprede protok?
• Šta u toku vrednosti otežava protok u ovom trenutku (primenu LEAN-a)?

2. Pitanja sa aspekta očuvanja KVALITETA

Posle kiša, šta se dešava sa svim otpadom i muljem koji se slije u reku? Opadanje kvaliteta u organizaciji (u proizvodnji ili usluživanju) vam je kao otpad i mulj koji upadnu u čistu planinsku reku. Procesi se analiziraju da se ustanovi gde je umanjena sposobnost kreiranja kvaliteta za kupce. Mogu vam pomoći sledeća pitanja:

• Gde loš kvalitet direktno utiče na kupca? Šta je problem?
• Kako se pitanja kvaliteta primaju od kupaca, prenose organizaciji i rešavaju?
• Gde su gubici kvaliteta (u proizvodnji ili usluživanju) najveći?
• Koji je najčešći uzrok gubitka kvaliteta?
• Koji su i gde su koreni uzroka gubitaka kvaliteta?
• Šta se radi kad se posumnja u kvalitet?
• Kako se procesi mogu re-dizajnirati da se spreči pojava grešaka?
• Koji snabdevači su najčešće uzrok problema?
• Koji su koraci preduzeti da se spreči pojava grešaka?

3. Pitanja sa aspekta SNABDEVANJA

Svaki korak u procesu poslovanja ima neke svoje ulaze i izlaze. Uvek postoji snabdevanje nečim, bilo materijalima, usluživanjem ili informacijama. Radni učinak pojedinih procesa veoma mnogo zavisi od procesa koji im prethode i snabdevanja potrebnim materijalima ili potrebnim informacijama. Evo nekoliko mogućih pitanja:

• Koji je nivo obrta inventara?
• Koja je veličina skladišta?
• Koliko mali može biti inventar?
• Kako se upravlja inventarom?
• Da li praktikujete pravilo da prvi koji uđe, prvi izađe?
• Šta je signal za promenu inventara?
• Koji je signal za narudžbu?
• Kako materijal teče kroz sistem?
• Koja je vrednost inventara?
• Koji su troškovi održavanje inventara?

4. Pitanja sa aspekta INŽENJERINGA

Evaluirajte trenutno stanje proizvodnih i procesa usluživanja. S obzirom da su procesi kreirani u fazi dizajniranja procesa poslovanja, uključite ljude koji su ga dizajnirali u sam proces analize mape toka vrednosti. Evo nekih od pitanja:

• Da li je proces dizajniran da teče?
• Da li se procesi mogu kombinovati?
• Da li se mogu koristiti alternativni procesi?
• Kako se može maksimizirati efektivnost operatora?
• Koliko materijal putuje između faza u procesu poslovanja?
• Kako se balansira odnos sirovina sa isporučenom robom?
• Kako se mogu preduprediti greške?
• Da li se primenjuju standardizovani radni procesi?
• Da li se procesi mogu pojednostaviti?

5. Pitanja sa aspekta INFORMACIJA

Većina problema u poslovanju nastaje zbog neadekvatnog toka informacija. Uzroci problema su najčešće nedostatak ili pogrešne informacije na osnovu kojih se donose pogrešne odluke. Ovo su pitanja koja će vam pomoći da otkrijete gde se dešavaju greške ili šteta (japanski: muda) u toku prenosa, prijema i obrade informacija.

• Da li informacije teku do kupca bez zakašnjenja?
• Da li informacije teku od kupca bez zakašnjenja?
• Da li informacije teku kroz organizaciju glatko i bez kašnjenja?
• Da li su informacije tačne?
• Da li prave informacije teku od pravih ljudi na prava mesta u pravo vreme?
• Da li informacija stiže u pravo vreme i da li je prihvaćena na pravi način?
• Da li se informacije prenose na najefikasniji način?
• Da li se na informacije reaguje na pravi način?
• Da li lanac odgovornosti i donošenja odluka funkcioniše kako treba?

Dobra analiza toka vrednosti za kupce pokazaće ne samo mnogobrojne uzroke grešaka i problema u proizvodnji već i identifikovati one korake koji su štetni i one koji ne donose vrednost kupcu. Kvalitetna analiza toka vrednosti predstavlja osnov za unapređenje u organizaciji. Ona je osnov za dalju analizu i zamišljanje idealnog stanja (željene mape toka vrednosti), odnosno situacije u kojoj su uklonjene sve smetnje neometenom toku vrednosti. Tek onda se može organizacija povesti u promenu od trenutnog do željenog stanja, onog koje donosi optimalni tok vrednosti za kupce.

“Ako ne posvetite potrebnu pažnju svojim klijentima, neko drugi će to sigurno učiniti! -- Nepoznati izvor

Kreiranje mape toka vrednosti kao i svaki drugi konsultantski posao praktično se sprovodi postavljanjem pravih pitanja. Odgovori na ta prava pitanja preslikani u mapu toka vrednosti za kupce najbolje pokazuju trenutno stanje vašeg poslovanja.

Ne zaboravite da je sve merljivo. Iako se u procesima prodaje i usluživanja radi sa kategorijama kao što su percepcija i stanje svesti kupaca, oni se mogu, makar indirektno, veoma precizno izmeriti. Svako nezadovoljstvo kupca predstavlja štetu, koja se meri izgubljenom prodajom i direktno se odslikava na profitabilnost vašeg poslovanja. Problem je da u većini slučajeva takve situacije nezadovoljstva kupaca ostaju nezabeležene, pa se i ne zna koliku su štetu nanele.

Sledeći tekst >>
Autor Miodrag Kostić, CMC
(Certified Management Consultant www.icmci.org)
Suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting Veza d.o.o.
www.poslovnaznanja.com


Lista svih objavljenih autorskih tekstova trenera Poslovnih Znanja


Program optimizacije poslovanja - Kako sprovesti neophodne promene?


Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih from Miodrag Kostic, CMC

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed