english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Savremena poslovna edukacija

Koja je razlika između predavanja i treninga obuke zaposlenih? Profit
Prijavite se na otvorene treninge prodaje www.ProdajnaZnanja.com
Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Behavioral economics - Ekonomija ponašanja (11)

Pričanje nije treniranje

Ima već par godina kako sam naišao na jako dobru knjigu „Pričanje nije treniranje“ (eng: Telling ain’t Training) i s obzirom da ovih dana radim na obuci trenera u jednoj našoj velikoj kompaniji, tek sad uvideh koliko je ova knjiga korisna. Razlog za pisanje ovakve knjige, autori Harold D. Stolovitch i Erika J. Keeps našli su kada su i sami došli u situaciju da se bave treningom trenera i uvideli koliko je ova oblast osetljiva i koliko je teško sprovesti odgovarajući trening. Oslanjajući se na iskustva autora ove knjige, kao i na moja lična iskustva u treningu zaposlenih mnogih srpskih i stranih kompanija, u sledećim tekstovima razmotrićemo šta je to poslovni trening i kako se uspešno sprovodi?

Kod nas, ali i na zapadu, postoji jako puno predrasuda i nerazumevanja kad su u pitanju treninzi zaposlenih u kompanijama. Reč trening je najčešće olako shvaćena i obično se podrazumeva kao neka vrsta predavanja kombinovanih sa timskim vežbama. Za razliku od zapada gde se ovim bave posebne službe, kod nas o treninzima zaposlenih obično odlučuju HR odeljenja kompanija, odnosno psiholozi kojima se ovaj posao najčešće dodeljuje. Tako se nažalost trening zaposlenih tretira kao oblast psihologije, a ne kao vitalna poslovna funkcija. Kao rezultat ove zablude, poslovni treninzi su se u našim kompanijama najčešće svodili na čitanje slajdova sa gotovim uputstvima, igranje besmislenih igara i popunjavanje psiholoških formulara i anketa. Zbog nedostatka prave konkurencije i ne prepoznavanja njihovog značaja, treninzi su se kod nas najčešće sprovodili iz kozmetičkih razloga (zato što se to radi na zapadu). Za većinu kompanija jedini cilj poslovnih treninga bilo je povećanje opštih znanja zaposlenih i uzimali su ih pre kao vitaminski koktel za povećanje imuniteta, nego kao terapiju za ozdravljenje i osnaženje poslovanja.

Zašto su potrebni treninzi?

Pitaćete se zašto su kompanijama potrebni pravi treninzi zaposlenih, a ne samo obična predavanja i seminari? Sigurno da nije problem što se u našim kompanijama održavaju seminari i predavanje i time uvećava opšte znanje zaposlenih? Sve ovo je u redu dok su u pitanju opšte poslovne veštine i gde nije mnogo bitno kakav je rezultat treninga. Ali problem nastaje kod onih veština gde je rezultat izuzetno važan, recimo kod prodaje. U prodaji ste ili prodali ili niste, ili ste pobedili ili ste pretrpeli poraz, nema ničega između. To znači da je kod treninga prodaje izuzetno važno kako su oni sprovedeni, odnosno kakav su rezultat proizveli. Da li će rezultat biti bolja prodaja ili samo uvećano opšte znanje i raspoloženje zaposlenih? Zato trening prodaje mora stvarno biti pravi trening, a ne samo nekakva mešavina predavanja, izlaganja, seminara, davanja instrukcija, popunjavanja formulara i timskih radionica. Zato je potrebno da pažljivo razmotrimo šta je to trening i kako se sprovodi? Možda je najbolje ovo postići tako što ćemo ga uporediti sa klasičnim predavanjem, metodom učenja koja nam je nabolje poznata, jer smo je svi u prethodnom školovanju svakodnevno doživljavali?

Šta je to trening zaposlenih?

Da ne bi ulazili u komplikovane definicije, pogledajte sledeće izjave:

1. Fudbaleri slušaju predavanje o istorijatu fudbala
2. Fudbaleri dobijaju instrukcije o pravilima igre
3. Fudbaleri sprovode timske vežbe popunjavajući formular
4. Fudbaleri treniraju fudbal na terenu

Šta mislite koja će od ovih aktivnosti imati najveći efekat na kvalitet igre? Šta je cilj fudbalskog treninga? Da fudbaleri u odnosu na određenu situaciju na terenu uspešno i precizno sprovedu uvežbane aktivnosti. Takođe želite da ih bez greške ponove i u budućnosti i uspešno primene u igri sa protivnicima. Osnovni cilj treninga je da proizvede promenu ponašanja učesnika (uključujući i fudbalere) koju će oni konsistentno sprovoditi i u budućnosti. Kao i u fudbalu, tako i u poslovanju nije dovoljno zaposlene naučiti šta da rade i dati im instrukcije kako to da rade, već je jako važno uvežbati ih da to rade uspešno. I što je najvažnije, ne da im se samo kaže šta treba da rade, već da se osposobe da sami razmišljaju i donose odluke kad, šta, kako, gde i koliko da rade?

Šta je fokus na treningu?

Setite se vaše škole ili fakulteta. Kako su izgledala predavanja? Šta je bio fokus predavanja? Fokus je bio na sadržaju, odnosno na profesoru koji ga izlaže? Sami predmeti bili su raspoređeni i određeni prema oblastima „nauke“ koja se učila i sadržali su lekcije po nekom hronološkom redu, od elementarnih do složenijih pojmova. Profesor je izlagao gradivo bez obzira na to koliko su učenici bili sposobni da ga prihvate i razumeju. Šta je bio rezultat ovakvog učenja? Većina učenika zaostajala je već početkom godine pa su za njih sva kasnija predavanja bila neupotrebljiva. Za razliku od predavanja fokus treninga je na učeniku? Za trenera je mnogo važnije koje je stanje receptivnosti i prijemčivosti njegovih učenika nego sadržaj gradiva koje će obrađivati. Suština treninga je da učenik primi i prihvati znanje, potpuno ga razume, i potom primeni na konkretnoj situaciji sa posla. Na treningu je mnogo važniji kvalitet znanja nego kvantitet, odnosno koliko je znanje prihvaćeno i razumeno nego koja je količina znanja prenesena.

Šta je rezultat treninga?

Dok je željeni rezultat predavanja povećanje ukupnog znanja učenika, željeni rezultat treninga je bolje razumevanje učenika. Razumevanje se jako puno razlikuje od znanja. Mi možemo o nečemu akumulirati jako puno činjenica, možemo naučiti jako mnogo detalja, ali to ne znači da smo ga i razumeli. Da bi razumeli nešto nije dovoljno da ga imenujemo i katalogiziramo, već da dođemo do najdubljeg značenja i suštine nečega. Razumevanje takođe znači i sposobnost da se stečeno znanje uspešno primeni u praksi. Rezultat treninga mora biti znanje koje je primenljivo. A kada je znanje primenljivo? Samo kada je naše. Samo kada smo do njega mi sami došli. Rashi, čuveni rabin iz 11 veka rekao je: „Znanje je ono što znate zato što vam je neko to rekao, a vi ste to zapamtili. Razumevanje je ono što ste sami otkrili (prokljuvili), bazirano na vašem prethodnom znanju“. Jednostavno rečeno, znanje su činjenice koje smo saznali, dok je razumevanje značenje tih činjenica onako kako ga mi vidimo.

Koji je glavni alat trenera?

Glavni alat predavača je izlaganje (pričanje). Teme, sadržaj, lekcije koje se izlažu studentima, on kroz priču jednosmerno izlaže studentima. Ako i postoji neka interakcija, ona je jako slaba i ograničena. Kod treninga je suprotno. Glavni alat trenera su pitanja koja postavlja učesnicima i aktivno slušanje njihovih odgovora. Dok na predavanju predavač govori, a studenti slušaju, na treningu trener pita, a učesnici govore. Takođe, glavni alat u učenju nisu samo pitanja trenera, već i učesnika? Postavljanjem pravih pitanja učesnici treninga pokazuju koliko su stvarno razumeli problematiku. Dok je za sticanje znanja dovoljno pažljivo slušati, razumevanje jedino dolazi kroz obostrana pitanja. Najefektniji treninzi su oni gde svi učesnici jedni sa drugima i sa trenerom razmene jako puno dobrih pitanja. Pitanja su jedini pravi znak da se javlja razumevanje.

Šta je problem kod treninga?

Zašto i kod nas i u svetu ljudi mešaju pojmove i treninge izjednačavaju sa seminarima i predavanjima? Svaka kompanija koja nema pravu konkurenciju nema interes da o ovome razmišlja. Ako im je svejedno da li će povećati svoje poslovne rezultate ili neće, onda ih baš briga za svoje zaposlene i njihove lične rezultate? Nažalost, u Srbiji i dalje vlada mišljenje da su svi zaposleni zamenljivi i da se u njih ne isplati ulagati. U sledećim tekstovima videćemo šta čini poslovni trening uspešnim i zašto nije lako uvideti njegove rezultate u poslovanju? Nažalost, loše poslovanje uoči se tek na kraju godine (kad se podvuče crta profitabilnosti) kada je već kasno.

Kako će vas naučiti da vozite kola?
• Terapeut će istraživati koje smetnje imate u vožnji
• Predavač će vam ispričati o vožnji i automobilima
• Konsultant će vas posavetovati kako da vozite
• Mentor će sa vama podeliti svoja iskustva o vožnji
• Kouč će vas ohrabriti i biti vam podrška u vožnji
• Trener će vam dok vozite pokazivati šta da radite

Sledeći tekst >>
Autor Miodrag Kostić, CMC
(Certified Management Consultant www.icmci.org)
Suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting Veza d.o.o.
www.poslovnaznanja.com


Lista svih objavljenih autorskih tekstova trenera Poslovnih Znanja


Program optimizacije poslovanja - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju from Miodrag Kostic, CMC

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed