srpski english
Savremena poslovna edukacija
Šifra kursa:
Trajanje:

Lista treningaTrening P03 ’Veštine direktne prodaje’ - 2 dana

Povećajte i poboljšajte direktnu prodaju i unapredite kvalitet odnosa sa vašim klijentima! -- Treneri: Miodrag Kostić i Danijel Tavčioski

Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Kako prepoznati različite tipove kupaca? - Uvod u sistematski prodajni proces (10 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa klijentima.
Rezultat: Prodavci koriste sistematskog pristup prodaji i brinu o vašim kupcima

Trening P05 ’Telefonska prodaja i komunikacija’ - 2 dana

Povećajte i poboljšajate telefonsku prodaju i kvalitet komunikacije sa kupcima! -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić

Organizaciona kultura i njen uticaj - Komunikacija telefonom - Stilovi telefonskog komuniciranja - Priprema i prezentiranje informacija - Upravljanje vremenom i stavovima klijenata
Rezultat: Prodavci koriste pravi pristup telefonskoj prodaji i brinu o kupcima

Trening P01 ’Veštine prodaje na malo’ - 1 dan

Ova obuka pomoćiće vam da povećate maloprodaju i unapredite kvalitet odnosa prema vašim kupcima! -- Trener: Miodrag Kostić

Kako ostvariti prvi kontakt sa kupcem? Kako otvoriti komunikaciju i podstaknuti kupovinu? Kako preneti pravu informaciju o proizvodu i premostiti poteškoće u prodaji?
Rezultat: Prodavci obučeni u korišćenju sistematskog pristupa prodaji na malo

Trening P06 ’Uverljiva prodajna prezentacija’ - 2 dana

Kako uverljivo prezentirati svoje proizvode ili usluge, da ih kupac kupi? -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić

Prodajna prezentacija - Informisanje i uveravanje - Ne-verbalna i para-verbalna komunikacija - Imate samo jednu šansu za prvi utisak - Ljudi kupuju od ljudi koje vole
Rezultat: Uverljivo prezentiranje proizvoda i usluga koje daje rezultat - kupovinu

Trening P07 ’Kreiranje programa lojalnosti’ - 1 dan

Mehanizmi kreiranje “loyalty” programa i ovladavanje tehnikama za njihovo izvođenje! -- Trener: Danijel Tavčioski

Suština relacije između kompanije i kupca - Lojalnost, relacija koja nastaje po predvidljivom scenariju - Kreiranje scenarija za privlačenje pažnje i razvoj odnosa
Rezultat: Lojalni kupci kao garant održive konkurentne prednosti organizacije

Trening P04 Maloprodaja i briga o kupcima’ - 2 dana

Da povećate i poboljšate maloprodaju i unapredite kvalitet odnosa sa kupcima! -- Treneri: Miodrag Kostić i Danijel Tavčioski

Upoznavanje sa fenomenom maloprodaje - Prepoznati različite tipove kupaca. - Uvod u sistematski prodajni proces (12 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa kupcima.
Rezultat: Prodavci koji koriste sistematski pristup prodaji i brinu se o vašim kupcima

Trening K01 ’Timski rad i uspešna komunikacija’ - 1 dan

Efektan timski rad je osnova kvalitetnog i profitabilnog poslovanja svake inovativne organizacije -- Trener: Aleksandra Hristov

Kako organizovati i voditi efikasne timove? Kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i kolaboraciju? Kako postići sinergijski efekat koji rezultira vrhunskim poslovnim rezultatima?
Rezultat: Bolji poslovni rezultati korišćenjem efektnog timskog rada i komunikacije

Trening K02 ’Veštine upravljanja i rešavanja konflikata’ - 1 dan

Rešavanje konflikata je osnova uspešnog menadžmenta i kvalitetne poslovne komunikacije -- Trener: Milan Kukrika

Kako upravljati konfliktnim situacijama, kako prepoznati njihove uzroke, kako ih uspešno razrešiti, kako ih sprečiti, razvijanjem potrebnih komunikacionih veština?
Rezultat: Veća efikasnost poslovanja rešavanjem i sprečavanjem konflikata zaposlenih

Trening O01 ’Efektno upravljanje odnosima sa kupcem’ - 2 dana

Kvalitetni odnosi sa kupcem su osnovni preduslov profitabilnosti i konkurentnosti na tržištu -- Trener: Milan Kukrika

Menadžment odnosa sa kupcima (CRM) ili kako upravljati odnosima sa kupcem, tako da poboljšate razumevanje sopstvene baze korisnika i povećate njihovu lojalnost.
Rezultat: Uspostavljanje poslovne kulture zasnovane na kvalitetnim odnosima sa kupcem.

Trening M01 ’Inovacijama do konkurentne prednosti’ - 2 dana

Kako stimulisati procese stvaranja ili unošenja, kao i eksploatacije profitabilnih ideja u organizaciji? -- Trener: Miodrag Kostić

Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja, kao i konkurentnu prednost na tržištu, stimulisanjem procesa kreiranja i primene novih profitabilnih ideja.
Rezultat: Bolja prilagodljivost organizacije spoljašnjim-unutrašnjim pretnjama i izazovima

Trening E01 ’Do boljeg poslovanja primenom Interneta’ - 1 dan

Praktična primena Interneta u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta poslovanja (profitabilnosti) -- Trener: Miodrag Kostić

Kako primeniti Internet kao svakodnevni praktični alat za unapređenje vaših poslovnih performansi kao i kvaliteta komunikacije sa kupcima i partnerima?
Rezultat: Efektno korišćenje Interneta u poboljšanju kvaliteta poslovanja i komunikacije

Trening R01 ’Menadžment rizika - uspešno poslovanje’ - 3 dana

Unapredite vaše poslovanje korišćenjem savremenih principa poslovne inteligencije i inovacija vrednosti -- Trener: Milan Kukrika

Poslovna inteligencija, holistički pogled na biznis, metodologija svođenja rizika poslovanja na minimum, postizanje maksimalne preciznosti i tačnosti, model poslovne izvrsnosti.
Rezultat: Umanjen rizik poslovanja i ostvarena održiva konkurentna prednost na tržištu

Trening MA03 ’Izrada marketing plana’ - 3 dana

Marketing plan (strategija upravljanja marketingom) kreiran kroz praktične vežbe sa zaposlenima -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodtrag Kostić

Razumevanje elemenata marketing plana, analiza konkurentskog konteksta i situacije na tržištu, kanali komunikacije, brendiranje, pozicioniranje, promocija, određivanje budžeta.
Rezultat: Marketing plan koji usmerava čitavu organzaciju u dobrom pravcu

Trening F01 ’Uštedite analizom finansijskog izveštaja’ -1 dan

Finansijski izveštaji – kako i zašto postaju sve važniji za uspešno savremeno poslovanje? -- Trener: Ljubiša Lazarević

Razumevanje poreskog sistema, optimalno poresko rešenje. Kako banka ocenjuje vaš izveštaj? Dublja analiza finansijskog izveštaja otkriva prostor za uštedu i ostvarenje zarade.
Rezultat: Transparentni finansijski izveštaj koji omogućava maksimalnu zaradu

Trening M02 ’Praktično upravljanje izvođenje projekata’ 1 dan

Efektno i kvalitetno upravljanje projektima je osnova savremenog uspešnog poslovanja -- Trener: Darko Plamenac

Pojam i vrste projekata, savremene metode i tehnike upravljanja projektima, softverski paketi za upravljanje projektima, Microsoft Project i Primavera Project Planner.
Rezultat: Primena praktične metodologije i procedura izvođenja i upravljanja projektima

Trening P02 ’Prodajne veštine  i briga o kupcu’ - 1 dan

Razumeti suštinu prodajne situacije i savladati osnovne veštine uspešne prodaje
-- Trener: Daniel Tavčioski

Šta je ustvari prodaja? Šta kupci kupuju? Kako da kupac kupi? Savetnik u prodaji! Kako organizovati prodajnu silu? Timski rad i sinergija u prodaji. Loyalty programi.
Rezultat: Uspešna prodaja i stvaranje dugoročnih kvalitetnih relacija sa kupcima

Trening MA01 ’Kako pridobiti i zadržati kupca?’ - 2 dana

Kako obezbediti sigurnu i uspešnu budućnost kompanije upravljanjem očekivanjima kupaca? -- Trener: Daniel Tavčioski

Kako prikupiti neophodne informacija sa tržišta, kako kreirati poruke kupcima, kako pronaći adekvatne komunikacione kanale ka njima, kako koncipirati marketing plan?
Rezultat: Da vaši kupci i partneri postanu vaš sektor za prodaju i marketing

Trening MA02 ’Od proizvoda do brenda’ - 1 dan

Brend kao strateško sredstvo uspešnog poslovanja kompanije
-- Trener: Tatjana Mamula

Kako da steknete praktična znanja iz oblasti izgradnje brenda, pregled metodologije i modele vrednovanja, kao i praktičnog merenja vrednosti brenda te strateškog upravljanja brendom?
Rezultat: Održivost poslovanja kompanije u visoko konkurentskom okruženju

Trening K03 ’Efektno rešavanje sporova, medijacijom’ - 1 dan

Uspešno rešavanje sporova je osnova uspešnog poslovanja i kvalitetnog odnosa među zaposlenima. -- Trener: Dragan Pantić

Kako izbeći sudski postupak i konflikte među zaposlenima, brzim i efikasnim rešavanjem sporova, efektnim posredovanjem i medijacijom?
Rezultat: Veća efikasnost poslovanja rešavanjem i sprečavanjem sporova i konflikata zaposlenih

Trening R02 ’Kontinuitet poslovanja ISO BS 25999’- 2 dana

Praktična primena standarda BS 25999 – upravljanje kontinuitetom poslovanja. -- Trener: Milan Kukrika

Kontekst u kojem organizacija radi – kritični ciljevi - mere umanjenja poslovnih pretnji - upravljanje sigurnosnim incidentima - proces upravljanja kontinuitetom poslovanja
Rezultat: Ostvaren kontinuitet poslovanja kompanije u konkurentskom okruženju

Trening M03 ’Upravljanje pomoću ciljeva’ - 2 dana

Praktična primena metoda upravljanja poslovanjem pomoću ciljeva (MBO - Management by Objectives) -- Trener: Milan Kukrika

Premošćivanje jaza između planiranja i operativnog izvođenja, problemi neizvesnosti i nerazumevanja, primene metoda MBO i BSC (izbalansirano merenje performansi).
Rezultat: Ostvareno efikasno upravljanje poslovanjem pomoću ciljeva

Trening K04 ’Veštine uverljivog prezentiranja’- 2 dana

Kvalitetno i ubedljivo prezentiranje je osnova uspešne poslovne komunikacije u organizaciji -- Trener: Milan Kukrika

Kako da efektno predstavite, prezentirate i jasno komunicirate svoju marketinšku ili prodajnu poruku i lako uverite vaše sagovornike ili kupce?
Rezultat: Kvalitetna poslovna komunikacija u vašoj organizaciji

Trening R03 ’Odgovornost poslovanja ISO 26000’- 2 dana

Praktična primena standarda ISO 26000 društveno odgovorno poslovanje - korporativna društvena odgovornost -- Trener: Milan Kukrika

Zašto postoje kompanije? - menadžment reputacije - principi društvene odgovornosti - uporišta korporativne društvene odgovornosti u zahtevima ISO 14001 9001 18001
Rezultat: Ostvarena korporativna društvena odgovornost poslovanja organizacije

Trening R04 ’Kvalitet poslovanja ISO 9000’- 2 dana

Praktična primena standarda 9000:2000 Sistemi za upravljanje kvalitetom organizacije -- Trener: Milan Kukrika

Principi sistemskog upravljanja kvalitetom - organizacija upravljanja kvalitetom - delotvornost sistema za upravljanje kvalitetom - audit sistema proizvoda postupka
Rezultat: Ostvaren kvalitet poslovanja kompanije u konkurentskom okruženju

> Slobodno nas kontaktirajte

SMS vizit karta

Preuzmite našu SMS vizit kartu, unesite svoj broj mobilnog telefona.

pozovite

 Kontaktirajte: info@poslovnaznanja.com  Pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed
0.02