srpski english
Savremena poslovna edukacija

Trening
’Projektni menadžment u praksi’


Efektno upravljanje projektima kao osnova kvalitetnog savremenog poslovanja.
Trener: Darko Plamenac


Cilj treninga 

 • Cilj kursa je da učesnici ovladaju procedurama upravljanjem projektima.
 • Trening treba da omogući da se upravljanje projektima, i to upravljanje vremenom, troškovima, kvalitetom, komunikacijama, rizikom i snabdevanjem prouči sa aspekta svih zainteresovanih strana. 
 • Upoznavanje sa osnovnim principima mrežnog planiranja, izrade planova, kontrole i analize projekata, kao i praćenja realizacije investicionih projekata upotrebom softverskih paketa za upravljanje projektima.

Kome je namenjen? 

 • Osobama koje su u kompanijama ovlašćene da vode i kontrolišu realizaciju projekata – liderima timova.
 • Članovima timova koji su odgovorni za pojedine faze realizacije projekata

Sadržaj treninga 

 • Pojam i vrste projekata, Osnovni koncepti upravljanja projektima,
 • Savremene metode i tehnike upravljanja projektima,
 • Upravljanje projektima prema američkom Institutu za upravljanje projektima,
 • Softverski paketi za upravljanje projektima,
 • Sličnosti i razlike u procesu planiranja i upravljanja građevinskim projektima primenom softverskih paketa Microsoft Project i Primavera Project Planner (hijerarhijske strukture, mrežno planiranje, resursi, tipovi proračunavanja aktivnosti, troškovi, čuvanje i prenos podataka),
 • Osnovni principi i karakteristike rada u softverskim paketima za upravljanje projektima.

Način rada 

 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca
 • Prikazivanjem studija slučajeva vezanih za oblast upravljanja projektima
 • Izvođenjem niza primera vezanih za oblast upravljanja projektima
 • Pružanjem prilike da učesnici sami sprovedu procedure upravljanja proketom na praktičnom primeru korišćenjem softverskog paketa

Predavač: 

mr Darko Plamenac, Viša građevinsko geodetska škola

Trajanje treninga je 1 radni dan (8 sati)

Predznanje: osnove savremenog poslovanja

SMS vizit karta

Preuzmite našu SMS vizit kartu, unesite svoj broj mobilnog telefona.

pozovite

 Kontaktirajte: info@poslovnaznanja.com  Pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed
0.02