srpski english
Savremena poslovna edukacija

Trening
’Efektno rešavanje sporova, medijacijom’

Kako izbeći sudski postupak i konflikte, brzim i efikasnim rešavanjem sporova, posredovanjem i medijacijom?
Trener: Dragan Pantić


Stvaranje sistema za sprečavanje konflikata i njihovo alternativno rešavanje u organizacijama 

Cilj treninga 

 • Učesnici treninga će biti informisani o alternativnom rešavanju sukoba (ARS) 
 • Učesnici će dobiti saznanja  o drugim načinima rešavanja sukoba upoređivanje ARS sa sudskim postupkom i arbitražom
 • Upoznavanje sa rešenjima iz Zakona o medijaciji Republike Srbije
 • Osnovna načela i karakteristike posredovanja, prednosti i načini obavljanja - medijacije 
 • Učesnici treninga će imati iskustvo učešća u simulacijama medijacije, kao i drugim praktičnim vežbama koje razvijaju kvalitete učešća u pregovaranju i posredovanju u konfliktima
 • Moguća dobit učesnika je korišćenje stečenih znanja i veština u praksi  primenjivanjem medijacije. 

Kome je namenjen? 

 • Menadžerima na svim nivoima u velikim i srednjim preduzećima
 • Vlasnicima i direktorima malih preduzeća - preduzetnicima
 • Svima koji žele unaprediti poslovanje i povećati performanse-profit

Sadržaj treninga 

·         Alternativni načini rešavanja sukoba
Sudski sistem, arbitraže, pregovaranje, medijacija, istorijsko filosofski aspekt uloga medijatora

·         Tehnike i veštine sa glavnim intervencijama medijatora. mogući problemi i zastoji u medijaciji, principi medijacije

·         Medijacija u organizaciji, rešavanje spora u organizaciji, arbitraža / medijacija

·         Faze postupka medijacije
- Uvodno izlaganje medijatora, dogovor o pravilima postupka i pravilima ponašanja, način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u zajedničkim i odvojenim razgovorima
-
Veština slušanja, postavljanja pitanja, identifikovanje problema, potreba i interesa, veština identifikovanja slabih i jakih pozicija strana, veština zapažanja potencijalnog razloga za prekid pregovora i kako to sprečiti
- Stizanje do sporazuma a da medijator ne nudi konkretan predlog sporazuma
- Formulisanje sporazuma

Način rada 

 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca
 • Metodologijom intenzivnog komuniciranja u nastavi: timski rad, vođenje timova, učestvovanje u timu i prezentacija rezultata
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast medijacije i unapređenja međusobne komunikacije polaznika

Predavač: Dragan Pantić, predsednik Skupštine Asocijacije medijatora Srbije

Trajanje treninga je 1 radni dan (7 sati)

SMS vizit karta

Preuzmite našu SMS vizit kartu, unesite svoj broj mobilnog telefona.

pozovite

 Kontaktirajte: info@poslovnaznanja.com  Pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed
0.01