srpski english
Savremena poslovna edukacija

Obuke po meri klijenata - Poslovna Znanja - plus
Interaktivne obuke i treninge moguće je kreirati prema poslovnim potrebama i zahtevima klijenata. U tom slučaju celokupan plan i program treninga priprema se po izvršenoj analizi poslovnih potreba, a izvodi kao interaktivna radionica obučavanjem polaznika u korišćenju praktičnih poslovnih alata.

Na primer, ako kompanija ili organizacija ima potrebu da unapredi međusobnu komunikaciju, timski rad, i motivaciju zaposlenih. u odnosu na njihove specifičnosti kreira se program obuke iz pomenutih oblasti poslovne edukacije.(interaktivni trening za Gradsku Čistoću Novi Sad)(interaktivni trening za Hotel Splendid - Bečići)

Trening se izvodi modularno, pokrivajući tražene oblasti kroz jedan ili više modula (od 1.5 sati). Način izvođenja je korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz prikaze i analize studija slučajeva, formulare, ankete i igre.

Raspoloživi edukacioni moduli:

 • motivacija
 • komunikacija
 • pregovaranje
 • timski rad
 • organizacija posla
 • poštovanje procedura
 • upravljanje vremenom
 • prezentacione veštine
 • upravljanje promenama
 • inoviranje
 • upravljanje projektima
 • internet poslovanje
 • upravljanje rizikom
 • odnos prema kupcu

  Ili ćemo ih kreirati prema vašim potrebama

Ovakvim pristupom poslovnoj edukaciji zaposlenih postiže se maksimalan efekat, jer onda uče i obučavaju se u rešavanju praktičnih problema svakodnevnog poslovanja.


Pogledajte Power Point prezentaciju usluga konsaltinga i edukacije Poslovnih Znanja (1.1 MB)

Ako želite bolje poslovne rezultate, pozovite nas i računajte na našu potpunu podršku!


SMS vizit karta

Preuzmite našu SMS vizit kartu, unesite svoj broj mobilnog telefona.

pozovite

 Kontaktirajte: info@poslovnaznanja.com  Pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed
0.01