english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Moderna poslovna edukacija

Kako pronaći stranog partnera potencijalnog investitora za vaš biznis?


strani kupac

Da li je za opstanak vašeg biznisa neophodna investicija ili partnerstvo?Ako želite pronaći stranog poslovnog partnera ili investitora?


Šta radimo?


( I ) Pripremne radnje
  1. Priprema PROFILA kompanije (Company Profile) na srpskom i engleskom
      (svrha PROFILA je da kupcu pokaže prednosti ulaska u partnerstvo sa vama)
      - Informacije o kompaniji
      - Detalji o kompaniji
      - Trenutno stanje kompanije
      - Kapacitet kompanije
      - Konkurencija kompanije
      - Potencijali kompanije
  2. Priprema dokumenta-vizuelnih materijala o kompaniji (srpski i engleski)
      (svrha materijala je da kupac ili partner vizuelno doživi prednosti partnerstva)
      - Kvalitetne fotografije lokacije, objekata, postrojenja, radnih procesa
      - Grafička adaptacija vizuelnih materijala sa prikazom mogućih opcija za kupca
      - Video materijal o biznisu i potencijalima za uspešno partnerstvo (Youtube)
      - On-line prisustvo na engleskom (web sajt, profil na linkedin, wiki, direktorije)
      - Rad na on-line promociji (aktivno promovisanje na webu socijalnim mrežama)
  3. Priprema kontakt ponuda za potencijalne kupce ili partnere (srpski i engleski)
      (svrha materijala je da se kupci zainteresuju za prednosti partnerstva sa vama)
      - Kreiranje mogućih ponuda partnerstva (šta može zajedno da se radi)
      - Kreiranje mogućih ponuda prodaje nekretnine (šta sve kupac može da radi)
      - Kreiranje mogućih prodajnih paketa (kombinacija biznisa i nekretnina)
  4. Priprema za kampanju kontaktiranja potencijalnih kupaca (srpski i engleski)
      (svrha ovih materijala je da se kupci lično uvere u prednosti partnerstva sa vama)
      - Definisanje ciljne grupe (ko su potencijalni kupci ili partneri)
      - Nalaženje kupaca ili partnera (kako i gde bi se tražili)
      - Metod inicijalne komunikacije (kako bi se kontaktirali)
      - Prilagođavanje kontakt materijala (u odnosu na to šta radi potencijalni partner)
      - Prvi kontakt (šta bi im se reklo-poslalo u prvom kontaktu)
      - Kako bi se dalje pregovaralo (strategija pregovaranja)
      - Koje su min i max opcije u pregovaranju (šta može a šta ne može)
      - Koji su kriterijumi odlučivanja (pristati na ponudu ili ne)
  5. Priprema ostalih (finansijskih-legalnih) dokumenata (srpski i engleski)
      (svrha ovih materijala je da se kupcu dokumentuje da je ono što kažete istinito)
      - Priprema knjigovodstvenih dokumenata
      - Priprema legalnih dokumenata (pravni aktI)
      - Priprema referenci kompanije (sa kim se i šta radilo)
      - Uspešne priče (success stories) najboljih projekata
      - Priprema preporuka zadovoljnih kupaca
( II ) Pregovaranje sa kupcem
  1. Aktivnosti inicijalnog kontaktiranja potencijalnih kupaca ili partnera
      - Kontaktiranje potencijalnih kupaca i partnera
      - Slanje odgovarajućih materijala
      - Inicijalna komunikacija (odgovori na pitanja kupaca i partnera)
      - Dogovor oko konkretnih pregovora
  2. Aktivnosti pregovaranja sa potencijalnim kupcima i partnerima
      - Priprema za pregovarački sastanak
      - Pregovaranje sa potencijalnim kupcima i partnerima
      - Koordinacija sa ostalim akterima dogovora (advokati, brokeri)
      - Dogovor oko finaliziranja ugovora
  3. Aktivnosti po postizanju uspešnog dogovora sa kupcima i partnerima
      - Priprema za potpisivanje ugovora sa kupcem i partnerom
      - Potpisivanje ugovora i dogovor oko implementacije
      - Post-prodajna podrška kupcu ili partneru (u odnosu na prethodno)
( III ) Post prodajne radnje
  1. Aktivnosti podrške pri implementaciji investicionog ili partnerskog dogovora
      - Uvođenje novog investitora i partnera u kompaniju
      - Pomoć pri sprovođenju promena u organizaciji
      - Kreiranje odgovarajuće kulture podrške kod zaposlenih
  2. Aktivnosti podrške pri održavanju kontinuiteta poslovanja nove kompanije
      - Trening i koučing - rad sa menadžmentom
      - Trening i koučing - rad sa zaposlenima
      - Podrška u uhodavanju novog biznisa
Konsultanti:
      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Tijana Sekulić - Direktor ’AT Consulting’

Konsalting izvodi tim konsultanata, što izvođenje (omogućava veću posvećenost klijentu) čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Pozovite nas da vam pokažemo šta i kako radimo: +381 63 60 80 26


Šta sadrži PROFIL kompanije?

  1. Informacije o kompaniji
      - Ime kompanije
      - Adresa
      - Telefon
      - Email
      - Websajt
      - Kontakt informacije po odsecima
  2. Detalji o kompaniji
      - Šta se prodaje kupcima (šta su proizvodi i usluge)
      - Ko su kupci (kome se sve prodaje, segmentacija kupaca)
      - Šta je tržište (gde se sve prodaje, karakteristike tržišta)
      - Kako se prodaje kupcima (marketing i prodajna strategija)
  3. Trenutno stanje kompanije
      - Trenutna situacija (interna i eksterna situacija kompanije)
      - Trenutno finansijsko stanje (finansijski pokazatelji poslovanja)
      - Organizaciona struktura (sistem organizacije i na čemu je zasnovan)
      - Funkcionisanje kompanije (poslovni procesi - šta i kako se radi)
  4. Kapacitet kompanije
      - Profil ljudi koji je vode (vlasnici i menadžeri)
      - Resursi infrastruktura kojima raspolaže (materijalni i ljudski-menadžerski)
      - Koje sertifikate kompanija poseduje (ISO 9000, HACCP, lokalne)
      - Uspesi i postignuća (šta je posebno i izuzetno o kompaniji)
  5. Konkurencija kompanije
      - Kakva je konkurencija (položaj u odnosu na konkurenciju)
      - Koje su snage, slabosti, šanse, pretnje (SWOT analiza)
      - Koje su moguće promene-prilike (kojim putem se može ići)
      - Koje su prilike za saradnju ili partnerstvo (u odnosu na konkurenciju)
  6. Potencijali kompanije
      - Potencijali kompanije (predviđanja za budućnost - vizija)
      - Svrha kompanije (zašto postoji, šta čini za kupce – misija)
      - Gde će kompanija biti u budučnosti (projekcije na 5, 10 godina)
      - Koje su prilike za saradnju ili partnerstvo (u odnosu na kapacitete)

Program optimizacije poslovanja - KAIZEN - Kako sprovesti promene?pozovite


Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge.biz from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26

Prijavite se novi otvoreni treninzi počinju na jesen 2014 godine


SMS vizit karta

Preuzmite našu SMS vizit kartu, unesite svoj broj mobilnog telefona.

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed