english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Moderna poslovna edukacija

Početak elektronskog poslovanja - Ebiznis - COM-Magazin br.69


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Početak elektronskog poslovanja! - E-poslovanje (1)

Da je život pun neočekivanih događanja pokazalo se, kad sam u redakciju magazina .COM došao da donesem dizajn oglasa za firmu u kojoj radim. U prijatnom razgovoru sa uredništvom .COM-a rodila se ideja da napišem seriju članaka o elektronskom poslovanju korišćenjem Interneta. Ideja je bila da se čitaocima predstavi pojam elektronskog poslovanja na jedan malo neuobičajen način, kroz moja lična iskustva i kroz žive i istinite primere. Za vas čitaoce, koji se elektronskim poslovanjem bavite, nadam se da ce ova serija članaka omogućiti da iskoristite pomenuta iskustva. Vama koji se sa ovim pojmom prvi put susrećete, nadam se da ce ova moja priča biti poučna, i omogućiti vam da pojam elektronskog poslovanja lakše i brze razumete.

Kao sto su skoro svi pronalasci u istoriji bili rezultat nekih potreba koje je trebalo zadovoljiti, tako je i Internet nastao kao rezultat potrebe za posebnim vidom komuniciranja između naučnih institucija, povezivanjem kompjutera na daljinu. Vremenom, kako se tehnologija vezana za Internet razvijala, otkrivale su se potrebe i problemi poslovnih organizacija a i običnih ljudi koje je bilo moguće resiti ili olakšati primenom te tehnologije.

Najbolji je primer elektronske poste, koja je kreirana kao rezultat potrebe tehničara koji su gradili Arpanet, da međusobno razmene kratke poruke. Tada, niko nije ni pomišljao da će slanje tekstualnih poruka na elektronske adrese, po modelu klasične poste, postati najrasprostranjeniji način komuniciranja u savremenom društvu. Čuvena je priča da je njen izumitelj Ray Tomlinson, davne 1971 godine, prvi program za slanje i primanje e-mail-a morao da piše u slobodnom vremenu kod kuce jer njegov šef nije u tome video bilo kakvu upotrebnu vrednost. Sad izgleda smešno, ali je prvi e-mail poslat krišom u strahu da se to ne primeti i prokomentariše ga kao igru ili zabavu u jednom tako ozbiljnom poslu kao sto je izrada kompjuterskih programa.

Kao i e-mail, danas je elektronsko poslovanje putem Interneta opšte poznati pojam i nešto bez čega se moderno poslovanje ne može ni zamisliti. Za većinu ljudi koji su razvoj Interneta doživeli od samog početka, elektronsko poslovanje je bila ideja koja se vremenom menjala i stalno širila obuhvatajući nove ideje i pojmove. Interesantno je da ispočetka niko poslovanje na Internetu nije doživljavao ozbiljno i trebalo je dosta vremena da se shvati njegova prava upotrebljivost i korisnost.

Mene je eksplozija Internet tehnologije i svega što ide uz nju zatekla 1990 godine u New York-u gde sam tada živeo i radio već četiri godine. Premda u to vreme Internet nije bio takvog obima i kvaliteta sadržaja kao danas, postojala je Internet mreža koja je povezivala milione korisnika, pa i mnoštvo običnih ljudi željnih novog vida komuniciranja. Korišćenje Interneta u poslovne svrhe bilo je ograničeno na mogućnost prikupljanja generalnih informacija i eventualno kontaktiranje poslovnih partnera pomoću e-mail-a, ali samo na privatnoj osnovi. Bilo kakvo pominjanje poslovanja ili imena firmi na Internetu tog vremena bilo je tabu koga su se svi bez razlike pridržavali. Bilo koja ozbiljnija komercijalizacija Interneta bila je skoro nezamisliva. Jednostavno, to je važilo je kao nepisano pravilo etikecije na Net-u a prećutno je poštovano od svih koji su ga koristili. U to vreme Internet je bio novi komunikacioni medij u kome se uživalo a možda i posebno zbog toga sto je bio oslobođen reklama i komercijalizacije kojih su svi na zapadu već bili prezasićeni.

Posto sam tek bio otvorio malu uvoz-izvoz firmu bilo mi je potrebno da steknem uvid u trenutno stanje na tržištu. Posto mi u to vreme Internet nije mogao da pruzi potrebne poslovne informacije obratio sam se Svetskom Trgovinskom centru (WTC) koji je tada započeo sa idejom privatne poslovne mreže. Ideja je bila da se povezu firme koje bi želele da budu članovi te mreže po principima Interneta ali gde bi poslovanje bilo glavni motiv korišćenja. Članarina je bila oko100 dolara mesečno ali su članovi imali privilegiju da koriste mogućnosti koje elektronsko poslovanje pruža u vreme kad je malo ko o tome razmišljao. Isprva, izgledalo je kao velika prednost da se može direktno elektronski naći i kontaktirati poslovni partner u vreme kad je faks bio glavni način poslovnog komuniciranja. Problem je bio sto su ljudi toliko bili navikli na nekomercijalni Internet, da često kada bi ih kontaktirao preko WTC mreže oni prosto nisu mogli da veruju da im se eto neko poslovno obraća. Sećam se kad sam jednom članu WTC mreže poslao ponudu za poslovnu saradnju i zatražio da mi informacije pošalje e-mail-om, a on me onda pitao za broj faksa jer nije očekivao da ce mu iko tražiti informacije e-mail om pa ih nije ni pripremio u potrebnom formatu. WTC mreža je vise bila kao neka skupa alatka u čiju budućnost su svi iskreno verovali ali se ujedno i plašili da je u tom trenutku iskoriste. Nažalost, mreža nikad nije uspela da se razvije na vise od par hiljada članova, a već tada su mogli da se kupe CD-i sa desetinama miliona poslovnih kontakta sa adresama i telefonskim brojevima. Mreža WTC-a je tavorila neko vreme i ugasila se sa prvom pojavom komercijalizacije Interneta. Sve u svemu izgleda da je taj nekomercijalizam u tom prapočetku izgleda i spasio i održao Internet dok sam nije dovoljno osnažio i raširio se, kada mu vise ni komercijalizovanje nije moglo da naudi.

Inače prva komercijalizacija Interneta desila se tek 1996 posle skoro četvrtine veka njegovog postojanja. Čuveni je slučaj bračnog para iz Arizone koji je poslao reklamnu poruku hiljadama učesnika News grupa o njihovoj advokatskoj firmi. Kao rezultat, došlo je do protesta gotove kompletne zajednice korisnika Interneta. Stizale su im čak i pretnje smrću, ali je istovremeno njihovo poslovanje udesetostručeno. Na bolje ili na gore, tek od tada Internet se promenio zauvek. Mnogi se sa nostalgijom sećaju vremena kad je Internet bio mesto gde se o novcu nije razmišljalo, gde su ideje tekle slobodno, a svako mu je doprinosio koliko je mogao, bez zelje za naknadom.

Danas je Internet, između ostalog, i jedan od najvažnijih alata savremenog poslovanja, i omogućuje kako povećanje efektivnosti poslovanja i optimizacije samog procesa tako i marketinga i promocije. Mogućnost da se sa korisnikom ili poslovnim partnerom na Internetu može direktno komunicirati, gde postoji mogućnost interakcije kombinovanjem svih drugih postojećih medija, čini Internet najmoćnijim oruđem koje savremena tehnologija pruža modernom poslovanju.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača-trenera Poslovnih Znanja


Program optimizacije poslovanja - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26