english srpski
savremena poslovna edukacija

Primer izveštaja za štampu (press release) - PR - COM-Magazin br.113


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Primer izveštaja za štampu (press release) - On-line PR (11)

Usluge konsaltinga - Odnosi sa medijima - Hristov Consulting

U prošlim brojevima objasnili smo šta je izveštaj za štampu, i kako ga napisati. Naveli smo metode kreiranja njegovog sadržaja (pisanja), tako da privuče pažnju urednika i bude objavljen. U ovom broju videćete praktičan primer izveštaja za štampu. Radi se o mom sopstvenom projektu koji upravo lansiram, pa je priprema ovog izveštaja za štampu spojila korisno sa zabavnim.

Izveštaj za štampu kompanije ClicksBroker Inc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACT: Miodrag Kostić ClicksBroker Inc. 011-2511-311 mile@clicksbroker.com

Linkovi na drugim sajtovima je kako se dolazi do posetilaca na vašem sajtu.

Želite više posetilaca na vašem Web sajtu? Onda pronađite kompatibilne sajtove i pokrenite razmenu linkova. Sada sve to možete obaviti automatski - online?

Beograd, SCG, Novembar 2003 – Za većinu vlasnika sajtova najčešća preporuka u cilju povećanja saobraćaja posetilaca je da razmene što više linkova sa odgovarajućim sajtovima na Web-u. Zvuči jednostavno, ali u praksi proces razmene linkova ne odvija se nimalo lako i brzo. Čak i kada nađete na sajt koji vam odgovara po svojoj temi i sadržaju, potrebno je dosta truda da bi se organizovala ravnopravna razmena linkova. Obično, potrebno je proći sledeće niz koraka:

1. Naći odgovarajućeg partnera za razmenu
2. Kontaktirati lice odgovorno za taj sajt
3. Uspešno dogovoriti razmenu linkova
4. Ugovoriti formu i izgled prikazanih linkova
5. Kontaktirati Web-mastere da postave linkove
6. Proveriti da su linkovi stvarno postavljeni i da funkcionišu
7. Kasnije kontinuirano pratiti linkove na obe strane
8. Kontinuirano pratiti reciprocitet (odnos poslatih i primljenih posetilaca)

Možete zamisliti svu ovu muku oko kreiranja jednog jedinog linka.

“Ideja o kreiranju LinksPad.com sajta rodila se kao rezultat potrebe naših članova, i njihovog zahteva da im se omogući direktna međusobna komunikacija i interakcija”, izjavio je Miodrag Kostić, CEO ClicksBroker kompanije, koja već godinu dana okuplja vlasnike sajtova oko svog patentiranog modela on-line tržišta klikova. Mada je većina postojećih članova mahom zainteresovana za kupovinu i prodaju klikova, veliki broj je izrazio želju da slobodno razmeni linkove sa sajtovima koji im najviše odgovaraju.

Kako funkcioniše LinksPad?

Prvi korak je registracija i unošenje podataka o korisničkom sajtu i o tekstualnim opisima linkova. Onda se programski kod instalira na željenu stranicu gde bi se linkovi prikazivali (samo jednom). Po aktiviranju koda sledi lista sajtova koji su na raspolaganju za razmenu linkova. Ako se izabere automatska razmena, klikom na željeni sajt program menja izgled prikazanih linkova. On dodaje novi link, i to na oba sajta istovremeno. Moguć je i proces obostranog dogovaranja gde program automatski šalje e-mail svim zainteresovanim stranama. Početak ili prestanak razmene postiže se jednim klikom na miša.

Automatski proces razmene linkova

Svi koraci neophodni u procesu razmene automatizovani su posebnim programom menidžmenta linkova koji se lako koristi. Proces nalaženja idealnih partnera u razmeni linkova bazira se na metodu probe i greške. Kod većine drugih razmena linkova izbor i odluke o razmeni donosi njihov program. Kod LinksPad-a vlasnici samih sajtova odlučuju o sopstvenoj sudbini.

www.LinksPad.com razmena linkova je besplatna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problem u pripremanju ovog izveštaja ili objave za štampu je relativno kompleksan proces razmene linkova koji se promoviše. Moj cilj je bio da se fokusiram na teškoće koje u normalnim uslovima vlasnik bilo kog Web sajta ima kada želi da razmeni linkove sa nekim drugim sajtom. Razmotrićemo pojedine elemente ovoga teksta.

Naslov

Naslov ne govori konkretno o proizvodu (LinksPad-u) već mu je cilj da privuče pažnju svakoga ko je zainteresovan da dovede više posetilaca na svoj sajt. To je najuočljiviji deo teksta i verovatno ste njegovu poruku zapamtili a i da niste čitali celokupan tekst.

Podnaslov

Podnaslov ukratko objašnjava suštinu kompletne poruke. I dalje osnovni cilj je privući pažnju (Attention), od čuvene skraćenice AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) – Pažnja, Interesovanje, Želja, Akcija.

Prvi pasus

Prvi pasus ima za cilj da zainteresuje čitaoca. Svako ko je ikada pokušao da obavi reciprocitetnu razmenu linkova na Web-u prošao je kroz pomenute aktivnosti. Imao sam nedoumicu kada sam ga pisao jer je ovaj pasus najobimniji, ali nažalost nemoguće je preneti kompletnu poruku bez pominjanja koraka neophodnih pri uspostavljanju razmene linkova, Sama dužina pasusa nadam se prenosi poruku o komplikovanosti i dužini pomenutog procesa.

Drugi pasus

Drugi pasus je ključan jer konačno nudi rešenje pomenutog problema. Sva suština je u rešenju, pa sam se trudio da ovaj pasus bude jezgrovitiji i kraći od ostalih. Da jasno prenese poruku ali da što manje smori čitaoca. Takođe, bitan elemenat je da ovaj pasus ustvari u sebi krije glavnu poruku, naoko skrivenu. Cilj kompletnog izveštaja za štampu je da prvenstveno promoviše kompaniju ClicksBroker dok je LinksPad tu samo alat koji se koristi u tu svrhu. ClicksBroker se pominje samo indirektno i bez ikakvog poziva da se njegov sajt poseti. Naime, ClicksBroker je pravi biznis koji se ovim promoviše jer on u svom procesu krije profitni model, odnosno on pravi pare. LinksPad je promotivni program koji je besplatan i čiji je cilj samo da privuče publicitet, bar u ovoj fazi razvoja sajta.

Primetićete da je tu naveden moj citat, koji ima za cilj da uredniku skine odgovornost oko autentičnosti celog teksta. Ako iko proba da ospori tvrdnje u ovom tekstu, izjavu sam dao ja, a urednik je samo preneo moj citat.

Treći pasus

On što je kraće moguće opisuje LinksPad program razmene linkova. Možda toliko jezgroviti opis čak ne opisuje dovoljno sam proces razmene, ali sa razlogom. Cilj ovoga pasusa je da izazove želju čitaoca da ode na Web i poseti sajt, pa onda sazna sve nedorečene detalje koji ga interesuju.

Zadnji pasus

Ovo je pasus gde se u poruci poentira. On ima za cilj da navede čitaoca na akciju. Da postane član LinksPad-ove razmene linkova i da isproba korisnost menidžmenta linkova koji se u ovom pasusu hvali. Čitalac se poziva da napusti klasične sisteme razmene, koje je dosada koristio, i lično preuzme svoju sudbinu na Web-u u svoje ruke. Zadnja rečenica ima za cilj da i one nedovoljno ubeđene u prednosti i pogodnosti LinksPad-a navede na akciju, da kliknu na link. Program je besplatan i nema šta da se izgubi.

Inače, verziju ovog izveštaja za štampu na engleskom možete videti na:

http://www.clicksbroker.com/press/

Izvinjavam se ako u vreme izlaženja ovog članka LinksPad program ne bude gotov. Ne bojte se, nisam ga još poslao u cirkulaciju. Učiniću sve što mogu da program (rađen u ASP.net i SQL Server 2000) što pre završim pa da i vi možete početi da nalazite reciprocitetne linkove za svoje sajtove - besplatno.


Sledeći tekst >>
Autor Miodrag Kostić, CMC
(Certified Management Consultant www.icmci.org)
Suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting Veza d.o.o.
www.poslovnaznanja.com


Lista svih objavljenih autorskih tekstova predavača Poslovnih Znanja


Program optimizacije poslovanja - Kako sprovesti neophodne promene?


Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge.biz from Miodrag Kostic, CMC

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed