english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Moderna poslovna edukacija

Razvoj elektronske trgovine na internetu Ebiznis - COM-Magazin br.76


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Razvoj elektronske trgovine na internetu - E-poslovanje (6)

U prethodnom članku pričali smo o početku elektronske trgovine na Internetu. Pomenuli smo da su prve Web prodavnice bile jednostavni digitalni katalozi. Tekstualni opis proizvoda, nešto sličica, broj telefona na koji se zvalo da se napravi porudžbina, i to je bilo gotovo sve. Elektronsku trgovinu na Internetu činilo je mnoštvo jednostavnih digitalnih plakata, koji su se malo razlikovali od postojećih štampanih kataloga. Bez obzira na početne probleme, prve komercijalne Web prezentacije imale su skriveni adut u rukavu. Internet je imao mogućnost da ponudi nešto što nijedan komunikacioni medij do tada nije mogao ... interaktivnost.

Sa oglasom u novinama ne može se komunicirati

Gledajući televiziju ili čitajući novine vi ste ustvari pasivni učesnik u jednosmernoj komunikaciji. Informacija je unapred pripremljena, spakovana u paket koji će vama privući pažnju i jedina moguća akcija sa vaše strane je da je prihvatite ili odbijete. Sa Web prezentacijom je već drugačije. Na Internetu, vi ste aktivni učesnik u komuniciranju, a informacije, po vašem izboru, mogu da idu u oba smera. Recimo da vam se sviđa proizvod sa neke komercijalne Web stranice. Najčešće, pružiće vam se mogućnost interaktivne komunikacije sa tom stranicom. Klikom na miša saznaćete više o samom proizvodu, videćete da li ga ima na lageru, kako se upotrebljava, ili ćete ga sami formirati od različitih delova (sklopićete svoj kompjuter iz snova). Šta više, prikazaće vam se i odgovarajuće cene a imaćete i svoju potrošačku korpu gde ćete željene proizvode da odložite. Priznaćete da sve ovo i mnogo više od već pobrojanog, nije nešto što možete da učinite sa makar i naj atraktivnijim oglasom u novinama. Sada možete da razumete euforiju u poslovnom okruženju trgovaca i berzanskih analitičara kad su uvideli šta Internet pruža.

Šta omogućuje interaktivnost Web-a

Kad ukucate adresu Web stranice koju želite da vidite, vaš Internet browser će poslati zahtev odgovarajućem serveru na kome se ta stranica nalazi. Web server je kompjuter, sa odgovarajućim programom, povezan na Internet, koji po zahtevu servira Web stranice (fajlove). Ako se na njemu nalazi tražena Web stranica, po prijemu zahteva on će vam tu stranicu i poslati (on će vam odgovoriti). Uz to, ako vaš zahtev traži od servera da obradi za vas podatke ili izvrši neki program, on će i to za vas učiniti. Po prijemu odgovora, i učitavanju i prikazivanju tražene stranice na vašem monitoru, vi imate mogućnost da sa Web stranicom (server-om) i dalje komunicirate. U jednim od sledećih članaka opisaćemo ovaj proces detaljnije ali za sada imaćete ideju šta se dešava. Sve u svemu radi se o procesu zahteva i odgovora (response-request) na kome je zasnovan i sam protokol komuniciranja na Web-u (HTTP protokol). Mogućnost dvosmerne komunikacije za trgovce na Internetu otvorila je neograničene mogućnosti. Elektronsko poslovanje na Internetu time je dobilo globalni karakter.

Kako oživeti vašu Web stranicu?

Postoje dva načina na koje možete vašu Web stranicu učiniti interaktivnom (dinamičnom). Prvi je putem skripti (CGI, Java Script) koji se unose u sam HTML kod vaše Web stranice i izvršavaju se na kompjuteru vašeg posetioca (client side). On se upotrebljava ukoliko nemate neke kompleksnije zahteve i mnogo je jednostavniji za primenu. Drugi način je koristeći programske mogućnosti servera na kome je vaša Web prezentacija (server side). On vam pruža gotovo neograničene mogućnosti komunikacije između vašeg servera i kompjutera vašeg posetioca, uključujući i manipulisanje bazama podataka. Za to možete koristiti PHP (otvoreni kod), ASP, ASP.NET (Microsoft), JSP (Java), Cold Fusion, CGI itd. Dinamičke stranice najčešće ćete prepoznati po nastavku (imenu fajla) na kraju Web adrese. Tako će te mesto poznatog statičnog .html videti dinamičke .php, .asp, .aspx, .jsp, .cfm, i tako dalje. Međutim, da se vratimo na to kako su prvi Web trgovci iskoristili tu interaktivnost.

Razgovor sa virtuelnim trgovcem na Web-u

Prvi trgovci na Web-u bili su praktični ljudi i na svojim prezentacijama kreirali su one mogućnosti interakcije kupaca i prodavca koje su već postojale u klasičnim prodavnicama. Prvo, kupac je dobio mogućnost da lično kontaktira prodavca, putem e-mail formi koje su navodile kupca na pravu osobu za kontakt. Korišćene su jednostavne CGI skripte koje se i danas često koriste. Dalje, kupcu je data mogućnost da na osnovu svog interesovanja kreira Web stranicu koja će mu se poslati, korišćenjem baza podataka na Web serveru ili povezivanjem sa već postojećim lokalnim bazama podataka u prodavčevoj lokalnoj mreži. Komercijalna Web prezentacija pokazala se kao idealni prodavac kojoj nikad nije moglo da dosadi, da svakom vašem zahtevu (sa osmehom) udovolji. Takođe, stranice su kreirane u odnosu na govorni jezik posetioca, browser-a koji koristi, pokazano interesovanje na prvoj strani sajta, pa i odnosu na njegovo već zabeleženo ponašanje u prethodnim posetama. Posebne pogodnosti doneli su programi za biranje i plaćanje proizvoda na Web-u.

Elektronska potrošačka korpa

Jedan od prvih praktičnih programa koji su omogućavali elektronsku trgovinu na Internetu bio je program potrošačke korpe (shopping cart). On je omogućavao da kupac odabere proizvode koje želi, odloži ih do konačne kupovine, i pre nego što plati, pregleda detaljan račun sa odgovarajućim cenama. Isprva ti programi su bili jednostavni (rađeni u Perl-u) i koristili su minimum resursa servera, gde su proizvodi odlagani u vidu privremenih fajlova u posebnom folderu, a po kupovini bili su izbrisani. Sa porastom e-trgovine i potrebama za složenijom interakcijom sa kupcem uključili su se i kompleksniji programi uz korišćenje baza podataka. Kupac je tako mogao da nađe kompletnu informaciju o svim svojim ranijim kupovinama. Pored elektronskih korpi koje je bilo potrebno instalirati na svom serveru, brzo su se odomaćili i uslužni programi korpi koje su bile na nekom trećem serveru, a kompanije koje su tu uslugu nudile naplaćivale su je mesečno. Većina firmi koja se danas bavi uslugama elektronske trgovine na Internetu, nudi i tu opciju (iznajmljene e-korpe) gde trgovac ne mora da razmišlja o sigurnosti servera i održavanju programa. O samom procesu plaćanja na Internetu saznaćete više u sledećem članku.

Sledeći tekst >>Lista objavljenih autorskih tekstova predavača - konsultanata Poslovnih Znanja


Program optimizacije poslovanja - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26