english srpski
savremena poslovna edukacija

Naslov TITLE-tag vaše Web stranice - Emarketing - COM-Magazin br.82


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Naslov <TITLE> tag vaše Web stranice - E-poslovanje (12)

U prethodnom broju pričali smo o pripremanju vaših Web stranica za prijavljivanje pretraživačima. Razmatrali smo pripremu i upotrebu ključnih reči i njihovu važnost u postizanju dobrih rezultata prilikom pretrage na pretraživačima. Ono što nismo pomenuli je gde sve te ključne reči treba postaviti na vašoj stranici kako bi se postigao maksimalni efekat prilikom promocije vašeg sajta. Najvažnije mesto u okviru vaše stranice je njen naslov (TITLE). U ovom članku govorićemo o tom naslovu vaše Web stranice i njegovoj važnosti u promotivnom procesu uopšte.

Šta je naslov Web stranice?

Naslov Web stranice (TITLE) nije naslov teksta koji se u njoj nalazi. On je naslov koji se nalazi u takozvanom TITLE tag-u vašeg HTML koda a obično se nalazi pri samom vrhu tog koda. Ako otvorite vašu Web stranicu on je prikazan u samom gornjem levom uglu browser-a koji koristite za surfovanje Webom. Gde je on lociran u samom HTML kodu? Kliknite na desni taster miša u okviru otvorene Web stranice i odaberite View Source. Otvoriće vam se HTML kod te stranice. Kako su svi elementi HTML koda označeni tag-ovima, pri samom vrhu uočićete <TITLE> tag. On je deo <HEAD> tag-a koji ima funkciju da opiše ili komentariše vašu stranicu i nema uticaja na izgled same stranice. Dok se izgled ili korisnički interfejs vaše stranice nalazi u okviru <BODY> tag-ova, naslov se nalazi u okviru <HEAD> tag-a. U svom okviru <HEAD> tag obično sadrži raznovrsne <META> tag-ove, delove skripti koje omogućavaju neku funkcionalnost Web stranica (najčešće Java Script) i naš gore pomenuti <TITLE> tag. Najvažnija funkcija naslova je da ponudi kratku i sažetu informaciju o vašem sajtu, kako posetiocima, tako i pretraživačima.

Pretraživački pauci (spiders)

Pitaćete se kako poznati pretraživači saznaju za vaš naslov i ostale informacije o vašem sajtu. Vrednost samog pretraživača ogleda se u kvalitetu njegovog programa za nalaženje relevantnih rezultata (u odnosu na unesene ključne reči) i broja stranica koje su na raspolaganju za pretraživanje. Jedan od razloga zašto je Google postao najpopularniji pretraživač na svetu je to da on u svojoj bazi ima najveći broj upisanih sajtova u odnosu na ostale. Svi veći pretraživači koriste posebne programe pod nazivom pauci (spiders) koji konstantno pretražuju internet za novim sajtovima. Kad pauk dođe do vašeg sajta, odnosno uputi mu upit (request), onda sam program pauka od vašeg sajta preuzme gomilu informacija koje vaš sajt opisuju i pohranjuje ih u bazu pretraživača. Čak i ako se niste direktno prijavili određenom pretraživaču da pošalje njegovog pauka i snimi vaš sajt, velika je šansa da će ga on naći ukoliko postoje bar neke spoljne veze (links) koje vode do vašeg sajta. Razlog više da se potrudite da što više spoljnih veza vodi do vašeg sajta. Najvažnija informacija koju će svaki pauk od vašeg sajta preuzeti je njegov naslov.

Zahvaljujući naslovu će vas naći

Kod većine pretraživača glavni faktor u odlučivanju koji će se sajtovi prikazati su njihovi naslovi. Vaš naslov, ili tekst koji će te smestiti između <TITLE> tag-ova mora da poseduje vaše ključne reči, jer tu one u procesu odlučivanju pretraživača imaju najveću težinu. Cilj je da vaša stranica bude prikazana u prvih deset rezultata koje pretraživač izbaci, a za to će u većini slučajeva odlučiti koju kombinaciju ključnih reči (frazu) imate u vašem naslovu. Nikad nemojte da dozvolite da vaš naslov poseduje samo jednu jedinu reč. Recimo samo naziv vaše firme. To je važno ne samo zato što više ključnih reči u pravoj kombinaciji govori više o vašem sajtu, već i zato što će te u ispisu rezultata pretraživača imati mogućnost da o svom sajtu više kažete. U većini slučajeva pretraživač će prikazati jednu liniju teksta na ekranu, stoga je iskoristite u potpunosti. Šta sve možete da učinite?

• Naslov mora da sadrži najvažnije (najrelevantnije) ključne reči
• Najvažnije ključne reči postavite na početak naslova
• Reklamnoj poruci samog naslova dodajte važne ključne reči
• Naslov mora da ima jasnu i nedvosmislenu poruku

Naslov je kako će odlučiti da vas posete

Razmišljajte o naslovu kao o vašoj glavnoj reklamnoj poruci. Zamislite da je to mali oglas koji će vaši posetioci prvo videti pre nego se odluče da vas posete. Obično će većina pretraživača naslov vaše stranice prikazati zatamnjenim tekstom u odnosu na ostali tekst, tako da i vizuelno vaš naslov prvi upada u oči. Ta jedna rečenica mora da privuče pažnju posetioca, da ga navede da pročita i ostali tekst o vašem sajtu, odnosno opis vašeg sajta (description) i natera ga na akciju, da se na vaš link i klikne. Naslov mora biti jasno razumljiv na prvi pogled (delić sekunde) i mora da ima neki magnet ili udicu. To što će mu privući pažnju može da bude bilo kakva besplatna ponuda, popust, ili ponuda jedinstvenog proizvoda ili usluge kakvog nigde drugde nema. Jednostavno vaš naslov mora posedovati nešto što će ga izdvojiti u očima posetioca od ostalih naslova prikazanih kao rezultat pretrage. Ukratko.

• Naslov je vaša glavna reklamna poruka
• Naslov će doneti najviše posetilaca
• Naslov mora biti veoma razumljiv i jednostavan
• Naslov mora imati udicu da privuče posetioca

Naslov je ono što se pamti

Probajte da dodate bookmark u bilo kom browser-u dok ste na vašem sajtu. Primetićete da je vaš naslov upravo to što je upisano kao naziv bookmark-a. To znači da će vaš sajt biti zapamćen od strane vaših posetilaca po njegovom naslovu. Olakšajte im posao. Neka vaš naslov bude i nešto što se lako pamti pa će vam se posetioci vraćati. Ne zaboravite da u kreiranju vaših naslova Web stranica primenite KISS (Keep It Simple Stupid) strategiju i time vaš naslov učinite jednostavnim i lakim za pamćenje. Vaš Web sajt će biti mnogo posećeniji a i vaši posetioci će biti zadovoljni da su u vašem sajtu našli baš ono što su i tražili.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača-trenera Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26