english srpski
savremena poslovna edukacija

Ključne reči META keywords-tag - Emarketing - COM-Magazin br.83


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Ključne reči <META> keywords tag vaše Web stranice - E-poslovanje (13)

U prošlom broju govorili smo o važnosti naslova vaše Web prezentacije i njegovom uticaju na rezultate koje bi ste postigli u promociji putem pretraživača. Rekli smo da je naslov deo takozvanog HEAD> tag-a, gde HTML kod koji se u njemu nalazi nema uticaja na izgled vaše Web stranice već isključivo na neku programsku funkcionalnost ili na njen unutrašnji opis. Glavna funkcija tog koda je da pretraživačkim paucima (spiders) ponudi pravu informaciju o vašoj Web stranici. Recimo da vaša stranica ima samo slike i jako malo teksta. S obzirom da pretraživači mogu da upotrebe i razumeju samo tekstualni deo vašeg HTML koda, ovaj takoreći skriveni tekst vam omogućuje da pretraživaču prezentirate pravu ideju o vašem sajtu. Pored naslova, odnosno <TITLE> tag-a, postoje i takozvani <META> tag-ovi koji će vam u toj kvalitetnoj komunikaciji sa pretraživačem pomoći.

O <META> tag-ovima

Najnovija specifikacija standarda HTML 4.01 daje mnoštvo META tag-ova koje u svom kodu možete da iskoristite. Više informacija možete naći na www.w3.org
Da nabrojimo neke od važnijih META tag-ova.

• <META> DESCRIPTION – opis vaše stranice
• <META> KEYWORDS – ključne reči vaše stranice
• <META> AUTHOR – autor vaše stranice
• <META> GENERATOR – program korišćen pri izradi
• <META> ROBOTS – poziv paucima da prate linkove
• <META> COPYRIGHT – zaštićeno ime vašeg sajta
• <META> DATE – datum postavljanja sajta

Najvažniji u promociji vašeg sajta su <META> DESCRIPTION i <META> KEYWORDS tag-ovi. Oni će zajedno sa <TITLE> tag-om odigrati ključnu ulogu u vašim naporima da na najvažnijim pretraživačima postignete dobre rezultate prilikom pretrage učinjene korišćenjem vaših ključnih reči.

Ključne reči ili <META> KEYWORDS tag

Ovaj tag služi da sa njim unesete vaše ključne reči. Format u kome biste ga napisali je:

<META NAME="KeyWords" CONTENT="vaše ključne reči">

Neki pretraživači će sadržaj ovog tag-a tretirati kao najvažniji u definisanju vaših ključnih reči. Mi smo u ranijem broju već pričali o tome kako da pripremite vaše ključne reči. Te već pripremljene ključne reči, i kombinacije reči (fraze), uneli bi ste jednu po jednu odvojene zarezom. Preporučuje se da ukupan broj ključnih reči, uključujući zareze i prazna mesta ne pređe 1000 karaktera. Koliko ključnih reči biste upotrebili i kako bi ih uneli u KeyWords tag, zavisi od toga koju od dve postojeće strategije primene ključnih reči želite da koristite.

Ciljna strategija primene ključnih reči

Prva je ciljna (targeted) strategija gde bi ste ciljali tačno određene kombinacije (fraze) ključnih reči, koristeći jednu jedinu kombinaciju reči po Web stranici. Time bi ste ciljali na usko definisanu grupu posetilaca. Ova strategija se koristi ako vaš sajt nema mnogo konkurencije, odnosno ukoliko su vaše ključne reči retke u odnosu na ostale sajtove. Recimo da koristite frazu “Užička pršuta“, ciljali bi ste na grupu ljudi sa uskim interesovanjem za tim specifičnim proizvodom.To znači da unošenjem te ključne reči imate veliku šansu da pretraživač izbaci vaš sajt na prvoj stranici sa rezultatima.

Strategija pokrivanja ćebetom

Druga je strategija pokrivanja ćebetom (blanketed), gde bi ste težili da pokrijete što više mogućih kombinacija vaših ključnih reči. Ovde bi ste upotrebili što veći broj mogućih ključnih reči sa ciljem pokrivanja što većeg broja reči unesenih u pretraživače. Ako su vaše ključne reči veoma česte i time vaš sajt ima veoma malu šansu da bude odabran pri pretrazi, rešenje je da omogućite pronalaženje retko korišćenih kombinacija. Više različitih reči kombinovanih na više načina daće vam veću šansu da vaša stranica bude odabrana pri nekoj retkoj kombinaciji vaših ključnih reči. Time bi ste kao ćebetom pokrili više različitih ključnih reči. Nemojte da zaboravite da u tom slučaju morate da pripremite jako puno reči i postavite ih na više različitih stranica da bi ste dobili očekivani rezultat.

Opisni ili <META> DESCRIPTION tag

Ovaj tag služi da njime upotpunite opis vaše Web stranice. Pisali bi ste ga u sledećem formatu:

<META NAME="Description" CONTENT="širi opis vaše Web stranice">

Tekst koji bi ste u ovaj opisni tag uneli će većina pretraživača prikazati kao drugu i treću liniju teksta u opisu vaše stranice, posle naslova (TITLE). To znači da ovaj tekst treba da dopuni ono što ste već u naslovu napomenuli. Sam naslov ima za cilj da privuče pažnju u odnosu na ostale rezultate pretraživača. On ne mora detaljno da opiše vaš sajt. Za to bi ste iskoristili ovaj opisni tag i njime dali razlog vašem potencijalnom posetiocu da klikne na vaš link. Načinite ga do 200 karaktera dugim, i ne zaboravite da će neki pretraživači prikazati i do tri linije teksta u opisu vašeg sajta. Najvažnije što imate da kažete recite u prvoj rečenici zbog pretraživača koji će prikazati manje od vašeg ukupnog teksta opisa.
Ukratko:

• Opis će biti prikazan kao dodatak naslovu u pretrazi
• Naslov mora da privuče pažnju posetioca
• Opis mora da dopuni naslov i pojasni ga
• Opis mora da pruži razlog zašto treba kliknuti na link
• Napravite ga do 200 karaktera dugačkim

Kao što smo u prethodnim brojevima pomenuli rad sa pretraživačima je sličan pecanju. Zahteva mnogo upornosti i strpljenja. Da bi pronašli prave ključne reči za vaše Web stranice, postavili ih na prava mesta i time ih uspešno prezentirali pretraživačima, moraćete stalno da testirate razne mogućnosti opisane u prethodnim člancima. Rezultat će biti više zadovoljnih posetilaca na vašem sajtu, što je suštinski cilj Internet marketinga.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača-trenera Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26