english srpski
savremena poslovna edukacija

Tačke uticaja na posetioce Web sajta Emarketing COM-Magazin br.87


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Tačke uticaja na posetioce Web sajta - E-poslovanje (17)

U sledećih nekoliko brojeva govorićemo o metodama analize saobraćaja posetilaca na vašoj Web prezentaciji. U ovom prvom nastavku definisaćemo neke marketinške pojmove koji će nam kasnije koristiti u procesu analize saobraćaja na vašoj Web prezentaciji. Prvi pojam koji ćemo objasniti i koji će nam koristiti u daljem izlaganju, je pojam tačke uticaja (point of influence). On će nam pomoći da shvatimo važnost detaljne analize saobraćaja u procesu promocije vašeg sajta a sa ciljem povećanja broja posetilaca.

Šta su tačke uticaja?

Jedan od najvažnijih pojmova u marketingu je takozvana tačka uticaja. Generalno taj pojam predstavlja situacije u kojima je moguće ostvariti uticaj na vaše kupce ili posetioce, odnosno moguće tačke dodira vaše promocione kampanje i ciljne grupe kojoj je ona namenjena. To mogu biti vaši štampani oglasi, tv i radio reklame, konferencije za štampu, pakovanje vašeg proizvoda, vaše prodajne lokacije, vaša Web prezentacija, praktično sve one situacije gde vaš potencijalni kupac dolazi u dodir sa informacijom o vašem proizvodu. Jedan od prvih koraka koje bi ste u promociji vašeg sajta preduzeli je identifikacija tih mogućih tačaka uticaja na vaše posetioce. Tokom izvođenja vaše marketinške kampanje, glavni zadatak je da pažljivo pratite i analizirate njenu efektivnost po svakoj od pojedinih tačaka uticaja.

Tačke uticaja i vaš sajt

Pitaćete se kako ovu ideju primeniti na vaš Web sajt. U većini slučajeva vaš sajt će u sebi već sadržati većinu mogućih tačaka uticaja (ukoliko ne reklamirate vaš sajt mahom klasičnim propagandnim metodama). Identifikovanje tih tačaka uticaja, odnosno situacija u kojima vaš posetilac dobija informaciju o vašem sajtu, je ključni deo njegove uspešne promocije. Detaljna analiza ponašanja i reakcije vaših posetilaca u tim situacijama dodira sa vašom reklamnom porukom ili sadržajem sajta, je jedan od najvažnijih koraka koji bi ste preduzeli da vaš sajt učinite uspešnim, odnosno dobro posećenim. Konkretno za vas i vaš sajt, jedna od definicija marketinga mogla bi da bude: “Marketing je vaš celokupni sajt viđen sa tačke gledišta vašeg posetioca“. Ukratko, za marketing vašeg sajta najvažnije je to kako ga vide i doživljavaju vaši posetioci (eye of the beholder). Samim tim, o perspektivi koju posetioci imaju o vašem sajtu, najbolje ćete saznati kroz analizu njihovog ponašanja u tačkama uticaja vašeg sajta, odnosno pravilnom analizom toka njegovog saobraćaja.

Identifikacija tačaka uticaja

Prosto rečeno, tačke uticaja su linkovi koji vam donose posetioce na sajt, kao i linkovi na vašem sajtu koji generišu lokalni saobraćaj vašeg sajta. Svaki od ovih linkova ponudio je neku informaciju vašem posetiocu na osnovu koje je on preduzeo akciju, odnosno kliknuo na link koji ga je na neku od vaših stranica i doveo. Identifikovanjem ovih tačaka uticaja u mogućnosti ste da precizno izmerite efektivnost vaše reklamne poruke i fino je podesite tako da proizvede još bolji efekat, ili više kliktaja na link. Prednost Web-a u odnosu na ostale medije je da pruža mogućnost precizne analize ponašanja i aktivnosti vaših posetilaca. Koristeći raznovrsne metode praćenja vašeg saobraćaja posetilaca, jasno će vam se prikazati linkovi, odnosno Web stranice, sa kojih je posetilac došao, odnosno na kojoj tački uticaja je on sa vašom porukom (linkom) došao u dodir.

Analiza efektivnosti tačaka uticaja

Možete da zamislite šta bi marketinška odeljenja velikih medijskih kuća dala da mogu precizno da prate reakciju njihovih čitalaca ili gledalaca u odnosu na prikazane reklamne poruke. Analize koje su oni u mogućnosti da sprovedu baziraju se mahom na anketama malog broja ispitanih gde se zaključci o njihovom ponašanju onda pretpostavljaju kao ponašanje celokupne publike. Srećom po vas, na Web-u nije potrebno igrati se pretpostavkama. Web kao interaktivni medijum, omogućava vam da precizno pratite ponašanje i reakciju vaših posetilaca dok god su na vašem sajtu. Većina programskih paketa za analizu Web saobraćaja ne samo što će vam dati spisak svih tačaka uticaja, već će vam omogućiti da vidite odakle je posetilac došao, koje je ključne reči upotrebio, koliko dugo se na pojedinim stranicama zadržao, i čak i detaljnu maršrutu kojom je prokrstario vaš sajt.

Tačke uticaja i pozicioniranje

Pozicioniranje je jedan od najvažnijih pojmova u marketingu i predstavlja poziciju koju vaš Web sajt ima u očima posetilaca na Web-u, posebno u odnosu na sajtove sličnim vašem. Uspešnost vašeg sajta uglavnom zavisi od percepcije koju vaši posetioci imaju o njemu. Kako se stiče povoljna pozicija na Web-u? Prvenstveno povoljnim uticajem na posetioce u tačkama uticaja vašeg sajta. Konkretno to je na mestima gde se o vašem sajtu može da dobije bilo kakva informacija. Svugde gde se vaš sajt pominje (po mogućnošću u pozitivnom svetlu) ostvaruje se kontakt između vašeg sajta i njegovih budućih posetioca. Na Web-u, to su vaši linkovi, koji o vama i vašem sajtu pružaju neku informaciju. Stoga budite veoma pažljivi u kreiranju naslova vaših stranica jer će one o vašem sajtu najčešće da kreiraju vašu poziciju u očima posetilaca. Stoga je i merilo vrednosti lokacije vašeg sajta uglavnom to koliko linkova vodi ka njemu. Ako je za klasičnu prodavnicu u svetu od cigle i maltera najvažniji faktor uspeha: “lokacija, lokacija, i lokacija“, za vaš sajt to su: “linkovi, linkovi, i linkovi“. To praktično znači da imate što više tačaka uticaja na posetioce Web-a, sa nadom da će vaša pozicija obezbediti da vaš uticaj na posetioce biti presudan u odnosu na ostale linkove, tako da oni odaberu i kliknu na vaš link.

Analiza saobraćaja na sajtu

Nadam se da ste iz prethodnog izlaganja uvideli važnost analize promocione efektivnosti vaših tačaka uticaja. Indirektno o njoj ćete saznati kroz detaljnu analizu saobraćaja posetioca na vašem sajtu. Uspeh na Web-u je u tome da uspešno kreirate pozitivnu percepciju o njemu u očima vaših budućih posetilaca. Da biste u tome uspeli, potrebno je iskoristiti podatke koje već imate i pretvoriti ih u zlato, odnosno u mnoštvo zadovoljnih posetilaca. U sledećim brojevima posvetićemo se problematici analize saobraćaja na vašem Web sajtu, a govorićemo takođe i o programima koji će vam u tome pomoći.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača-trenera Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26