english srpski
savremena poslovna edukacija

Analiza saobraćaja posetilaca sajta - Emarketing COM-Magazin br.88


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Analiza saobraćaja posetilaca web sajta - E-poslovanje (18)

U prethodnom broju upoznali smo se sa marketinškim značajem analize saobraćaja posetilaca na vašem sajtu. Kroz posmatranje ponašanja vaših posetilaca u tačkama uticaja (influence points) videli smo šta vam je sve interesantno da saznate prilikom merenja efektivnosti vaše marketinške kampanje, odnosno funkcionisanja vašeg sajta. U ovom broju posvetićemo se tome kako bi ste ta merenja i analizu saobraćaja obavili. Pre nego se posvetimo analizi saobraćaja potrebno je da vidimo na osnovu kojih informacija se ona sprovodi. Te informacije o saobraćaju posetilaca na vašem sajtu nalaze se u posebnim fajlovima, lociranim na vašem Web serveru, koji se nazivaju ”Log Files”.

Šta je Log file?

Naime vaš Web server (kompjuter sa posebnim programom koji servira vaše stranice na Internetu) u toku svog rada stalno beleži svaku aktivnost na vašem sajtu. Svaki put kada korisnički browser (client) pozove vaš Web server i potraži neku Web stranicu, njegov program beleži sve važne detalje o tom pozivu. U zavisnosti od tipa i konfiguracije vašeg Web servera te informacije se upisuju u posebni fajl koji se kreira u okviru vašeg sajta i naziva se najčešće access.log Pored ovog fajla, kreira se i fajl u koji se upisuje i sve greške na koje program vašeg servera naiđe. Ime ovog fajla je najčešće error.log Ove fajlove server može da kreira na početku svakog dana, i često se stari log fajlovi (od prethodnih dana) mogu naći arhivirani u posebnom folderu gde su najčešće pre imenovani datumom kada su kreirani. Log fajlovi su u tekstualnom formatu i najbolje ih je otvarati jednostavnim tekst editorom (kao što je Windows notepad). Log fajlovi se najčešće nalaze u folderu vašeg sajta koji se naziva logs (ili usg, ...). kada otvorite vaš access.log primetićete da su podatci u obliku niza (redova) sličnih podataka. Najčešće (za Unix server) videli bi ste sledeće podatke:

• Host Name (ime domaćina) - IP adresa servera (host) koji je potražio odgovarajući resurs (fajl) na vašem serveru
• User Name (korisničko ime) – Uneseno korisničko ime, ukoliko traženi resurs zahteva autentifikaciju
• Time Stamp (vremenski žig) – Datum i vreme (do u sekundu) tog poziva serveru
• Resource Request (zahtev resursa) – sastoji se iz tri dela
1. metoda zahteva (GET, POST ...)
2. Lokalnu URL zahtevanog resursa
3. HTTP verzija klijenta, najčešće je HTTP/1.0
• Numeric status code (numerićki status kod) – za vrednosti od
1. od 100 do 199 – Internal server codes (unutrašnji kod servera)
2. od 200 do 299 – Success codes (kod uspeha)
3. od 300 do 399 – Special codes (kodovi redirect, not modified ...)
4. od 400 do 499 – Error codes (kod greške) (poznata 404 error)
5. od 500 pa naviše – Server errors (greške servera)
• Exact size (tačna veličina) – u bitima
• Refferer (preporučioc) – Dokumenat sa koga je resurs zatražen, ili odakle je učinjen poziv serveru (neki od linkova koji vode vašem sajtu)
• Agent – Tip browser-a ili pauka (spider) kojim je načinjen zahtev vašem serveru

Pešačka metoda analize

Ako nemate posebne programe za analizu saobraćaja na vašem sajtu, bilo na svom kompjuteru ili na serveru vašeg Web hosting provajdera, možete posmatrati same Log fajlove. Iz prethodnog prikaza elemenata Log fajla možete videti da makar i površnim pogledom na njegov sadržaj možete steći neke interesantne zaključke. Ako nemate previše posetilaca (a nadam se da imate), biranjem adrese neke od vaših stranica i korišćenjem funkcije “Find“ u tekst editoru, videćete bar koliko puta je pojedina stranica pozvana i ko je pozvao (koji link). Svakako da ovom površnom analizom ne možete mnogo da saznate, ali ako trenutno nemate drugog izbora, ovim brzim pregledom vašeg Log fajla dobićete grubu sliku događanja na vašem sajtu.

Programi za analizu saobraćaja

Najbolji način analize vašeg Web saobraćaja je korišćenjem posebnih programa. Postoje tri načina analize. Prvi je korišćenjem programa koji bi ste instalirali na vašem kompjuteru. Ukoliko je Web server na vašem kompjuteru ili ako skinete (koristeći FTP) na svoj kompjuter Log fajlove sa Web servera, koji je negde na Internet-u, možete koristiti programe koji bi tu analizu sprovodili za vas lokalno. Drugi je korišćenjem usluga posebnih Web sajtova koji pružaju usluge praćenja saobraćaja za vas, pošto bi ste prethodno na svoje stranice postavili njihov prateći kod (sa njihovom reklamom). Treći način je korišćenjem programa koji je ugradio vaš Web hosting provajder. Uglavnom, većina provajdera pruža uslugu analize saobraćaja korišćenjem različitih programskih paketa instaliranih na njihovom Web serveru. Mi ćemo razmotriti neke od popularnih programa (analizatora saobraćaja) u sledećim brojevima ali bi započeli našu priču sa verovatno najpopularnijim programom, takozvanim Webalizer-om.

Webalizer program

Prednost korišćenja programa poput Webalizer-a je da ih možete koristiti sa bilo kojeg kompjutera, povezanog na Internet, preko vašeg Internet browser-a. Vaš provajder će vas uputiti u to kako da do njegove analize dodjete. Najčešće dobićete odgovarajuću adresu na vašem serveru, u okviru direktorije na vašem sajtu, gde bi po unošenju korisničkog imena i lozinke dobili sledeću sliku:

Na prvoj stranici koju ugledate videćete generalne informacije o posećenosti vašeg sajta. U sledećem broju objasnićemo detaljno šta ćete dalje činiti da iz Webalizera izvučete sve one ključne informacije o efektivnosti vašeg sajta i njegovom saobraćaju.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača-trenera Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26