english srpski
savremena poslovna edukacija

Parametri posete hits, files, sites, pages, visits COM-Magazin br.89


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Parametri saobraćaja (posete) - hits, files, sites, pages, visits - E-poslovanje (19)

U prethodnom broju govorili smo o različitim načinima analize saobraćaja na vašem Web sajtu. Pomenuli smo neke od programa koji se koriste u tu svrhu i započeli priču o verovatno najpoznatijem programu te vrste, takozvanom Webalizer-u. To je program koji se instalira na Web serveru a do njegovih rezultata analize dolazi se korišćenjem Web browser-a. Ukucavanjem Web adrese koju bi ste dobili od vašeg hosting provajdera (uz korisničko ime i lozinku) prikazaće vam se podatci o saobraćaju na vašem sajtu. Da bi razumeli šta ti podatci predstavljaju potrebno je da znate šta znače pojedini termini koji opisuju saobraćaj posetilaca. Ovi termini nisu vezani za pojedine programske pakete već su opšte prihvaćeni parametri koji opisuju interakciju Web servera i browsera vaših posetilaca.

Hits (pogoci)

Ovaj opšte prihvaćeni termin označava ukupan broj zahteva učinjenih vašem Web serveru u određenom vremenskom intrvalu (mesec, dan, minut, ...). Da bi ste bolje razumeli ovaj pojam potrebno je da prethodno razjasnimo kako funkcioniše Web server. Rekli smo da je to kompjuter povezan na Internet koji na svom fiksnom disku (hard disk) sadrži sve fajlove vaše Web prezentacije. Program koji rukovodi radom vašeg Web servera prima zahteve od vaših posetilaca i odgovara na njih servirajući vaše Web stranice. Međutim taj serverski program ne šalje vaše stranice u jednom komadu, već to obavlja šaljući pojedinačno sve fajlove vezane za vašu stranicu, a browser vašeg posetioca onda prikazuje taj skup poslatih fajlova kao jednu celinu. O čemu se radi? Svaka Web stranica sastoji se od različitih elemenata kao što su tekst, slike, video fajlovi, muzički fajlovi, flash fajlovi, java apleti i slično. Za svaku Web stranicu postoji fajl (HTML fajl) koji u sebi sadrži opis svih potrebnih elemenata i njihov vizuelni raspored na ekranu (ili neku funkcionalnost). Taj fajl je obično sa nastavkom .htm ili .html (ali može biti i .asp, .aspx, .php, .jsp, .cfm ...), i on u sebi sadrži instrukciju browser-u vašeg posetioca šta da radi sa primljenim fajlovima. Takođe iz tog fajla browser saznaje koje sve fajlove da zatraži od Web servera da bi vašu stranicu prikazao kompletnom. Termin “hits“ znači predstavlja ukupan broj zahteva za pojedinim fajlovima koji je browser vašeg posetioca učinio vašem Web serveru u određenom vremenskom periodu.

Files (fajlovi)

Označava ukupan broj fajlova koje je vaš Web server stvarno poslao posetiocima u određenom vremenskom periodu, kao rezultat zahteva browser-a vaših posetilaca. Svaki hit ili zahtev neće rezultirati u tome da server pošalje fajl, jer će neki zahtevi kao rezultat imati 404 (fajl nije pronađen) ili će zahtev biti za fajlovima koji su u kešu (cashe) browser-a vaših posetilaca. Šta je inače keš (cashe)? Da bi ubrzao prikazivanje Web stranica browser zapravo čuva odnosno memoriše fajlove koji su ranije primljeni od Web servera u posebnom folderu na lokalnom disku posetioca. Tako da ako stigne zahtev za Web stranicom koja je ranije već tražena, browser će fajlove vezane za tu stranicu uzeti iz tog foldera (cashe) umesto da ga zahteva od Web servera. Na osnovu toga razlika između broja hit-ova i fajl-ova daće vam sliku o broju ponovnih posetilaca, odnosno ljudi koji su vaše stranice već tražili i primili od vašeg Web server-a.

Sites (mesta)

Predstavlja broj jedinstvenih IP adresa (hostnames), koje su iskazale zahtev vašem Web serveru u određenom vremenskom roku. Obično IP adresa (hostname), je adresa Internet provajdera vaših posetilaca. Treba biti pažljiv u razmatranju značenja ovog pojma jer mnogi posetioci mogu vam dođi sa iste IP adrese (isti provajder), ali i pojedini posetilac vam može doći sa različitih IP adresa. Radi se o tome da u većini slučajeva Internet provajder dodeljuje različite adrese svojim korisnicima pri svakom logovanju na Internet. Grubo značenje ovog termina bi bilo mesto sa koga je vaš posetilac zatražio neku od vaših Web stranica.

Visits (posete)

Dešava se kada posetilac po prvi put izrazi zahtev za nekom stranicom sa vašeg servera. Dok god isti posetilac zahteva istu stranicu, računaće se kao jedna poseta. Naravno to važi za određeni vremenski period (najčešće 30 minuta), nakon čega se ponovni zahtev računa kao zasebna poseta. Praktično ovaj termin bi trebalo da označava broj stranica vaše Web prezentacije koji su vaši posetioci pregledali. On je veoma koristan u analizi reklamnog potencijala vašeg sajta jer bi vam dao ideju o mogućem broju prikazanih baner-a, koju možete da ponudite nekom oglašavaću.

Pages (stranice)

Predstavlja broj zahteva za HTML fajlovima (.htm, .html, i sl.) ili pojedinačnim stranicama bez obzira da li je više poziva došlo od istog posetioca. Ovde se ne računaju zahtevi za pojedinačnim fajlovima (.jpg, .gif, i sl) Web stranice već za samom stranicom. Postoje i nazivi page views ili page impressions koji takođe označavaju ovaj parametar.

KByte (KB)

KByte je 1024 bytes (1 Kilobyte) i predstavlja količinu podataka razmenjenu između vašeg servera i posetilaca vaše Web prezentacije. Na kraju meseca videćete totalni protok koji je vaš Web server ostvario i on će predstavljati takozvani mesečni prenos (monthly transfer), i obično se izražava u GB (1 Gigabyte). Za one srećnije vlasnike sajtova sa velikim brojem poseta ovaj broj će značiti koliko će im njihov Web hosting provajder naknadno naplatiti dodatni protok. Ali veliki broj posetilaca obično obeležava uspešne sajtove koji su najčešće i komercijalno isplativi.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača-trenera Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26