english srpski
savremena poslovna edukacija

Zadržati kreirati redovnu posetu sajtu - COM-Magazin br.96


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Zadržati kreirati redovnu posetu sajtu - E-marketing (6)

U prethodnom broju govorili smo o samo-promociji (self-promotion), ili o celokupnosti marketinških akcija koje bi ste vi sami preduzeli sa ciljem dovođenja posetilaca na vaš sajt. U vezi s tim, pomenuli smo tačke uticaja, (points of influence), vaše marketinške kampanje. Rekli smo da su to sve one situacije u kojima vam se pruža mogućnost da utičete na vašeg posetioca. Jedna od najočiglednijih mogućnosti uticaja na vaše posetioce je kada oni već dođu na vaš sajt. Pored mnogobrojnih uticaja koje bi ste želeli da ostvarite na vaše posetioce, prilikom posete, (da koriste unutarnju navigaciju, ili da kupe nešto), sigurno je da bi ste želeli da utičete na njih da vaš sajt zapamte i da se na njega ponovo vrate. Jedno od najsigurnijih merila uspešnosti vašeg sajta je saznanje da se vašim posetiocima sviđa, i da ga redovno posećuju.

Važnost redovnih posetilaca

Verovatno najvažniji deo vaše marketinške strategije vezan je za momenat kada posetilac dođe na vaš sajt. Posle svih muka i napora koje ste uložili da posetioce dovedete na vaš sajt, neophodno je preduzeti dodatne korake sa ciljem da oni postanu ujedno i vaši redovni posetioci. Zašto je toliko važno imati redovne posetioce? Zamislite da postoje neke novine ili magazin koji nemaju svoje redovne čitaoce već da većina čitalaca samo pogleda prvu stranu i nikada ih više ne kupi. Šta mislite koliko bi one potrajale na trafikama. Ili recimo, zamislite radnju gde bi prolaznici samo pogledali u izlog i produžili dalje, a da u nju ne uđu. Tako vam je i sa sajtom, i to bilo kojim sajtom. Ukoliko ne uspete da kreirate svoju redovnu publiku, odnosno posetioce koji će vaš sajt smatrati kao nešto posebno, vredno ponovne posete, vaš sajt se nikada neće izdići iznad ostalih, i ostvariti svoju željenu funkciju, bilo informativnu ili prodajnu.

Trenutak odluke

U svakoj marketinškoj akciji važno je da vi sami postignete posebno stanje svesti vezano za tu akciju. Shodno tome, bez razlike da li vi nešto na vašem sajtu prodavali ili ne, pokušajte da zamislite da je vaš sajt jedna mala prodavnica. Zamislite da su prolaznici koji pored te radnje prolaze, kao i posetioci koji dolaze na vašu ulaznu stranu. U oba slučaja oni su pogledom obuhvatili izlog, (izgled vaše stranice), eventualno pročitali kratke reklamne poruke u izlogu, i odlučili se da uđu unutra ili produže (kliknuli na vaše linkove ili otišli dalje). U oba slučaja, vreme koje je posetilac ili prolaznik imao da odluči o svojoj akciji je jako kratko (sekunde). U stvari, vreme odlučivanja je najčešće toliko kratko da posetilac odluku o tome da li da uđe ili prođe donosi maltene nesvesno. Taj prvi dodir sa vašom radnjom, (sajtom), je odlučujući momenat u vašem budućem odnosu sa tim posetiocem. Kakve god da ste akcije prethodno preduzimali u svojoj promotivnoj kampanji, i kako god da ste do tog trenutka uticali na vašeg posetioca, u trenutku kada je on na vašoj ulaznoj (glavnoj) stranici, vaš cilj je da mu pažnju zadržite i navedete ga na akciju da vaš sajt bolje upozna.

Pripremite ponovo udicu

U toku promotivne kampanje vi ste već pripremili i prezentirali vaše reklamne poruke i banere koji su ustvari i doveli posetioce na vaš sajt. U tim porukama vi ste posetiocu obećali nešto što je njegovu maštu intrigiralo i navelo ga da na vaš link klikne. Sada kada je on na vaš sajt i došao, vaš cilj je da nastavite prethodno započetu komunikaciju. Veoma je važno da pri kreiranju ulazne strane sadržaj i poruka posetiocu sledi iz reklamne poruke kaja je posetioce na tu stranu i dovela. Ako imate različite reklamne poruke, (linkove), onda je poželjno kreirati različite odgovarajuće ulazne stranice. Recimo da u vašoj reklamnoj poruci, (na linku), pozivate vaše posetioce da učestvuju u nagradnoj igri, onda svakako morate da na stranicu vašeg sajta na koju će oni doći obezbedite ako ne samu igru, onda bar vidljive linkove koji će posetioce odvesti do željenog cilja. Uvek imajte na umu da posetioci neće doći i ostati na vašem sajtu samo zato što ima originalan dizajn, vešto urađene padajuće menije ili atraktivnu fleš prezentaciju. Najvažniji je sadržaj, odnosno doživljaj koji će posetioci imati na vašem sajtu koji će im ostati u sećanju. Uvek imajte na umu poređenje sa novinama ili prodavnicom. Zamislite da ste urednik novina koji po svaku cenu želi da postigne cilj da njegovi čitaoci pročitaju njegove novine od korice do korice. Ili da ste menadžer maloprodajne radnje, i da vam je cilj da prolaznici ne samo zapaze njen izlog, već i da uđu, zadrže se u njoj, i uz to nešto kupe.

Ponudite nešto posebno

Šta je to što će vašeg posetioca zadržati? Odgovor na ovo pitanje najbolje znate vi sami. Stavite se u situaciju vašeg posetioca, izvršite detaljnu pretragu za sajtovima sličnim vašem, i probajte da na vašem sajtu ponudite nešto posebno. Nemojte da se opterećujete time što ćete tragati za nečim revolucionarnim. Najčešće, rešenje vašeg problema će vam se ispočetka učiniti banalnim. Pođite od toga da uz osnovnu ponudu na vašem sajtu ponudite nešto dodatno, neku dodatnu vrednost koja će vaš sajt učiniti jedinstvenim. Recimo da vaša kombinacija usluga ili proizvoda predstavlja novinu, ponudićete novi model, novu boju, ili neki stari model koji su svi zaboravili. Poenta je biti originalan. Opet, zamislite kako je prodavcima na buvljoj pijaci, pored sve one robe koja veoma liči jedna na drugu. Na Web-u, vaša konkurencija je hiljadu puta obimnija. Jedino što vam pruža mogućnost da nešto kvalitetno učinite je da posetilac na vašem sajtu doživi nešto posebno i da mu je ostalo sećanje na poseban doživljaj, koji je nadam se pojačano i time što je vaš sajt dodao kao bookmark. U sledećem broju razmatraćemo detaljnije kako vaš sajt učiniti posebnim, tako da ga vaši posetioci zapamte i posete ponovo.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača-trenera Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26