english srpski
savremena poslovna edukacija

Primer interaktivnosti, posebna funkcionalnost sajta COM.Mag br.100


Autor: Miodrag Kostić

Sledeći tekst >>Primer interaktivnosti i posebnae funkcionalnosti Web sajta (1) - E-marketing (10)

U prošlom broju razmatrali smo prednosti postavljanja programa za članstvo (membership) na vašem sajtu. Bez obzira da li vaš sajt ima komercijalnu funkciju ili ne, primena funkcionalnosti prikupljanja i održavanja redovnog članstva je izuzetno koristan potez. Ta funkcionalnost vam dalje pruža neograničene mogućnosti dublje i kvalitetnije interakcije sa vašim članovima.

Da bi vam predočili raznovrsne mogućnosti interakcije sa članovima vašeg sajta poslužićemo se primerom. Radi se o mom ličnom iskustvu pri izradi Web sajta www.mauidivers.com U priči oko izrade tog sajta ja sam učestvovao kao nezavisni saradnik na polju Internet marketinga. U sledećih nekoliko brojeva poslužićemo se primerom ovog sajta da prikažemo neke od mogućnosti kvalitetne interakcije sa članovima sajta.

Potreba za dinamičkim sajtovima

Web prezentacija čuvene Havajske firme Maui Divers prvi put je postavljena 1999 godine. U to vreme mali broj sajtova, čak i velikih korporacija, je u sebi sadržao bilo kakvu funkcionalnost. Mogućnost interakcije sa posetiocima i kupcima, u to vreme, mahom se svodila na jednostavne Web-to-mail forme, putem jednostavnih CGI skriptova. Za programiranje funkcionalnosti na tadašnjim sajtovima uglavnom je korišćen Java Script. Izgradnja dinamičkih sajtova sa programskom funkcionalnošću na strani servera tek je bila u povoju. Ali u to vreme ubrzane ekspanzije Web-a, ukazala se potreba za sajtovima sa posebnom i kompleksnijom funkcionalnošću. Ona je bila rezultat potrebe najpre velikih i poznatih korporacija da i putem Web-a ostvare kvalitetnu komunikaciju sa potencijalnim kupcima i partnerima. Prva ozbiljna Web prezentacija te vrste, na Havajima, izrađena je za potrebe Maui Divers korporacije, od strane firme CyberCom Inc.

O kompaniji Maui Divers

Maui Divers of Hawaii Ltd. je jedna od najvećih juvelirskih firmi u svetu, a po eksploataciji i izradi koralnog nakita i najpoznatija. Počeli su još 1958 godine, i to sa grupom ronioca koji su u koralnim sprudovima oko ostrva Maui ronili za posebnom vrstom korala pogodnom za izradu specijalnog nakita. Poslovanje se razvijalo, i danas je Maui Divers kompanija koja prodaje četiri stotina miliona dolara koralnog nakita godišnje. Jedan od razloga njihovog fantastičnog uspeha je poseban odnos i pažnja prema kupcima njihovih proizvoda. S obzirom da na Havajima postoji poseban duh dobrodošlice, takozvani duh Alohe, Maui Divers je tu posebnu filozofiju ponašanja prema kupcima primenio u svom poslovanju. Ulaskom u fabriku Maui Divers, gde se nalaze njihove glavne prodajne prostorije, kupac je prihvaćen kao gost koji dolazi u tradicionalno gostoljubivu Havajsku kuću.

Posebna pažnja kupcu

Ceo prodajni proces nazvan je Maui Divers Tour, gde je posetilac prvo ugošćen hladnim napicima i zakuskom, a zatim proveden kroz fabričke radionice gde mu je prikazan kompletan proces izrade koralnog nakita. Tek na kraju ove zanimljive ture, posetiocima se predstavlja nakit na prodaju, s time što je svakom posetiocu dodeljen prodavac lično zadužen za njega. Ta mogućnost da se kupcu izađe u susret i omogući mu se poseban doživljaj prilikom kupovine, nagnala je prodajni tim Maui Divers-a, da zatraži posebnu funkcionalnost i pri izradi svoje Web prezentacije. Želja je bila da se posetiocu njihovog sajta pruži poseban doživljaj pri kupovini, baš kao i prilikom posete njihove fizičke prodajne lokacije u Honolulu.

Potreba za posebnoj funkcionalnosti

Web kao specifičan komunikacioni medij ima svoje neosporne prednosti ali i mane. Ispočetka ta komunikacija je bila jednosmerna i za posetioca tih prvih prezentacija, Web je bio kao jedan ogromni katalog. Međutim, potreba da se sa posetiocem komunicira u oba smera, ubrzala je razvoj programskih sistema koji su, u kombinaciji sa bazama podataka, pružali mogućnosti interakcije sa Web stranicom. Pri kreiranju funkcionalnosti Maui Divers sajta pošlo se od posebnih potreba kupaca nakita. S obzirom da je cena artikala na sajtu od $500 pa i do više hiljada dolara, bilo je potrebno potruditi se do maksimuma, jer se radi o pozamašnim svotama čak i za Američke uslove. Posebno je urađen promotivni deo sajta www.mauidiverstour.com, jer je za www.mauidivers.com bilo predviđeno da svojom funkcionalnošću pomogne njegov glavni cilj, da uspešno prodaje nakit on-line.

Alati korišćeni pri izradi sajta

Sajt je urađen korišćenjem Microsoft-ovog servera, u ASP-u (Active Server Pages), korišćenjem Microsoft-ove SQL server baze. Microsoft-ova platforma korišćena je jer je kompanija CyberCom (www.cybercominc.com), koja je dobila ovaj projekat, ujedno bila i glavni Microsoft-ov distributer za Havaje. Za CyberCom ovo je bio jako važan projekat, jer je u praksi trebalo primeniti sve ono što je obećavala najnovija tehnologija (u ovom slučaju Microsoft-a). A i lokalna kancelarija Microsoft-a bila je nestrpljiva da neko na pravi način primeni njihovu u to vreme najnoviju tehnologiju. Na Havajima postoji izraz “Walk the talk” (hodaj svoj govor), a to se od ovog projekta i očekivalo, da praktično primeni slatkorečiva marketinška obećanja. Međutim sami programski alati nisu bili ključni problem. Glavni problem bio je kako uspostaviti pravu i kvalitetnu komunikaciju sa posetiocem. U sledećim brojevima opisaćemo šta je sve učinjeno da se preko Web sajta uspostavi željena komunikacija sa kupcima Maui Divers-a.

Sledeći tekst >>
Lista objavljenih autorskih tekstova predavača - trenera Poslovnih ZnanjaKontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26